Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Galerie MK 2017

Částečně zachycený přejezdný obrubník u Zouharových 324
Celkový pohled - komunikace mezi osmibytovkami - bez problémů.
Celkový pohled na obrubníky Bouškovi 369 - Mikolášovi 328 - bez problémů.
Celkový pohled na přejezdné obrubníky u řadovek.
Celkový pohled na přejezdový obrubník v lokalitě Kolmačkovi 305 - Švédovi 307. V potaz se bral především sklon komunikace. Dle mého názoru se muselo zabránit možnému zatopení garáží v celé lokalitě při průtržích. Faktem je,
Dtto, ale druhá strana. Zrušený chodník - na jeho místě bude podélné stání pro vozidla. Povrch bude živice a parkoviště bude vyznačeno vodorovným značením.
Konec silničního obrubníku u záchytného roštu u Bejčkových 286 - bez problémů.
Konec silničního přejezdného obrubníku před záchytným roštem u Pliskových 300.
Obratiště u Bejčkových 286.
Příjezd k
Příjezd k jednotlivým garážím by měl být proveden ze zámkové dlažby - viz dohoda při ústním jednání s majiteli garáží.
Přejezdný obrubník na obecní pozemek pod bytovkou 268 a 269 a silniční obrubník u opěrné zdi v prostoru mezi obrubníkem a opěrnou zdí bude kačírek 16/22 - kabely VO a NN.
Přejezdný obrubník u Bouškových 369 - bez problémů.
Pohled na
Pohled na komunikaci mezi bytovkami - bez problémů.
Pohled na silniční obrubník pod bytovkou 250 a 275 - v podstatě bez problémů, jenom v tomto místě bude chodník se zámkovou dlažbou.
Pohled na silniční obrubník v zatáčce u garáže Kuchařových 269.
Pohled na silniční přejezdné obrubníky v lokalitě garáží - bez problémů.
Problém 1 - vchod ke Švédovým 307 - v
Problém 2 - vjezd ke Švédovým 307 - v meziprostoru zřejmě drenáž průměru 80 a kačírek 16-22
Problém 3 - příchod ke Kompaníkovým 306 - relativně rovná plocha původního přístupu se
Problém 4 - příjezd ke garáži Kompaníkových - řešení - viz předcházející fota.
Problém 5 - přístup ke Kolmačkovým 305 - řešení opět drenáž průměr 80 a kačírek 16/22.
Problém 6 - příjezd do garáže Kolmačkových 305 - řešení - viz přecházející foto.
Problém 7 - vjezd do garáže u Bédiové 304. Řešením opět bude zřejmě drenáž průměru 80 a kačírek 16/22.
Silniční obrubník - Mikolášovi 328 a Bouškovi 369 - bez problémů - plocha mezi obrubníkem a oplocením bude zeleň
Silniční obrubník u Bejčkových 286 - bez problémů - v prostoru mezi obrubníkem a oplocením bude veřejná zeleň - část pozemku je ve vlastnictví Bejčkových (takže po dohodě).
Silniční obrubník u Mikolášových 328 - bez problémů, zbývající plocha zeleň
Silniční obrubník u Zouharových 324 - problém poměrně velká výška hrany obrubníku nad stávající zelenou plochou
V prostoru za výkopem (směrem k MŠ) bude odstavné parkoviště s kolmým stáním na komunikaci.
Vchod a vjezd k Vondálovým 322
Vyzvednutý poklop místní kanalizace v lokalitě u obecních garáží - problém objíždění.
Záchytný rošt, silniční obrubník  včetně přejezdových u Vondálových 322 - zbývající plocha mezi obrubníkem a oplocením veřejná zeleň
Zde je patrná výška silničního obrubníku vůči stávající zeleni u Zouharových 324.
Znovu zachycen přejezdný obrubník k Vondálovým 322 - prostor mezi obrubníkem a oplocením - veřejná zeleň (samozřejmě ne v místě přejezdových obrubníků).

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky