Obec Lipovec

Obsah stránky

Ze ZO 27.9. IV.část

 

Dámy a pánové,

další oblastí kam jsme směřovali finanční prostředky je oblast místního hospodářství, kde jsme investovali něco přes 6 mil. Kč.

Rozhodující položkou resp. oblastí je veřejné osvětlení. V našem programovém prohlášení  jsme měli dva body – co se týká veřejného osvětlení

  • V návaznosti na rekonstrukci chodníků provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení kolem státních silnic II/378 a III/3783
  • V souvislosti s uložením rozvodů NN do země v osadě Marianín provedeme nové osvětlení v této osadě.

Jak jsme se s úkoly vypořádali??

Co se týká Marianína – v souběhu s opravou komunikace a chodníků jsme provedli veřejné osvětlení v osadě. Je zde 15 nových sloupů, 15 ledkových svítidel 30W a osvětlená čekárna (včetně protlaku pod státní silnicí). Nemám co k tomu dodat, každý se může večer podívat …

Trochu jiné je to v Lipovci – poměrně rychle jsme se vyrovnali s osvětlením chodníků kolem státních silnic – je zde 65 sloupů a ledkových svítidel. A tak jsme postupně akci rozšiřovali o druhou etapu – kolem místních komunikací v trase bytovky- bývalá drůbežárna v letech 2016,2017 a ještě v roce 2017, kdy jsme provedli veřejné osvětlení v lokalitách kopec, Pazderna. Letos – hned po velikonocích jsme začali s výkopem  pro kabel veřejného osvětlení  od RD 135-90, RD228, Plaváček – topoly, ulička pod farou, parkoviště u hřbitova a zastávka ČAD – sokolovna a část kříž – moštárna (8 svítidel). Problémem jsou ledková svítidla. Pan doktor Jiráček provedl inovaci (oproti původním ledkovým světlům v Marianíně) chtěl je vylepšit ale  to se nepodařilo resp. do světel se dostává voda a ty postupně odcházejí. Světla se postupně opravují…

Faktem je, že nové osvětlení po úpravách v rozvaděči umožňuje světla postupně vypínat. A tak na rozdíl od let 2012-2016 svítíme už celou noc – i když spořivě.

Všechny trasy jsou geometricky zaměřeny, takže by neměl být problém trasu kabelu bez problému najít resp. vytyčit v kterémkoliv místě. Navíc převážně 75% kabelové rýhy je zasypáno zásypovým žlutým pískem.

Myslím si, že velké poděkování patří Vojtěchovi Zouharovi, L245 – po stránce elektro odvedl poctivý kus práce.

Nové zastupitelstvo by mělo dokončit ledkové osvětlení ve zbývajících částech obce (pod školou, za školou, hotel, za zdravotním střediskem – i ve vztahu k nové hasičce, k čp.

Další podoblasti místního hospodářství už nejsou tak zajímavé  a už vůbec ne po stránce finančních prostředků, i když…

Třeba veřejná zeleň-  ta tvoří takový zelený rám obce. Osobně si myslím, že jí věnujeme patřičnou pozornost  a třeba úprava prostor kolem domu seniorů a přilehlého parkoviště je celkem solidní. Podobně zelené plochy , keře, ale i lipová stromořadí. Faktem je, že po obci každoročně pokácíme několik vzrostlých jehličnanů napadených kůrovcem. Pomalu, ale jistě se rozrůstají ovocné stromky , a to ať vezmeme v potaz třešňovou alej k vápence, švestkový sad, příjezdnou komunikaci k osadě či obecní plochu za nádrží v osadě. O výsadbě kolem bývalého areálu VKT se mně nehovoří nejlehčeji.

Velké dluhy máme v oblasti pohřebnictví – i když  třeba starý hřbitov resp. pozemek pod ním je římskokatolické církve a ta nesouhlasila ani s prodejem ani s dlouhodobým symbolickým pronájmem – takže náš závazek nešlo v podstatě splnit. Stavební stav hřbitova měl zůstat na očích nového zastupitelstva.

Ovšem oprava oplocení současného hřbitova, řez tují, rozvod vody po hřbitově, ale i postupná obnova zpevněných cest na novém hřbitově, by neměl být problém – spíše je to otázka času a priorit.

O co jsem hodně stál je vodovodní přípojka –bohužel narážíme na nesouhlas majitele pozemku… otázkou je využití dešťových vod ze střechy kostela.

Co se týká vodovodní přípojky – padají i nesmyslné otázky – kde vezme spolek 12 tis. Kč na činnost.

Další závazky v oblasti odpadového hospodářství, nebytových prostor (čp.17, oblouková hala,ordinace na zdravotním středisku, dům služeb,  garáže, čekárny, zvonička na Marianíně),  poštovních služeb se nám podařilo beze zbytku splnit (kolaudace, revize, technický stav, ale i výměna oken v přízemí ZS).

Problémem Lipovce je chaos v obecních  pozemcích resp. veřejných prostor, které užívají – dá se říci bezplatně- naši spoluobčané. Narovnat tyto vztahy není leckdy jednoduché.Na rovinu je třeba říct, že jsou i opačné případy – obec užívá soukromé pozemky .

O bývalém areálu VKT nejde ani hovořit…

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 7 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
04.10.2018 | 11:58
Pár slov ke komentáři z 2.10.2018 – (i když je to jen anonym – a já napsal, že na bezejmenný komentáře odpovídat nebudu - nevím, proč nenajde pisatel odvahu uvést svoje jméno) : Osobně si myslím, že túje na hřbitov patří, ale souhlasím s tím, že jsou přerostlé. Co se týká připravené techniky – nevzpomínám si, kdy, kdo ?? Jenom vím, že v roce cca 1995 naši zahrádkáři provedli řez a prořezání tújí (myslím si, že u toho byli Metoděj Průcha, František Hlávka a další – omlouvám se těm, které jsem nejmenoval – a že by to byla ta připravená technika?? Jinou událost –připravenou techniku - spojenou s hřbitovem a tújemi si nevybavuji). Při této příležitosti celou problematiku tújí posuzovala ing. arch. Kašťáková (která v té době zpracovávala projekt „rekultivace starého hřbitova“ a park po demolici čp. 17 – vedle Plaváčka – vše kolem toho roku 1995). Jejím doporučením bylo túje ponechat…. Co se týká bordelu či skládky organického odpadu (po celém hřbitově – asi tím myšlen průběžný odpad z tújí ) asi tak : nechodím pravidelně na hřbitovy a nezkoumám jejich pořádek. Ale znám hřbitov v Olomučanech – je v lese a jsou tam stromy velké a i listnaté - znám hřbitov v Bílé – opět les, listnáče, velké stromy, keře – ale mohl bych argumentovat Lažánky, Adamov, Blansko, ale i centrální hřbitov Brno (já vím mají tam správce a ten listí průběžně likviduje) – všude jsou obrovské javory, jasany, okrasné listnáče ,rozlehlé keře a les v sousedství. Někdo nazval Pazdernu po provedené komunikaci ze zámkové dlažby betonovou džunglí – a nebyl by náš hřbitov po vykácení tújí mramorovou džunglí ?? Ano, je třeba provést řez, snížení, „ztenčení“…. Jinak největší bordel na hřbitově dělají lidí – naši lidé - přeci všichni dobře víme, že řada občanů likviduje občas svůj „domovní, organický odpad “ tím, že jej zanese na skládku na hřbitov…vezměte si kompostery – a v nich obaly od svíček…vezměte si uličku mezi mramorovými náhrobky (pod tújemi….no a na dokreslení leckdy je na skládce i stavební odpad)… Vím, a dokonce jsem to několikrát uváděl i při ročních hodnoceních „stavu dědiny“, že je třeba počítat s opravou zpevněných ploch – já osobně bych tam rád viděl zámkovou dlažbu (samozřejmě po úpravách kanalizačních šachet anebo rozšíření rozvodů zálivkové vody…). Asi by bylo dobré podrobněji se podívat na oplocení (mám takový dojem, že poslední nátěr tohoto oplocení provedli svazáčci někdy kolem roku 1988 – ale nevím to přesně – ony ty roky poslední dobou nějak rychle utíkají ). Co se týká kořenů tújí – ing.arch Kašťáková tvrdila, že túje je mělce kořenící strom, který základům v hloubce cca 60 cm nemůže ublížit. Pravdou je, že též řekla, že kořenový systém tújí se tvoří podle toho do jaké výšky je necháme růst. Já nakonec všem (kdo za mnou v této věci přišli) ať mně ukáží nadzvednutou obrubu či pomník a obec zajistí na své náklady opravu. K dnešnímu dni nikdo nedošel… Samozřejmě – nechci celou problematiku hřbitova zlehčovat – myslím si, že máme „pěkný“ a uspořádaný hřbitov, že zeleň na hřbitov patří. Ono je to trochu symbolické – před chvílí jsem prošel hřbitov a jedna občanka se mě ptala, jestli nejde něco udělat se zálivkovou vodou – že je sucho a že se teď sází macešky. A že Eva (zřejmě Eva Musilova) jí řekla, že se už žádná voda navážet nebude… A protože to byl již třetí dotaz na zálivkovou vodu v tomto týdnu stavil jsem se za Evou (tak nějak nevím co Eva s tím má společného, ale když mě řekli, že Eva rozhodla….), a poprosil, aby tam hasiči ještě 2 m3 navezli…. No a, že každoročně odmítám několik žádostí o pokácení lip (a jsou případy, že leckdy dotyční i použijí „chémii“, aby lipám „pomohli“). Já vím listí, medovice, stín, plné „ryny“… A tak se někdy ptám, jestli ti dotyční si uvědomí, co po nich samotných zůstává…..
Odkaz: http://
občan
(IP: 149.202.98.191)
02.10.2018 | 09:01
Řez tůjí na hřbitově, případně jejich likvidace, měly být provedeny už dávno. Dokonce už byla připravena technika, jenže starosta to zakázal. Lipovecký hřbitov je ostuda sama o sobě. Je hezké, když starosta píše ve zpravodaji, že tam chodí vzpomínat na své bývalé spolupracovníky a představitele obce, ale je zajímavé, že mu nevadí, že takový b.rdel na hřbitově nikde v okolí nemají. Nánosy opadaných jehlic na hrobech jsou jen jednou z viditelných věcí, které trápí všechny ty, kteří jdou minimálně jednou za týden se za své zemřelé předky pomodlit. Dalším faktorem je prorůstání kořenů do hrobů. Ty zvedají sokly pomníků, z nichž mnohé praskají. Mnohým lidem, kteří zajdou na hřbitov jednou za rok na dušičky, nebo když jdou někomu na pohřeb, to může být jedno. Je třeba si ale uvědomit, že hřbitov je místem, kam velká část občanů chodí dost často a chtějí, aby toto pietní místo bylo důstojným místem odpočinku jejich předků, ale ne skládkou organického odpadu z opadajících keřů.
Odkaz: http://
Datum a čas: 01.10.2018 17:43
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 19.02

1. Sdělujeme občanům, že ve středu 21.2.2024 bude mít Marie Kopřivová úřední hodiny na Obecním úřadě v Lipovci pouze do 12:00 hodin. 2. Drůbežárna Prace bude ve středu 21. 2. v 10:45 hod. před ob...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< únor 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky