Obsah stránky

Vyznamenaní žáci u starosty obce

čtvrtek, 30. červen 2016 | Ostatní

Včera v 16.00 jsem se setkal s nejlepšími žáky naší školy v naší "obřadní místnosti" na domu služeb. Můj projev :

    Chlapci a děvčata,
zítra naposledy zasednete  v tomto  školním roce  do školních lavic. Jsem rád , že můžu setkat s těmi nejlepší žáky naší školy. Že  patříte   k  nejlepším  je  jistě i   Vaší  zásluhou,  Vaším zodpovědným   přístupem   ke   školním   povinnostem,  nadáním  a schopnostmi pochopit a orientovat se v učivu.
    Jistě, je to především Vaše zásluha, za snahu si zasloužíte pochvalu, ale nezapomeňte,  že svůj podíl  na Vašem úspěchu  mají i Vaši učitelé. Bez  nich, bez jejich  trpělivosti a umu  vysvětlovat, bez jejich pochopení a znalostí  by  to  naše  poznávání  bylo  značně složitější.
Leckdy se Vám zdají požadavky učitelů velké, ba nezvládnutelné. Pak člověk objeví celou řadu pomůcek. Dodnes si pamatuji ze své školy v Pardubicích, kde jsme dostali za úkol naučit se Mendělejevovu periodickou soustavu prvků věty, které sloužili jako pomůcka:
Helenu líbá na koleno robustní cestař Francek, což prezentuje prvky první skupiny Vodík, Litium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cesium, Francium.
Nebo věta Běžela Magda kaňonem, srazila banán rádiem, což kovy alkaliockých zemin Berilium, Magnesium, Calcium, Stroncium, Barium, Radium.
Věta Ó slečno sejměte též podprsenku , to není začátek erotické povídky, ale je to Oxygenium neboli kyslík, Síra, Selen, Telur a Polonium, takže šestá skupina atd. atd.

   Snad každý zná větu „Šetři se osle“, což je 6378 km a je to průměr naší zeměkoule.

   Tobě, tebe.
Neznám žáka, co žáka, neznám osobu, která by neměla problém s mě a mně. Dosadíme si tebe – tobě a nemusíme hádat..

    O tom,  že náš mateřský jazyk je bohatý, svědčí „náhradní“ vyjádření známého přísloví: Láska hory přenáší.
Jde to říci následovně: Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
    Anebo
Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového sladkého pečiva, což je jinými slovy přísloví Bez práce nejsou koláče

    Snad za připomenutí stojí připomenou i  podíl  Vašich rodičů,  kteří  Vám vytvořili podmínky pro Váš šťastný a spokojený život. Vězte, že se společně s Vámi radují z  každé Vaší radosti a i když  do někdy nedají tak znát, velmi  jim na Vás  a Vašem vystupování,  chování a úspěších záleží, vždytˇve Vašich žilách je jejich krev…….
Snad ta věta stojí za zapamatování.
    Vaše schopnosti jsou předpokladem, že jednou budete ovlivňovat společenský život. A zde bych se chtěl chvíli pozastavit.  Chtěl bych zde citovat jedno nádherné indiánské poselství bílému muži:
   Musíte učit své děti , že země, po níž chodíte je  popelem našich praotců. Aby měly úctu k zemi, řekněte svým dětem, že překypuje životem nám příbuzných tvorů. Učte své děti, co my učíme naše děti, že země je naše matka. Cokoliv se přihodí zemi, přihodí se synům této země. Plivou li lidé na zem plivou sami na sebe .
    Byl bych rád, kdyby jste si na toto poselství někdy vzpomněli a v životě se jím pokud možno řídily.

    Člověk ve svém životě prochází řadou období, vy někteří začínáte. Objevujete písmenka, číslice, vazby mezi nimi…jiní jste již pokročili  objevujete zákonitosti v přírodě, chemii, fyzice, učíte se cizí jazyky….no a někteří z vás jsou již na vrcholu naší vaší základní školy. Ale tím nekončí Vaše učení. A v životě čekají na člověka další a další nástrahy.
My starší víme, že se člověk musí vlastně učit celý život.A také víme, že mezi dobrem a zlem je nepatrná mezera, leckdy musí mít člověk i štěstí….Žijeme v převratné době. Věda a technika se prudce rozvíjí, máme počítače, notebooky, tablety, internet, navigaci, chytré mobily – ale máme problémy s pravopisem, počáteční malá a velká písmena, měkké i tvrdé y, podnět, přísudek……… byli jsme na Měsíci, plánujeme cestu na Mars – ale ztratíme se na Hatmanu (což je kus lesa mezi Marianínem a Holštejnem).
    Na naší planetě ještě stále umírají lidé hladem, máme války, máme ebolu, máme AIDS…
    Jako lidé nedokážeme vyřešit „obyčejné záhady“ jako např. záhadnou mezeru ve vesmíru po desáté planetě, záhadné mizení letadel a lodí v Bermudském trojúhelníku, nedokážeme vysvětlit tančící kameny v Údolí smrti… Dokážeme identifikovat hmotu až na kvarky. Dokážeme sestrojit tvarově i hmotově zrníčko např. zrníčko ječmene, má všechny prvky, bílkoviny, aminokyseliny…. ovšem po vysetí toto zrníčko nevzejde…PROČ?
    Nedokážeme uspokojivě vysvětlit vznik života na zemi. Nedokáži si představit vzdálenost jednoho světelného roku, když si představím, že rychlost světa je 300tis.km/sekundu a rok má 8760 hodin. Jsme schopni si představit, že se naše zeměkoule řítí velkou rychlostí vesmírem, který se stále rozpíná…. teď v této chvíli?

    Slavný spisovatel  Exupéry napsal:
Člověk přece nemůže trvale žít s ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže.Člověk přece nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.
Nezapomeňte na to…
     Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté.
To řekl Albert Einstein.
     Neustále mám na paměti Werichovo: Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc než druhý. Možná že toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, možná že má větší ruce, tohle všechno ho jen zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc, pro ty co mají horší košili a menší bicepsy. Jenomže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
Myslím si, že i toto stojí za zapamatování.

     Že  všechno  není  snadné,  že  řada  věcí  vyžaduje odříkání a přináší těžkosti, všichni dobře víme. Staré lidové přísloví říká, že trpělivost  růže přináší a dobré  slovo železná vrata otevírá. Moudře napovídá, jak je cesta  k dokonalosti v celém lidském bytí pracná a dlouhá.

    Určitě někdo z Vás slyšel jméno Karel Čapek. Jeho MUDr.Galén v Bílé nemoci říká:„Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.“
    Chci věřit, že všichni, co tady jsme, chceme být dobrými lidmi.

    Vážení mladí přátelé,
Na závěr mi dovolte vyjádřit moje  potěšení z toho, že jsem se mohl   setkat    s  vámi,   kteří    patříte   k   nejšikovnějším  na naší základní škole v Lipovci.

    Přeji Vám krásné prázdniny !

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.