Obsah stránky

Veřejná zeleň v radě obce 5.9.2016

neděle, 25. září 2016 | Ostatní

Veřejná zeleň - z jednání RO 5.9.2016

   Obec má od roku 2012 v hlavním pracovním poměru 1 pracovníka na údržbu veřejné zeleně – i když nutno dodat, že zajišťuje i úklid čekáren, provoz hřbitova (popelnice), ale i zimní údržbu chodníků atd…. Od roku 2012 tuto práci vykonával  Kolmačka Zdeněk – ovšem po vleklých zdravotních problémech s touto prací skončil – pracovní poměr byl ukončen k 18.8.2016 (po více jak roční pracovní neschopnosti) Minule jsem si pochvaloval, že posledního cca půl roku (v roce 2014) s ním pracoval Lukáš Pernica, který se teď o zeleň v obci stará – dnes musím dodat, že staral – pracovní poměr byl ukončen dohodou k 31.8.2016 (návrat ke svému povolání, finanční důvody…). A stojíme před problémem. Starosta přednesl svůj názor, v současné době na práci na veřejnou zeleň nikoho nepřijímat, pracovní poměr řešit až od dubna 2017 s tím, že vzhledem k nejasnostem v dalších investičních  a neinvestičních akcích pro obec budou tyto práce vykonávat příležitostně pracovníci STEMD s.r.o.
    Od 1.8. je „dořešena“ i údržba veřejné zeleně na Marianíně. Údržbu provádí na „dohodu“ Zdeněk Pořízek z Marianína. Samozřejmě tomu předcházelo – plochy v osadě po výsadbě zálivka (STEMD), okopávání (Wágnerová), kamení na ploše za „rybníkem“ a posečení „velké trávy“ (STEMD).
    Každoročně se provádí jarní a podzimní hnojení ovocných stromů (především na „skládce u II. šraňku“, ale i k vápence, u VKT či na příjezdné komunikaci k osadě…).
    Na částečný „náhodný“ úvazek se o „květiny“ (park u „Plaváčka“, starý a nový hřbitov, „skalka“ za domem služeb) či okrasné keře stará Marie Wágnerová. Postupně provádí omlazování „starých“ keřů v různých lokalitách obce – v poslední době to byl „břeh“ naproti zahradnictví. 
    Zdeněk Kolmačka – zahradník – provedl minulý týden i ostříhání živého plotu kolem starého hřbitova.
    Je nutno poděkovat zahrádkářům, kteří provedli – jako každoročně -  řez ovocných stromků v aleji k Vápence. Dále zahrádkáři upravili nově vysázenou alej k VKT. Upravili i ovocné stromořadí od Hatmanu k Marianínu i řezem upravili i „sad“ u II.šraňku.

Vyhodnocení „drobných“ akcí schválených v rozpočtu obce na rok 2016  na tomto úseku:
 „Terénní a sadové úpravy Marianín“ – termín zahájení 032016, ukončení 102016, objem 495.000,- Kč.
Rok 2016: 495.000,-Kč
21.3.2016  ZO - navýšení výdajů na „Terénní a sadové úpravy Marianín“ o 217.000,- Kč
Rok 2016 po navýšení : 712.000,- Kč

Současný stav:
Byla odvezena skládka přebytečného materiálu od chalupy p. Schoře M14, cca 80 tun hlíny a 20 tun štěrkodrti (použito na obecní cestu za zahradami RD 27 Šebelová až RD 19 Svobodová. Dále byla zlikvidována skládka stavebního materiálu u RD 14 Matuška včetně odvozu štěrkodrti (opět na cestu 19-27). Dále byly upravena zbylá zemina z ostrůvků zelených ploch, včetně úpravy 3 ks kanalizačních roštů (2x zvonička – plný + mříž, 1x Hrubý M29, vysbírání kamenů a stavebních hmot. Byla dovezena nová zemina ( míchaná 1 díl kompost „Blansko“ x 3 díly ornice) a provedena výsadba zeleně (viz webové stránky obce). Byly dokončeny práce na chodnících, na zpevněné ploše kolem zvoničky (vánoční strom) a na autobusové zastávce ( nátěr čekárny).

Vyúčtováno 712.992,- Kč.

Z drobné údržby:
- terénní úpravy a výsadba zeleně pod čp.300 (Plisková – cca 10 šeříků, 10 kalin)
- vykácení poškozených a přerostlých stromů naproti čp.260 (hotel), výsadba zeleně, opět kombinace šeříky, kaliny
- vykácení stromů napadených kůrovcem jednotlivých částech obce (samoobsluha, Černá skála, mateřská školka)
- kompostéry (Marianín, hřbitov,topoly)
- oplocení  8 bj – výsadba okrasných keřů

Biodpad – 7 kontejnerů – garáže, hydroforka, zdravotní středisko, sokolovna, hřbitov, topoly, kaštan – požadavky na další

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.