Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Veřejná zeleň v radě obce 5.9.2016

Veřejná zeleň - z jednání RO 5.9.2016

   Obec má od roku 2012 v hlavním pracovním poměru 1 pracovníka na údržbu veřejné zeleně – i když nutno dodat, že zajišťuje i úklid čekáren, provoz hřbitova (popelnice), ale i zimní údržbu chodníků atd…. Od roku 2012 tuto práci vykonával  Kolmačka Zdeněk – ovšem po vleklých zdravotních problémech s touto prací skončil – pracovní poměr byl ukončen k 18.8.2016 (po více jak roční pracovní neschopnosti) Minule jsem si pochvaloval, že posledního cca půl roku (v roce 2014) s ním pracoval Lukáš Pernica, který se teď o zeleň v obci stará – dnes musím dodat, že staral – pracovní poměr byl ukončen dohodou k 31.8.2016 (návrat ke svému povolání, finanční důvody…). A stojíme před problémem. Starosta přednesl svůj názor, v současné době na práci na veřejnou zeleň nikoho nepřijímat, pracovní poměr řešit až od dubna 2017 s tím, že vzhledem k nejasnostem v dalších investičních  a neinvestičních akcích pro obec budou tyto práce vykonávat příležitostně pracovníci STEMD s.r.o.
    Od 1.8. je „dořešena“ i údržba veřejné zeleně na Marianíně. Údržbu provádí na „dohodu“ Zdeněk Pořízek z Marianína. Samozřejmě tomu předcházelo – plochy v osadě po výsadbě zálivka (STEMD), okopávání (Wágnerová), kamení na ploše za „rybníkem“ a posečení „velké trávy“ (STEMD).
    Každoročně se provádí jarní a podzimní hnojení ovocných stromů (především na „skládce u II. šraňku“, ale i k vápence, u VKT či na příjezdné komunikaci k osadě…).
    Na částečný „náhodný“ úvazek se o „květiny“ (park u „Plaváčka“, starý a nový hřbitov, „skalka“ za domem služeb) či okrasné keře stará Marie Wágnerová. Postupně provádí omlazování „starých“ keřů v různých lokalitách obce – v poslední době to byl „břeh“ naproti zahradnictví. 
    Zdeněk Kolmačka – zahradník – provedl minulý týden i ostříhání živého plotu kolem starého hřbitova.
    Je nutno poděkovat zahrádkářům, kteří provedli – jako každoročně -  řez ovocných stromků v aleji k Vápence. Dále zahrádkáři upravili nově vysázenou alej k VKT. Upravili i ovocné stromořadí od Hatmanu k Marianínu i řezem upravili i „sad“ u II.šraňku.

Vyhodnocení „drobných“ akcí schválených v rozpočtu obce na rok 2016  na tomto úseku:
 „Terénní a sadové úpravy Marianín“ – termín zahájení 032016, ukončení 102016, objem 495.000,- Kč.
Rok 2016: 495.000,-Kč
21.3.2016  ZO - navýšení výdajů na „Terénní a sadové úpravy Marianín“ o 217.000,- Kč
Rok 2016 po navýšení : 712.000,- Kč

Současný stav:
Byla odvezena skládka přebytečného materiálu od chalupy p. Schoře M14, cca 80 tun hlíny a 20 tun štěrkodrti (použito na obecní cestu za zahradami RD 27 Šebelová až RD 19 Svobodová. Dále byla zlikvidována skládka stavebního materiálu u RD 14 Matuška včetně odvozu štěrkodrti (opět na cestu 19-27). Dále byly upravena zbylá zemina z ostrůvků zelených ploch, včetně úpravy 3 ks kanalizačních roštů (2x zvonička – plný + mříž, 1x Hrubý M29, vysbírání kamenů a stavebních hmot. Byla dovezena nová zemina ( míchaná 1 díl kompost „Blansko“ x 3 díly ornice) a provedena výsadba zeleně (viz webové stránky obce). Byly dokončeny práce na chodnících, na zpevněné ploše kolem zvoničky (vánoční strom) a na autobusové zastávce ( nátěr čekárny).

Vyúčtováno 712.992,- Kč.

Z drobné údržby:
- terénní úpravy a výsadba zeleně pod čp.300 (Plisková – cca 10 šeříků, 10 kalin)
- vykácení poškozených a přerostlých stromů naproti čp.260 (hotel), výsadba zeleně, opět kombinace šeříky, kaliny
- vykácení stromů napadených kůrovcem jednotlivých částech obce (samoobsluha, Černá skála, mateřská školka)
- kompostéry (Marianín, hřbitov,topoly)
- oplocení  8 bj – výsadba okrasných keřů

Biodpad – 7 kontejnerů – garáže, hydroforka, zdravotní středisko, sokolovna, hřbitov, topoly, kaštan – požadavky na další

 

P1030155.JPG
P1030156.JPG
P1030157.JPG
P1030158.JPG
P1030159.JPG
P1030160.JPG
P1030161.JPG
P1030162.JPG
P1030163.JPG
P1030164.JPG
P1030165.JPG
P1030166.JPG
P1030167.JPG
P1030169.JPG
P1030170.JPG
P1030171.JPG
P1030172.JPG
P1030173.JPG
P1030174.JPG
Datum a čas: 25.09.2016 10:04
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky