Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

V zastupitelstvu požární ochrana

~~Včera bylo zastupitelstvo obce. Mimo jiné se zabývalo bodem …. požární ochrana v obci…

Několik postřehů :

Pro rok 2016 bylo upřesněno složení ZJ SDH a ZO schvaluje  dohody o pracovní činnosti a výši odměn s těmito občany:
Josef Strejček – velitel 3.000,- Kč, ing. Ondřej Zouhar – zástupce velitele 1.000,- Kč, Libor Švéda 800,- Kč jako velitel družstva a strojníci Vlastislav Pernica, Zdeněk Ševčík, Jiří Voráč, Štěpán Zouhar, Tomáš Zouhar, Petr Kučera a ing. Tomáš Zouhar – všichni po 600,- Kč. Dohody o pracovní činnosti v rámci ZJ SDH jsou v celkové výši 9.000,- Kč.

ZJ SDH Lipovec je zařazena do JPO V, pro rok 2016 má dle přiloženého seznamu  19 členů (dle příslušného zákona 247/2001 Sb. v platném znění) musí mít minimálně 9 členů – 1 velitel, 2 velitelé družstva, 2 strojníci a 4 hasiči). Úrazové  pojištění je na 9 členů (pojištění je bezejmenné), pojištění na trojnásobek (na smrt úrazem 90000,- /hlava, trvalé následky 180.000,- Kč /hlava a doba nezbytného léčení 30.000,- Kč/ hlava). Roční pojistné členů ZJ SDH Lipovec tedy činí 400,- Kč/osoba, což je 3.600,- Kč. Pojištění je bezejmenné.
(Starosta jenom podotkl, že je nutné, aby členové ZJ SDH měli lékařskou prohlídku).

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli - vztahuje se i na členy zásahové jednotky a řidiče.
-pojistná částka 120.000,-Kč..řidič,dobrovolný hasič,pouze na území ČR....................570,-Kč/rok/osoba
-pojistná částka 200.000,-kč..řidič,dobrovolný hasič,pouze na území ČR.....................800,-Kč/rok/osoba

K tomu je nutno kompletní údaje pojištěných včetně rodných čísel,obec bude jako pojistník a on ( každá pojistná smlouva bude na jedno jméno) bude pojištěný!!
Zastupitelstvo obce Lipovec odsouhlasila v roce 2016 pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli na pojistnou částku 200.000,- Kč – výše pojistného 800,- Kč/rok/osoba. Pojištění se bude vztahovat na řidiče ZJ SDH, a to ing. Ondřej Zouhar, Zdeněk Ševčík, Petr Kučera, Jiří Voráč, ing. Tomáš Zouhar. Pojištění platí dál včetně seznamu osob.Roční pojistné je tedy 4.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dohody o provedení práce na opravu motoru požárního vozidla CAS s Jiřím Voráčem (65 hodin), Lipovec 259  a Petrem Kučerou (15 hodin), Lipovec 3, s hodinovou sazbou 100,- Kč.

V připravených písemných materiálech bylo konstatováno, že kromě nákladů na běžný provoz se v posledním období investovalo“ cca 0,5 mil. Kč do vybavení zásahové jednotky. Další finanční prostředky – cca 200 tis. Kč byly směrovány do projektové přípravy „nové hasičské zbrojnice“.

Datum a čas: 22.03.2016 08:41
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 25.03

1. Připomínáme občanům, že do konce března 2019 je splatný poplatek ze psů na rok 2019. 2. Upozorňujeme rodiče narozených dětí, že v dubnu 2019 proběhne vítání občánků. V případě zájmu se obraťte ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky