Obec Lipovec

Obsah stránky

Užívání sokolovny.

 

Budeme na zastupitelstvu také projednávat:

Provozní řád sokolovny  /platný od 01.01.2018/

Hlavní  zásady provozu sokolovny  :

1. Obecní úřad Lipovec zajišťuje organizačně , finančně a materiálově řádný ,        bezpečný a hospodárný provoz budovy Sokolovny, Lipovec čp.194.

    Obec hradí  provozní náklady této budovy (kromě el.energie v prostorách     užívaných TJ Sokol Lipovec a bytu, které mají samostatný elektroměr).      
    Obec je zodpovědná za každoroční revizní prohlídky plynových zařízení,     požárních zařízení (hydranty, hasičské přístroje), za provádění revizních zpráv     elektroinstalace a hromosvodů v daných termínech.

2. Prostory sokolovny může užívat v podstatě kdokoliv – samozřejmě po dohodě     s pracovnicí obecního úřadu. Termíny jednotlivých akcí resp. pronájmů si musí            zájemci o využití sokolovny dohodnout s hospodářsko-správní pracovnicí obecního     úřadu, která vede „kalendář akcí“ v sokolovně. Na akce budou s povolením vydány     i vstupenky s razítkem obce v počtu 227 ks.

3. Samozřejmým předpokladem je dodržování těchto pravidel.
    Všechny nevýdělečné akce pro všechny „domácí“ spolky v obci budou bez nájmu     a bez dalších poplatků (pořádající spolky hradí pouze způsobené škody-     vyčíslené starostou obce a odsouhlasené radou obce). Nájemce je povinen     zkontrolovat stav sokolovny včetně zařízení a vybavení před konáním akce resp.          při předávání klíčů od objektu.Tuto povinnost má uživatel i při předávání klíčů od     objektu sokolovny, včetně jejího vybavení a zařízení.Případné závady jsou     zálohově účtovány sazbou 5.000,-Kč  (při opravě do 10 dnů je záloha vrácena),     které se použijí na odstranění  způsobených škod.Pořadatel – nájemce -  se     podpisem tohoto provozního řádu zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé     uvedením  sokolovny a jejího vybavení do  původního stavu (stavu před akcí).

4. Ostatní akce podléhají jednotnému nájemnému 20,- Kč za prodanou vstupenku     (minimálně 2000,- Kč) + náklady na spotřebované energie (při předání klíčů a      zase při jejich odevzdání se opíší stavy plynoměrů-tj. hlavního, podružného TJ     Sokol a podružného pro byt a elektroměru. Vodné se účtuje paušálem 250,- Kč     /akce. U akcí nad 70 lidí paušálem 500,- Kč ).
    Navíc  se hradí    způsobené škody a pořadatel zajistí „hrubý“ úklid – zvratky,     bláto, rozlité tekutiny,  střepy. Paušál za úklid (ale i spotřebu mýdla, toaletního         papíru….) je 200,- Kč a při větších akcích (nad 70 účastníků) 500,- Kč.   Kapacita     sokolovny je pro taneční zábavy a plesy 227 účastníků,ta je nepřekročitelná.


5. Nájemce je povinen zajistit, že veškeré zařízení a majetek bude užíván jen a     pouze k účelům k němuž je určen. Nájemce je dále povinen dodržovat a zajistit      dodržování všech bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů     a pravidel.
    Nájemce byl výslovně upozorněn na dodržování nočního klidu.


6. Nájemce byl upozorněn, že ve všech prostorách sokolovny je zakázáno
    - kouřit a  manipulovat  s otevřeným ohněm
    - zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů (nesmí být zřizována žádná       provizoria, opravovat elektroinstalaci za provozu apod. - opravu elektrických       zařízení smí provádět pouze pověřený zaměstnanec obce
    - manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí.
    - zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak       manipulovat s topnou soustavou
    - odnášet bez souhlasu správce předměty a zařízení
    - poškozovat nebo úpravami znehodnocovat stávající zařízení

7. Nájemce byl upozorněn, že je nutné trvale udržovat volné a průchodné únikové     cesty, přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody a dále k     přenosným hasicím přístrojům a nástěnným hydrantům. Nájemce se seznámil     s hlavními uzávěry vody, el. energie a plynu. Nájemce se seznámil s umístěním     nástěnného hydrantu a přenosných hasících přístrojů.
    Nájemce byl upozorněn, že po ukončení akce musí být veškerá elektrická zařízení     vypnuta (kromě přívodů el.energie k plynovým kotlům zajišťujících vytápění) .

8. Prostory, kromě suterénu, budou užívány pouze pro společensko-kulturní či     rodinné akce.
    Rodinné akce (svatby, oslavy životních jubileí apod.) jsou zpoplatněny částkou      1000 Kč/akce – jedná se o nájemníka s trvalým pobytem v obci. Pro ostatní          nájemce rodinných akcí je částka 2000,- Kč.


9. Prostory, klíče a měřidla bude osobně přebírat či předávat pověřený pracovník            obce – bude    přebírat i odstranění způsobených škod – vše písemnou formou.

10. Vlastní zařízení těchto prostor 
      - sál-stoly, židle
      - vybavení kuchyně -    ledničky,mrazničky, konvektomat, fritéza, sklad – drobný        materiál jako příbory, talíře, sklenice,mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice apod./
      - výčep -pivní vedení, lednička, kompresor 
     předá osobně pověřený pracovník obce. Je v zájmu každého uživatele, aby si      uvedené věci osobně přebral a předal v příslušném množství. Na pozdější      reklamace nebude brán zřetel.

11.V případě porušení některého ustanovení (úhrada nákladů, hrubý úklid,       neodstranění způsobených škod, kouření, pořízení kopií klíčů, překročení       kapacity sálu, použití jiných vstupenek, než orazítkovaných obcí apod.) to       může vést až k nepovolení další akce.  

12. Tento provozní řád obdrží každý pronajímatel již při dohodě o termínu konání       akce od hospodářsko- správní pracovnice obce.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 4 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 04.12.2017 17:42
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 26.02

1. V úterý 20.2.2024 proběhlo v sokolovně v Lipovci setkání občanů se zástupci projekční firmy PROVOD, tato společnost bude pro naši obec připravovat projekt na novou kanalizaci včetně čistírny odp...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< březen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky