Obec Lipovec

Obsah stránky

Tonoucí se stébla chytá (5)

Z jednání zastupitelstva obce 20.8.2018 - zápis - k projednávanému bodu č.7:

ad 7) Projednání a schválení financování investičních a neinvestičních akcí obce do konce roku 2018 v návaznosti na nekonání komunálních voleb 5. a 6. října 2018 u nás v obci.

Starosta konstatoval, že všichni členové ZO obdrželi v předstihu před dnešním jednáním materiál k tomuto bodu.
Přesto podrobně rozebral jednotlivé oblasti investic a údržby obce v roce 2018. Konstatoval, že by bylo vhodné schválit povýšení na některých z akcí tak, aby se mohlo do konce roku na těchto pracích pokračovat. 4.října 2018 skončí jak rada obce, zastupitelstvo obce i starosta obce. Přidělený správce z MV ČR nebude moci schvalovat nové smlouvy, ale plnění již uzavřených smluv může probíhat.


Zároveň s rozebráním jednotlivých akcí starosta navrhl Rozpočtové opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2018 (členové ZO obdrželi v předstihu).
Podrobný materiál je přílohou tohoto zápisu.
Starosta vyzval přítomné k diskusi a připomínkám.

Diskuse:
Ing. Tomáš Zouhar – dotázal se na rozpočet akce Veřejné osvětlení III. etapa – způsob výpočtu.
Starosta sdělil, že podrobný popis je v příloze, konstatoval, že rozpočet se skládá z počtu a ceny svítidel a cen za bm kabelizace.

Pí. Koudelková – kdy se dořeší problém s kanalizací za jejich domem? Prodala pozemek s tím, že bude provedena kanalizace.
Starosta – rošty a kanalizace bez provedení balené nemá smysl. Určitě se s kanalizací v této lokalitě počítá, ale v letošním roce to nebude.
Pí. Koudelková – co se udělá s cestou teď?
Starosta – naveze se štěrk a odval.

p. Vládek – připomínka – nutnost řešit odvedení dešťových vod u nájezdu z místní komunikace kolem kostela a na hřbitov z boční strany. Při deštích se vyplavuje velké množství hlíny na místní komunikaci. Doporučil vyhloubit brázdu zaústěnou do kanalizace a u bočního nájezdu na hřbitov zabudovat rouru, aby voda netekla po cestě, ale do brázdy a do kanalizace.
Starosta konstatoval, že „polní“ cesta není v majetku obce, majitelem je Ing. Tomáš Zouhar a Římskokatolická církev.
Ing. Zouhar Tomáš souhlasil s provedením těchto úprav na jeho pozemku.
Starosta – přislíbil provedení těchto úprav za účasti pana Vládka a Ing. Zouhara.

p. Josef Strejček  - opět se vrátil k možnosti odkoupit od Městyse Jedovnice požární automobil za cca 650.000,- Kč. Konstatoval, že Rada městyse Jedovnice bude projednávat záměr na prodej tohoto automobilu a že je údajně více zájemců.
Starosta – nechal by rozhodnout o koupi tohoto automobilu nové zastupitelstvo.
p. Josef Strejček – ale to už bude pozdě. Auto je po repasi, Jedovnice na to dostali dotaci přes 1 mil. Kč a auto je údajně v dobrém stavu.
Starosta – kde se bude přes zimu garážovat? Na hasičce se bude pracovat. Je třeba si automobil prohlédnout.
p. Josef Strejček – automobil si prohlédnou, je možnost dohody s AGRIS Jedovnice na garážování auta.
Starosta – konstatoval, že v návrhu rozpočtového opatření č. 7 jsou rozděleny všechny finanční prostředky. Jediná možnost je povýšení příjmů ze sdílených daní o 700.000,- Kč (dá se dle kalkulačky Svazu měst a obcí předpokládat vyšší sdílené daně) a povýšení výdajů na požární automobil ve výši 700. 000,- Kč.
Po všeobecné diskusi bylo dohodnuto, že bude návrh rozpočtového opatření č. 7 upraven o uvedené příjmy a výdaje.

Další diskuse k investicím a k návrhu rozpočtového opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2018 nebyla vedena.

Starosta přednesl návrhy na usnesení:

Usnesení č. 4/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený návrh rozpočtového opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2018, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 5/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2017 a k jejímu Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2017 a k jejímu Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017 a k jejímu Dodatku č. 3 ze dne 19.02.2018 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení III.etapa“. Dochází k úpravě celkové ceny díla na 3.044.239,- Kč a k rozšíření místa plnění. Dodatek č. 4 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.


Usnesení č. 6/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2018 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Místní komunikace 2018“. Dochází k úpravě ceny díla na 4.302.414,- Kč. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 7/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Inženýrské sítě Doleželová-Tejkl“. Dochází k úpravě ceny díla na 2.139.529,- Kč. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2018 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Údržba 2018“. Dochází k úpravě ceny díla na 1.810.000,- Kč (povýšení Oplocení školní zahrada o 165.000,- Kč, nové akce Oplocení slivoňového sadu u II. šraňku 480.000,- Kč a Oprava kanalizace-chatová oblast 170.000,- Kč). Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 8 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 31.08.2018 07:18
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.05

1. Zveme občany na 14.zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, které se koná v úterý 21.5.2024 od 18:00 hodin ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci. Podrobný program jednání je zveřejněn na fyzi...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< květen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky