Obec Lipovec

Obsah stránky

Tonoucí se stébla chytá (1)

Z připravovaného zpravodaje:

Ano, máme jako obec problémy a dokážeme  je i pojmenovat. Na webových stránkách obce v diskuzi k článku TO JSME DOPADLI byla následující úvaha – doslova cituji:
,,Jestliže starosta po sobě zanechává průšvihové věci, pak se nelze divit jeho kritikům, že to po něm nechce nikdo dělat. Jestliže starosta po sobě zanechává všechno OK, pak se lze divit jeho příznivcům, proč nesestavili kandidátku
a nepokračují v jeho skvělých šlépějích.“

Dovolím si několik vět k této úvaze.

Pravdou je, že jsem po Novém roce nevnímal žádnou velkou aktivitu zastupitelů či občanů při jednáních zastupitelstva, rady či chodu obecního úřadu (musím hned dodat, že kromě JUDr. Jiřího Kolmačky -  ten leckdy tvořil i za mě… a kde mohu tak ho chválím a děkuji mu). Nakonec jsme to s Jaruškou uzavřeli, že všem zastupitelům posíláme spoustu materiálů dotýkajících se chodu obce, a tak se potřebné informace dozví (především hospodaření obce, školy, STEMDu – několikrát jsem napsal, že paní Božena Bejčková již v roce 1986 mně sdělila, že pokud chci obec řídit,  musím se vyznat ve financích a věnovala mně spoustu času a vysvětlovala položky, paragrafy, kapitoly, spojitosti 3-4-5-6  apod.). Při dnešní technice není problém tyto materiály (pro jednání zastupitelstva obce)  neomezeně šířit. Navíc si myslím, že i ve zpravodajích obecního úřadu byly a jsou poměrně podrobné informace o chodu obce, máme webové stránky obce.

A tak jsme předpokládali , že všichni ví, že náš územní plán je „starý“ a nový jsme nechali na novém zastupitelstvu – a že je to pro rozvoj obce  základní dokument. Především zastupitelé a konkrétně starosta (či „vítězná strana“) musí mít jasno, co s obcí dál a musí mít vizi či dar předvídat budoucí vývoj – nejen obce. A to do nového územního plánu zapracovat.  Že všichni ví, jaké problémy (a pokuty) máme s naší obecní kanalizací – s jejím provozem, že máme problémy s pitnou vodou ( a s tou vesele zaléváme hřiště). A mohl bych pokračovat : nemáme kde stavět (a majitelé uvažovaných pozemků neví, co si za ně říct). Mimochodem výkup pozemků
a vybudování inženýrských sítí v těchto  nových lokalitách – to je z mého pohledu nejdůležitější úkol nového zastupitelstva. Že ví o názorech institucí na řešení čištění odpadních vod prostřednictvím integrované mokřadní čistírny, znají problémy školky, školy, školní jídelny, školní družiny, máme spoustu budov ( a tam jsou běžné provozní problémy), vlastníme 47 obecních bytů a ne všichni nájemníci platí včas. Denně se řeší problémy STEMDu – lidé, práce, mechanismy, obchody, EET, GDPR ..atd. atd. Myslím si, že by bylo vhodné dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení
ve zbývajících lokalitách, že by bylo dobré pokračovat v „asfaltování“ místních komunikací…určitě bych podporoval sociální bydlení ( a budou tam dotace). V obci stojí hotel – jako dědictví – a ten bude strašit každého starostu  Lipovce.  Rozestavěli jsme hasičku – tam vidím současný největší „problém“  - stavba se dělá na přání… Velkou výhodou je stabilizovaná radnice  - Marie Kopřivová je tam téměř 30 let – Božena Blažková 10 let. Obě ví, co dělat, práce se nebojí a já jim děkuji – že to
se mnou není jednoduché, to se všeobecně ví.

A tak snad noví zastupitelé přijdou  s jinými nápady – co se týká budoucího vývoje obce. Mám jenom trochu obavy, že se o dění na radnici a v obci nikdo moc nezajímá (přijít jednou za čtyři roky na zastupitelstvo – to je dost málo).
Došli jsme k závěru, že budoucí kandidáti mají jasno, co a jak dál a ty problémy jsou v podstatě běžné….

No a co se týká příznivců či nejbližších. Já vím, že i ti mí nejbližší toho mého starostování mají plné zuby – co to bylo schůzek, večerů, přesvědčování, přemlouvání, požadavků, připomínek, telefonů, nadávek a vyhrožování. Spoustu svého volného času a na úkor rodiny, dětí. Mám hroznou zkušenost – chodili
za mnou mí občané a chtěli radu, pomoc ve věcech, se kterými jsem se já sám rval ve svém osobním životě a nedokázal jsem si sám pomoci.
Kdo si pamatuji rok 1989 resp. celý následující rok 1990 – já ráno chodil ve čtyři
do práce a odlepoval z radnice „plakáty“ (většinou štvavé),– to byly nechutné útoky na mou osobu a na mého tátu. Vedl jsem bouřlivá jednání plenárního zasedání MNV do ranních hodin. Začátek roku 2012 – do události byly vtaženy i mé děti. Takže ti nejbližší ví – co to je starostovat…Já jsem přes to všechno nezahořkl.  Troufám
si říct, že vím, co bych dělal dál v obci, mám určité představy (a nemám problémy s jejich „zhmotňováním“)….ale začínám mít pocit, že bych se stal spíše brzdou dalšího vývoje obce. A především můj zdravotní stav…

Těm svým příznivcům chci ze srdce poděkovat, že to se mnou takovou dobu vydrželi, že mě podporovali a že mě i podrželi v mých těžkých chvilkách – a že jich bylo  (těch těžkých chvilek – aby nedošlo k nedorozumění). Zvlášť děkuji Mgr.Jaroslavě Školařové, která to chytala na třech frontách – doma, jako ředitelka či jako zastupitelka. Ale mé poděkování patří i mlčící většině, já si to pořád vysvětluji, že když mlčí, tak v podstatě s mým postupem souhlasí – nebo alespoň nedělám velké koniny – to by se přeci ozvali. No a pokud nebyli  příliš vulgární, tak i ti mí oponenti zaslouží poděkování – ten jiný názor mě vždy vedl k tomu, že jsem se na problém zkusil dívat i z jiných stran a leckdy (možná leckdy jde nahradit „málokdy“)  jsem své názory potom korigoval (samozřejmě „velice nerad“).

Nakonec jsem si nechal svůj STEMD s.r.o. Byl to můj způsob řešení každodenního chodu obce a drobných investic a údržby. Nelze jen tak hodit přes palubu dlouholetou spolupráci s některými spoluobčany, ale také zaměstnanci
 – na prvním místě jsem uváděl vždy Josefa Strejčka - víc jak dvacet let jsme spolu tvořili tvář naší obce. Vždy jsem říkal, že je to nejšikovnější řemeslník, kterého jsem v životě potkal. Určitě si mé poděkování zaslouží Mirek Crhonek, Josef Kolmačka, Alena Bartoňová, Petr Pliska, Zdeněk Bejček, Vojtěch Zouhar, Lukáš Šenk, ale
i Mirek Vintr, Josef Švéda či František Voráč (ti už si tuto chválu nepřečtou..).

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 8 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
04.09.2018 | 21:21
Reakce na příspěvek z 8.42 Ono to řešení investičních akcí má kořeny devadesátých letech minulého století – kdy nebylo možno sehnat dodavatele (Přístavba školy I- „stranickým“ úkolem to mělo dělat OSP Blansko …ale přišel listopad 1989. Vodovod Lipovec – na pětimilionovou akci podepsal tehdejší náměstek Jihomoravských vodovodů smlouvu na montážní práce v hodnotě 50 ((slovy padesát)) tisíc Kč !!! ).Jelikož jsem se „ učil“ především od svého „předpředchůdce“ (pana Arnošta Ševčíka - samozřejmě z povídání spoluobčanů, ze stavebních deníků , ale nakonec i vlastních zkušeností) dal jsem se do budování stavební skupiny resp. Drobné provozovny místního hospodářství při MNV Lipovec (která přešla k 1.4.1993 na STEMD s.r.o.). To vyžadovalo i techniku a stroje. Proto bagr, nakladač, výtahy, lešení….Jednu dobu zde byly tři nákladní auta, vleky, pět skříňových avií, nissan….No a pak mně bylo líto tuto společnost rozpustit – zvláště proto, že mně ulehčovala život na radnici – od prohrnování sněhu až po údržbu veřejné zeleně, ale také např. nákup počítačů – i pro potřeby radnice, provoz osobního auta – i pro potřeby radnice, prostě větší finanční volnost. Jenomže můj první infarkt v roku 2005 byl takovým prvním mementem. Ono těch akcí bylo daleko více a nejenom budovy (vodovod II.etapa, III.etapa, vodojem 100m3 s přečerpávací stanicí pod obcí, plynofikace obce I.a II. etapa, různé části větví kanalizací, zemní přehrážka, likvidace „Moselkovýho rybníka“ a tenisový kurt, vodovod Marianín, plynofikace Marianína, komunikace+chodníky+ veřejné osvětlení a kanalizace Marianín, komunikace Údolíčko, inženýrské sítě pro stavbu RD. V posledním období chodníky v Lipovci, nové veřejné osvětlení a místní rozhlas, ale i garáže a nová hasička či další drobnější akce – pod tím vším je podepsaný STEMD s.r.o. Co se týká staveb – rekonstrukcí prošly všechny stavby v majetku obce – po první přístavbě školy (kotelna, knihovna, družina, tělocvična….), byla druhá “obecná“ škola ( šatny, pět tříd I-V se zázemím), dále čtyři učitelské byty a půdní vestavba a rekonstrukce staré části školy. Pak jsme začali s obecními byty – pět bytů na „staré poště“ (tam byl havarijní stav), osm bytů na zdravotním středisku (včetně půdní vestavby), dva byty v půdním prostoru MŠ, včetně poměrně rozsáhlé rekonstrukce školky. Na Marianíně rozsáhlá rekonstrukce obecního domu – obchod, hasička, dva podkrovní byty. Dali jsme se i do rekonstrukce sokolovny (včetně bytu – i tu byl havarijní stav, dokonce zákaz užívání vnitřních prostor), rekonstrukcí prošla radnice (včetně pěti bytů – i zde teklo plochou střechou). Stavěli jsme i nové objekty – „dům služeb“ (mimochodem na místě , kde kdysi dávno bývával rybník a tedy velice složité základové poměry), dvanáctibytovku, osm seniorských bytů… Celkové shrnutí – faktem je, že obrovskou nevýhodou pro „venkovské kluky“ byla různorodost. Až jste objevili taje pružné podlahy v tělocvičně školy (navíc nebyly cihly, takže jsme to stavěli z cihelných panelů – my?? – samozřejmě se to netýká podlah) , tak jsme řešili třeba vybavení obchodu či kuchyň ve školce či škole. Prostě až jsme něco poznali, tak jsme šli úplně na něco jiného. Navíc můj poznatek – lidé se v cizím chovají někdy jako „burani“. Mohu o tom hovořit třeba ve vztahu k užívání tělocvičny školy veřejností – obložení tělocvičny, stav sprch po cvičení, chodby – bláto, černé rýhy. Možná bylo dobré si někdy prohlídnout sokolovnu po nějaké velké akci - parkety žalují – z parket třísky a není pro někoho problém k parketám něco přibít !! (nevím doma??), rýhy…ale i zničené dřevěné obklady (a tlouct hřebíky do zdí není problém)….. Ale někdy i spolkovou místnost či sociální zařízení na domu služeb…atd.. Není to moje, jsem opilý (takže silák), takže co…jo doma to by byla mela. Ale ono je to vidět i na nových obrubnících (poškozených při různých zemních pracích prováděné při „soukromých stavbách) či nových chodnících (které občan pro svoje cíle musí rozebrat) či balenou …. Řada prací byly prováděny subdodávkou (střecha sokolovny), ale ani na ně nechci nic shazovat, platil jsem to já resp. STEMD s.r.o. Co se týká venkovních omítek – nikde jsme nepoužívali „naši“ maltu, všechno byly nakupované šlechtěné omítky (většinou CEMIX) do kterých se nic nepřidávalo a nepřidává. Že kvalita zpracování není nejlepší – to souhlasím – druhou přístavbu při zateplování prováděli „ukrajinští učitelé“ a je slušná resp. lepší než „náš“ povrch – ano je to i v lidech. Problémy jsme měli a máme s balkony či lodžiemi. Tím zdaleka neříkám, že bylo či je všechno v pořádku. Zřejmě jsem částečným viníkem, ale já na stavbě nemohl být každý den osm hodin – nakonec řadu let jsem za tuto práci nebyl ani odměňován – nevím, jestli by obec našla takového „blázna“. A na stavbách jsem měl „svého Pepy“- tím v žádném případě hemži odpovědnost na něho, já byl – a jsem- rád, že jsem s ním mohl dvacet let tvořit. Nájemníci musí rozlišovat to, co si musí v rámci „zákona“ opravit resp. uhradit sami a co je povinnost majitele – ale to oni ví, každý dostal „papír“. No a že po 16 letech odejde plynový kotel či baterie, či splachovadlo na záchodě – ruku na srdce – doma se vám nic nepoláme??…že někde praskne taška či vítr pocuchá střešní plášť ?? Navíc všichni nájemníci mají telefon a kontakt na „smluvní partnery“, kteří odstraňují vzniklé problémy – Zdeněk Ševčík, Vojtěch Zouhar či Martin Kubíček – ono řešit opravy bytů přes starosty je problematické – klíče od bytu, popsat problém apod. Pokud bydlíte v soukromém domku, tak jistě provádíte každoročně nějakou údržbu (ono stačí jenom odmetat sníh od zdí či z parapetů – myslíte, že to někdo na „obecním“ udělá, že se někdo takových „drobností“ všimne??). Přesto všechno si myslím, že máme „slušnou“ obec, že máme solidní životní prostředí i solidní zázemí. Skoro všechno máme zadarmo – nebo spíše za symbolickou cenu. Jenom na doplnění – řeči o tom, že obecní byty jsou prodělkové je hodně zavádějící nesmysl. Peníze, které jsme do bytů dali - máme určitě zpátky a to nájemné je na částce cca 60% nájemného, které by tam mohlo být….No a kdo si myslíte, že v zimě prohrnuje večer chodníky či komunikace – vítr?? A ještě jednu věc – nehledal jsem výběrová řízení a částky – takže aby mě někdo nechytal za slovo – pamatuji se, že dům služeb jsme měli od dodavatele za cca 8 mil. Kč – provedli jsme ho za 6,5 mil. Kč a to ještě navíc zadní opěrnou zeď a 40m3 odpadní jímku (tyto části stavby nebyly ve výběrovém řízení…). A mohl bych zdokumentovat všechny „velké“ stavby. Já osobně jsem přesvědčen, že STEMD s.r.o. byl a je přínosem pro obec. Svůj příspěvek zakončím kostelem – ano, fasáda kostela se dodělávala v listopadě – a tak to i dopadlo (jenom na vysvětlenou – ve stavební skupině bylo cca 12-15 lidí, ti samozřejmě chtěli peníze i v zimě, tedy v období, ve kterém žádný soukromý stavebník s maltou nic nedělá…. a že těch zim bylo) . Toto všechno jsou důvody proč současná rada i zastupitelstvo dělá „opatření“, aby i po příchodu správce z ministerstva vnitra mohl STEMD s.r.o. v dnešní podobě existovat až do nového zastupitelstva. A pak – myslím si, že obchody by měly fungovat stále a kolem pěti pracovníků (schopných pracovníků) by obec měla také pořád mít….za tímto názorem si stojím.
Odkaz: http://
Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
04.09.2018 | 21:09
Reakce na příspěvek z 12.04: STEMD s.r.o. Na 30. zasedání ZO 20. srpna 2018 se celá problematika STEMDu s.r.o. podrobně řešila. Členy zastupitelstva obce jsou i Marta Ševčíková, vedoucí „obecní“ prodejny potravin (ta na jednání ZO nebyla, ale dostala všechny dosti podrobné materiály i s komentářem) a Hana Švédová, prodavačka těchto potravin ta se jednání zúčastnila- takže tyto informace by měly obchody mít. Co se týká stavební skupiny – problematika se s pracovníky projednává průběžne. Situace se projednává v radě obce (což je valná hromada s.r.o.). Všechny dosud učiněné kroky či přijatá usnesení mají jediný cíl: STEMD s.r.o. v současné podobě ponechat až do volby nového zastupitelstva (rady, starosty – což předpokládám někdy v březnu 2019). Ti ať potom rozhodnou co dál ….
Odkaz: http://
Stemd a jeho zaměstnanci
(IP: 88.100.16.29)
04.09.2018 | 12:04
Co tedy bude s lidmi, kteří jsou zaměstnáni ve společnosti Stemd s.r.o.? Mají si hledat jinou práci?
Odkaz: http://
Způsob řešení
(IP: 149.202.98.190)
04.09.2018 | 08:42
Řešení investičních akcí v Lipovci se rozhodně nejeví jako příliš šťastné. Kdo zná Lipovec a má oči otevřené, tak vidí, že na nové i opravované budovy firmou STEMD jsou provedeny nekvalitně, na mnohých je vidět fušerácká práce. Mnohde je do očí bijící kvalita venkovních „pískových“ omítek, při jejichž přípravě je vápno a cement jen tak „pohladily“, stejně je to s nekvalitou venkovních nátěrů. Vzpomeňme si na pruhovaný kostel, který se musel po několika málo letech natírat znovu. V některých budovách zatéká, jako odstrašující příklad uveďme byt na sokolovně, kde několik let prší ze stropu a nikdo s tím nic nedělá. I nájemníci v obecních bytech často hovoří o nedostatcích, se kterými jsou nuceni se potýkat a mnohdy si to musí opravit sami na své náklady, protože ze strany radnice je tu nezájem. Chválit lidi, kteří pracovali či pracují ve STEMDU je sice hezké, ale kdo tedy může za to, jak po nich ta jejich práce za několik málo let (někdy i měsíců) vypadá? Nové vedení obce bude muset dříve či později nechat tuto lajdáckou a ošizenou práci stejně opravit a bude muset do toho investovat značné finanční prostředky. Já bych si tedy od STEMDU nenechal postavit ani kůlničku na nářadí.
Odkaz: http://
Datum a čas: 31.08.2018 07:42
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.04

1. Sokol Lipovec seznamuje své příznivce s programem svých družstev, který je tentokrát rozprostřen na celý týden. Ze začátku bude mít napilno sdružené družstvo mladších žáků Lipovec/Ostrov, jež ab...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky