Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

STEMD 2015 v číslech

Komentář k hospodaření společnosti STEMD s.r.o. Lipovec
Firma STEMD s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Obec Lipovec, hospodařila v roce 2015 se ztrátou ve výši  225.228,99 Kč. Náklady celkem byly ve výši  20.596.568,- Kč (rok 2014 18.260.220,46 Kč), celkové výnosy činily  20.371.339,21 Kč (rok 2014 18.124.488,70 Kč).
Jednotlivé provozy skončily s následujícími výsledky:
- Stavební  - ztráta 99.170,50 Kč (rok 2014 zisk ve výši  117.322,97 Kč), tržby 8.067.427,58 Kč (rok 2014 tržby ve výši 6.442.537,97 Kč)
- Průmyslová prodejna – zisk ve výši 6.770,60 Kč (rok 2014 zisk ve výši 61.826,77 Kč ), tržby ve výši 2.695.482,39 Kč (rok 2014 tržby ve výši 2.567.446,41 Kč)
- Potraviny – ztráta ve výši 3.305,45 Kč (rok 2014 ztráta ve výši 23.575,27 Kč), tržby ve výši 8.282.875,16 Kč  (rok 2014 tržby ve výši 7.963.467,77 Kč)
K jednotlivým provozům lze poznamenat:
U provozu 10 – stavební se zvýšily výnosy  oproti roku 2014 o 1.624.889,61 Kč. Lze konstatovat, že to byl nejvyšší výnos za posledních 8 let.  Co se týká průmyslové prodejny a prodejny potravin, došlo jako každoročně k povýšení výnosů. Ovšem prodejny jsou na hranici ztrátovosti. Na základě výsledků hospodaření je nutno se zamyslet nad obchodem v Marianíně, kde každoročně klesají tržby a prohlubuje se ztrátovost – v roce 2015 ztráta -31.344,23 Kč. Zřejmě je to i v osobě prodavačky a je nutno provést v nejbližší době změnu.  Na rozdíl od minulých let se nám provoz 40 – mechanizace – objevil v zisku a to 32.139,29 Kč a je to způsobeno velkým objemem zemních prací prováděných v roce 2015, spojených především se stavebními pracemi v osadě Marianín. Na rozdíl od mechanizace, zůstal provoz provoz 50, tj. doprava ve ztrátě, a to 93.278,96 Kč. V roce 2014 byla ztráta ve výši 85.171,- Kč.
Faktem je, že náklady na automobil jsme kvůli daním převedly pod obec a ztrátovost vytvořily v podstatě FABIA a MERCEDES a je to způsobeno mou nedůslednou kontrolou vnitrofakturace.
Náklady těchto obslužných mechanismů se musí „rozpustit“ do jednotlivých staveb či provozů.

V roce 2015 se stavební činnost orientovala na investiční výstavbu obce, či na drobnou údržbu obce.

Z hlavních investičních akcí je třeba jmenovat  „Rekonstrukce chodníků kolem silnic II/378 a III/3783 – II.etapa“ , „Rekonstrukce veřejného osvětlení kolem silnic II/378 a III/3783“ a „Parkoviště sokolovna“.  Objemem největší akce byly „Komunikace Marianín“ (téměř 4.000.000,- Kč), „Kanalizace Marianín“ (včetně vodní nádrže) a „Chodníky Marianín“.  Během roku se samozřejmě pracovníci podíleli na běžných pracích v obci – jarní,podzimní úklid, zimní údržba komunikací apod.
I přes v podstatě negativní hodnocení finančního hospodaření lze říci, že obchody plní své poslání a tři pracovníci ve stavební činnosti ve spolupráci s pracovníky obce (i prostřednictvím úřadu práce) představují minimální počet nutný pro každodenní zajištění požadavků kladených na firmu.
Firma STEMD s.r.o. zaměstnávala v průběhu roku cca 12 zaměstnanců.
Rada obce v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti STEMD dne 18.4.2016 rozhodla výsledku hospodaření společnosti v roce 2015 takto:
Usnesení 161/31/RO
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje výsledky hospodaření STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2015 a z pozice zřizovatele rozhodla o hospodářském výsledku organizace takto: ztráta ve výši 225.228,99 Kč bude pokryta z kapitálového fondu společnosti, který k dnešnímu dni činí 1.392.729 Kč (vlastní kapitál společnosti 1.563.464,- Kč tj. vklad 200.000 + kmenové jmění 1.392.729 + rezervní fond 195.964 + hospodář.výsledek 2015 - 225.229).
Usnesení   162/31/RO
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  schvaluje Účetní závěrku STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2015 dle předložených materiálů 2015 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2015, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví 2015.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 6 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 06.05.2016 07:46
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky