Obec Lipovec

Obsah stránky

Sousedská ohleduplnost.

Sousedská ohleduplnost.


V podstatě každý týden řeším nějaký sousedský spor či „hospodaření“ s obecním majetkem. No a že případy nejsou jednoduché to napoví tři „nejčerstvější“  případy :

Ornice.
Dost těžko chápu, že stavím, na stavbu se potřebuji dostat, mám „nějaké“ stavební povolení kudy, ale klidně do ornice na obecních pozemcích zajezdím několik aut štěrku, makadamu či odvalu – a to na poměrně vysokou vrstvu ornice – svažitý terén, nejnižší bod…jen tak…(pro jistotu nikomu nic neřeknu). Já vím, kudy...já vím projektant  poměrně dlohou dobu řeší územní souhlas nové komunikace. Já vím...
Neustále opakuji – kdo chce spojit svůj život s Lipovcem, ten si zaslouží uznání a určitou toleranci ( a ne házet klacky pod nohy). Na stranu druhou by to neměl být „mistr světa“, který může všechno a to i na vrub druhých. A co selský rozum??

Příjezd  - místní komunikace (především ve „staré zástavbě“).
Opěrná zídka – většinou postavená bez povolení, bez projektu  - bez zvážení, že nad ní je nějaká příjezdová komunikace – no a že po té cestě může přijet „náklaďák – třeba plně naložený…no a že to zídka nemusí vydržet. A tak padají argumenty  - není to cesta vedená v mapách – to tak většinou „u nás v Lipovci  je“ – místní komunikace (navíc většinou nezpevněné) jsou nezaměřené a v mapách většinou vedené jako ostatní plocha, těžký „náklaďák“  tam nemá co dělat. Existuje ovšem územní plán (schválený zastupitelstvem obce – naposledy v roce 2003), existuje pasport místních komunikací ….Navíc nevím, jak by se komukoliv z nás líbilo, kdybychom se nedostali ke své nemovitosti ( a to buďto staré 50 a více let či řádně povolené stavbě stavebním úřadem – já vím postupně se všechno „dává dohromady“ – dnes napojení na místní komunikaci řešíme správním řízením s určitými podmínkami apod.)  i třeba za účelem stavebních úprav. No a stavebník zase „bezohledně“ po vydatných srážkách použije těžké mechanismy, které tuto nezpevněnou „komunikaci“ rozjezdí (no a starousedlíci nadávají, neboť si tu cestu léta upravovali, aby tam mohli vůbec chodit….).
Takže, jak z toho – poradíte??
Můj názor:
Selský rozum, sousedská ohleduplnost. Dopravu a tonáž přizpůsobit cestě a počasí – to přeci jde. Opěrné zídky či oplocení dělat s rozmyslem a třeba nebo alespoň po poradě se zkušeným zedníkem. No a nedělat si naschvály – něco strpět, případně na následných úpravách obecních pozemků (i cest) se domluvit a podílet… a nemachrovat či vyhrožovat ( snad za takový vzor by mohlo sloužit „Slovácko sa súdí“  či „Slovácko sa nesúdí“ ).
Neustále opakuji – kdo chce spojit svůj život s Lipovcem ten si zaslouží uznání ( a ne házet klacky pod nohy). Na stranu druhou by to neměl být „mistr světa“, který může všechno a to i na vrub druhých.

Využívání obecních pozemků.
Pravdou je, že jsou lokality, kde si dělá každý, co chce. Jsou tam skládky materiálu, přebytečné zeminy,  odstavená auta, sklady dřeva a kdoví co ještě. Bez dohody, bez pronájmu – prostě je to samozřejmé – vždyť je to obecní….a to máme „obecní vyhlášku“ (že by zase „Slovácko“ ??).
Vždy si říkám – ten staví (a spojil svůj osud s Lipovcem….), tak dva, tři roky se užívání obecních pozemků dá strpět  a to samozřejmě i  bez poplatků. Ale předpokladem je, že tam nepřijde o „život“ někdo z nás (takže žádné díry, žádné „štosy“ stavebního materiálu… ono to  „s rozumem“ platí i tady) a tyto pozemky „na konci“ uživatel zkulturní – většinou to tak je.
Co se týká odstavených aut – k autu se nikdo nehlásí, auto tam stojí rok, dva a….Policie přijede a sdělí, že auto není kradené – ale majitele říci nemůže…dle dopravního úřadu – pokud to není vrak – tak bohužel s tím nejde nic dělat ( propadená technická samozřejmě nestačí – pokud to má kola a obvodové plechy a okna tak bohužel – samozřejmě definice vraku asi existuje….). A tak člověk sežene osm chlapů a auto alespoň „přenese“ někde na „okraj“.
Zdá se, že všechno je jednoduché, skoro jednoznačné. No ale stav kolem sběrných kontejnerů, stav v některých „zapadlých“ lokalitách, stav řady drobných „černých“ skládek (kterých ročně několik zlikvidujeme), ale i překopy či jiné stavební úpravy (bez dodržení slibů a dohod). A tak nevím…asi chce být důslednější (že by zase „Slovácko“??) – ale co sousedská ohleduplnost a selský rozum ??

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 7 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

František Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
05.06.2017 | 12:10
Rekapitulace toho co jsem napsal: Vjezdy a vchody v řadovkách (nakonec i RD) v „Údolíčku“: Článek : „Pár slov“ „ A myslím si, že časem postupně najdou i nový způsob napojení svých domků na tuto novou místní komunikaci“. Parkovací místa v „Údolíčku“ Článek: „Pár slov“ Dalším problémem bylo to, že každý chtěl u svého domku parkovací stání pro osobní automobil. Myslím si, že jsme brali v úvahu možnosti parkování - celkem v této lokalitě bude cca 32 nových parkovacích stání (12 podélných stání v lokalitě Švédovi 307, dvanáctibytovka 338, 12 podélných parkovacích míst v lokalitě hydroforka, státní silnice II/378 - místo nevyužívaného chodníku a 10 kolmých stání v lokalitě před 268 a 269). Která lokalita toto má? Navíc bytovky mají své garáže u bytovek včetně zpevněných ploch, dvanáctibytovka má své parkoviště.... Cena lipového dřeva…. Článek resp. reakce na… „Sousedská ohleduplnost“. Ono tam byla cca 2,5 hodiny plošina, traktor a tři chlapi (takže celá akce stála cca 6.304,- Kč, ale měl jsem odbornou firmu na „pokácení“ této lípy s nabídkou 15.000,- Kč!!! ). Že to bude pro školku či školu - slyším poprvé (ale moc neslyším). V tom případě je „dřevo“ k odebrání kdykoliv. Jak budeme komunikovat…. Článek resp. reakce na: „Sousedská ohleduplnost“ Další připomínky tohoto charakteru bych rád řešil na radnici. Předesílám, že touto formou reaguji naposled… František kopřiva
Odkaz: http://
Michael Vondál
(IP: 188.75.172.39)
04.06.2017 | 23:11
Dobrý den, čím bych začal... Tak za prvé, to že jste na radnici 35 let mi je celkem jedno (nehledě na to, co předcházelo vašemu návratu...) Vím, že jsem mladík, mám 20, no a? Jsem plnoletý, svéprávný a mám právo řešit problémy, či věci se kterými nesouhlasím tak, jako kdokoliv jiný z této obce. Mohu se tedy zeptat, jakým způsobem budeme komunikovat? Několikrát jsem došel na radnici a chtěl jsem řešit tu podle vás " Nešťastnou lípu". Chápu, máte zdravotní problémy, někdy jsem si ale nebyl jist, jestli mě neslyšíte anebo nechcete slyšet... Nicméně po vašich slibech, které mnohdy doprovázel smích, že to projednáte, jste mi nakonec řekl, "Nechám si ji pro sebe." Projednal jste to vůbec? Když jsem přišel na zastupitelstvo, tak jste mě toho taky moc neřekl. Když vás kontaktuji písemně, nelíbí se vám to… Jak to mám tedy dělat? Ano, napsal jsem to veřejně, a to sice z jednoho prostého důvodu. Ostatní mají právo vědět, jaké problémy se řeší. Kdybych napsal email, nic by se neřešilo... vše by se ututlávalo dál, jelikož jste v tom specialista. Určitě by se našlo spoustu věcí, o kterých nemá nikdo vědět… Ano, sice jsem se mohl ozvat, že ji pokácím, díky místě na němž se nacházela jsem si do toho netroufl (el. dráty a domy v těsné blízkosti). Když tedy stálo pokácení 6.304,- , tak ji necháme shnít - opravdu logické rozhodnutí. Nejsem si vědom, že bych něco říkal o škole či školce ale budiž… Pokud vím, tak cenu jsem vám nabídl hned po tom, co jsem se na to byl dívat… Jestli jste si myslel, že na tom vyděláte, tak vás asi zklamu… za takové peníze si mohu koupit lípu sušenou. Když se dostanu k odkazování na jiné články…. Neřekl bych, že tam jsou odpovědi na otázky, které jsem položil. S pozdravem Michael Vondál
Odkaz: http://
František Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
30.05.2017 | 16:07
Zdravím, několik vět k příspěvku Michaela Vondála: Kritika všech – pořádek před vlastním prahem – jsem na radnici cca 35 let – za tu dobu jsem se naučil problémy nevyhledávat (vždycky jakýkoliv sousedský spor skončil tím, že jsem měl jednoho nepřítele navíc). To co jsem uváděl (ornice, příjezdová komunikace, překop místních komunikací, skládky dřeva apod.) to jsou žádosti či stížnosti (písemné, ústní či prostřednictvím mobilů) na „věci“, které Vám („ mým spoluobčanům“) vadí a chcete je řešit prostřednictvím radnice (nejsme schopni se domluvit mezi sebou)– takže ještě jednou - já ty případy v žádném případě nevyhledám (a někdy ani napoprvé neřeším….což je mně opět vyčítáno). Zastávám názor, pokud se dva nedohodnou … Na pozemek „pod kaktusy“ je nájemní smlouva (pozemek opravdu není můj) – projednaná a schválená „před léty“ v radě obce – takže nevím, co má pisatel na mysli - navíc je to hodně osobní (webové stránky obce ???) a ještě vedle – myslím si, že mladík ….. O parkovacích místech v této lokalitě jsem již psal (článek „Pár slov“ ). Kačírek ve vjezdech (opět odkazuji na článek „Pár slov“). Lípa – nešťastná lípa. Že to bude pro školku či školu - slyším poprvé (ale moc neslyším). V tom případě je „dřevo“ k odebrání kdykoliv. Jinak já přeci chtěl znát „nabídkovou cenu“ – ale skončilo to na mně…Navíc mně trochu vadil přístup – kdyby někdo nabídl, že lípu skácí a udělá pořádek – měl za to všechno lipové dřevo . Ono tam byla cca 2,5 hodiny plošina, traktor a tři chlapi (takže celá akce stála cca 6.304,- Kč, ale měl jsem odbornou firmu na „pokácení“ této lípy s nabídkou 15.000,- Kč!!! ). Další připomínky tohoto charakteru bych rád řešil na radnici. František Kopřiva
Odkaz: http://
Michael Vondál
(IP: 188.75.172.39)
27.05.2017 | 12:38
Dobrý den, než začnete pomlouvat lidi, kdo co má na obecním pozemku, tak si zameťte před vlastním prahem. Zajímalo by mě, jak je to třeba se skleníky, které jsou nad školou, pokud vím, pěstoval jste v nich kaktusy - je to snad váš pozemek? To, že chce někdo zůstat stát před vlastním domem je pak obrovský problém... Další věc jsou oblázky v Údolíčku mezi novou komunikací a řadovkami. Člověk musí být asi hodně inteligentní, když jich tam dá na vjezd 20 cm do hloubky... Dnes jsem od tam pomáhal vytahovat první auto, jsem zvědav, jak to bude pokračovat dál. Nehledě na to, že po každém přejetí budou oblázky rozházené všude možně. Jen tak mimochodem, už jste zveřejnil, za kolik si odkoupíte tu obecní lípu, která už se pomalu rozkládá dole u hangáru? Když jsem si ji chtěl odkoupit, na řezbářské účely, tak to byl strašný problém.. by mě zajímalo, kolik těch včelstev máte , když pro ně na rámečky potřebujete bezmála kubík a pul lipového dřeva...Jelikož se věnuji řezbářství, rád bych někdy udělal pro obec třeba nějaké dřevěné lavičky či sochy motorovou pilou ale s vaším chováním mě tyto nápady zase hodně rychle přecházejí.
Odkaz: http://
Datum a čas: 25.05.2017 15:52
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 04.03

1. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 7. 3. v 10:45 hod. prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< březen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky