Obec Lipovec

Obsah stránky

'Škvařilova cesta'


"Škvařilova cesta"


Již delší dobu řešíme příjezd k RD čp.158,278,15. V minulosti jsme nechali zaměřit a odkoupili část pozemků (na kterých se nachází současná "polní cesta") a to od Josefa a Anny Ševčíkových, Jana Kolmačky a Marie Kašpárkové.Problém nastal u parcely resp. její části ve vlastnictví p. Škvařila - vše skončilo zákazem vstupu cizích osob atd. atd. ... Následovala celá řada jednání, přípisů, rozhodnutí, odvolání až v pátek 15.7. jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu......


z něho uvádím:
Částečný výpis z Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 11.07.2016 č.j. JMK 106967/2016:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, v rámci své působnosti stanovené v ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako odvolací orgán příslušný podle ust. § 89, § 178 odst. 2 věty druhé zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný instančně nadřízení silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o odvolání pana Antonína Škvařila, nar…………………, bytem ………………….., podané prostřednictvím právního zástupce Mgr. Jaroslava Marténka, advokáta, zapsaného v seznamu ČAK pod č. 10019, společníka spol. advokátní kancelář Martének, s.r.o., IČ 03479790, sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, ze dne 06.04.2016, proti rozhodnutí Obecního úřadu Lipovec ze dne 17.03.2016, č.j. LIP 204/2016/66, sp.  zn. LIP 204/2015,   t a k t o:
Odvolání pana Antonína Škvařila, nar. …………………, bytem ……………………… uplatněné prostřednictvím právní zástupce Mgr. Jaroslava Marténka, advokáta, zapsaného v seznamu ČAK pod č. 10019, společníka spol. advokátní kancelář Martének, s.r.o., IČ 03479790, sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, ze dne 06.04.2016, proti rozhodnutí Obecního úřadu Lipovec ze dne 17.03.2016, č.j. LIP 204/2016/66, sp. zn. LIP 204/2015, kterým byla podle ust. § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na pozemku p.č. 336/10 v k.ú. Lipovec u Blanska deklarována existence veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
z a m í t á
a rozhodnutí Obecního úřadu Lipovec ze dne 17.03.2016, č.j. 204/2016/66, sp. zn. LIP 204/2015, se podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
p o t v r z u j e .


Proč to všechno píši - není lepší se dohodnout  (podotýkám, že obec resp. obecní úřad se do celé záležitosti dostal ne vlastní iniciativou anebo z vlastního podnětu...). Co na to sousedské soužití ( v podstatě s "rodinnými vazbami")? Není škoda peněz, času, nervů ?? Anebo se budeme soudit - nevím, nevím....


V prosincovém zpravodaji (2015) jsem napsal:
Hledání cesty k druhému člověku se stalo jedním ze základních pilířů křesťanství vůbec. Bez dobrých vztahů k bližnímu není náboženský život možný. Podle hlasatele dobrých zpráv evangelisty Matouše cituji: „Přinášíš-li tedy svůj dar
na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“ Není to příklad pro nás všechny ? (Snad jen na doplnění – bratrem není v křesťanství jenom sourozenec, ale každý křesťan ).
Měli bychom si to připomínat asi častěji……

PS:
Musím opět pochválit JUDr. Jiřího Kolmačku. Odvádí kus poctivé práce pro obec, obecní úřad – i celý spis kolem tohoto případu je jeho práce. Je to radní, který se zajímá o dění ve vesnici, není mu jedno, co se děje. Má přirozenou autoritu, na jednání chodí připravený, je s ním radost spolupracovat. Musím ještě dodat, že všechno dělá bez nároku na odměnu !! Takových zastupitelů víc……

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 8 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 18.07.2016 16:03
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.04

1. Sokol Lipovec seznamuje své příznivce s programem svých družstev, který je tentokrát rozprostřen na celý týden. Ze začátku bude mít napilno sdružené družstvo mladších žáků Lipovec/Ostrov, jež ab...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky