Obsah stránky

Rozpočet 2017

pátek, 18. listopad 2016 | Ostatní

Vážení zastupitelé,
v současné době se začíná s přípravou rozpočtu na rok 2017.  Když vezmeme předpokládané příjmy a mandatorní  (povinné) výdaje, zůstane částka cca 5 mil. Kč.  Chtěl bych využít Vašich každodenních poznatků z života obce a dát Vám možnost vznést požadavek na zařazení „některých akcí“ do rozpočtu na rok 2017.

Můj návrh je:

1. Místní komunikace

1.1. Komunikace bytovky – samozřejmě je na zvážení rozsah prováděných prací, např. výměnu obrubníků, provedení chodníků (resp. opravení původních), šířka komunikace (např. mezi garážemi pouze 5 m – co se zbytkem – podíl majitelů jednotlivých garáží???). V mém návrhu jsou následující části:
a) Část komunikace mezi garážemi tj. od komunikace II/378 (u digitální telefonní ústředny) po roh bytovky 270. Šířka komunikace cca 5 m, délka komunikace 63 m
b) Komunikace bytovka 270 až po „hydroforku“ – šířka komunikace 5 m (resp. současná mezi stávajícími obrubníky), bez chodníků, s výměnou obrubníků. Délka komunikace 66 m
c) „Hydroforka“ konec oplocení MŠ – šířka komunikace 5 m, délka komunikace 44 m, bez chodníků, bez obrubníků (resp. pravá strana komunikace bude tvořena opěrnou zdí pod bytovkami 268, 269. Levá strana by měla navazovat na odstavné parkoviště šířky cca  6 m)
d) Konec oplocení u MŠ po rošt u RD Pliskových – šířka komunikace 5 m, nové obrubníky. Délka komunikace 123 m.
Celá tato komunikace má tedy 297 m.

1.2. V návaznosti na tuto komunikaci (uvedenou v odtavci 1.1.) bych provedl i opravu komunikace v části II/378 (nad bytovkou    247)  - „hydroforka“, což je 64 m. Stávající šířka, výměna obrubníků, výměna chodníků –   zachování chodníků???

1.3. V návaznosti na komunikaci (uvedenou v odstavci 1.1.) bych provedl i část komunikace v lokalitě „Mikoláš“ až    zpevněná plocha u dvanáctibytovky, což je 100 m (otázka šířky komunikace, resp. možnosti   parkování – např. komunikace šířky 5 m + odstavné podélné parkoviště nad Švédovými 307 ??). Zřejmě nové obrubníky.

Když nebudu počítat parkoviště u MŠ a parkoviště nad Švédovými, máme to celkem cca 2305 m2. Po předběžné konzultaci s "předpokládaným - ale nezávazným"  dodavatelem živičné plochy  by tyto práce stály cca 1 670 000,- Kč (samozřejmě není ani objednávka, ani smlouva). Když k tomu připočtu výměnu obrubníků, popř. nové obrubníky, výměnu stávající chodníkové dlažby (další chodníky bych neprováděl), vyjdou mi tyto stavební práce na cenu cca 654.000,- Kč.

Pokud bychom se takto dohodli (a já bych si to přál), je tato akce vyčíslena částkou 2.324.000,- Kč .

2. Veřejné osvětlení
Navrhuji pokračovat v akci veřejné osvětlení kolem místních komunikací.

2.1. Veřejné osvětlení sokolovna (což je od zastávky ČAD uprostřed obce po sokolovnu)-  samozřejmě včetně kabelizace místního rozhlasu - celková délka 445 m.

2.2. Prodloužení Petlach 91 cca 60 m (horní konec) - samozřejmě včetně kabelizace místního rozhlasu (i s orientací na novostavby v lokalitě "Doleželová - Tejkl")

2.3. Veřejné osvětlení „kopec“ (od Jelínkových 154 po Zrníkovi 46) cca 250 m - samozřejmě včetně kabelizace místního rozhlasu.

2.4. „Pazderna“ tj. od Černé skály po „konec“ obce, což je 240 m – bez kabelizace MR.

Celkem je délka plánovaných tras veřejného osvětlení 965 m, což je ve financích cca 875.000,- Kč.

3. Hasičská zbrojnice
Vracím se k variantě dodavatel STEMD (i kdyby to bylo formou organizace subdodavatelů, ale s možností mluvit „do toho“). V roce 2017 předpokládám provedení základů, základové desky, zdiva přízemí + konstrukce stropu nad přízemím.  Navrhuji částku 2.000.000,- Kč.

Závěrem mohu říct, že existuje celá řada dalších dílčích problémů v obci a budou se muset najít finanční prostředky např. na vypořádání pozemků pod příjezdovou cestou k Marianínu, na odkoupení pozemků od Koudelkových, Lipovec 75, ale i provedení kanalizace, případně podkladních vrstev místní komunikace u novostaveb v lokalitě "Doleželová – Tejkl".

Prosím o Vaše náměty, připomínky a to do konce roku 2016. Proč v "mém návrhu pro rok 2017"  není nový "výtlačný řád" s napojením na skupinový vodovod Jedovnice -Ostrov jsem vysvětloval dříve, podobně i inženýrské sítě v lokalitě "kostel - sokolovna". Předpokládám, že na zastupitelstvu 12.12.2016 schválíme rozpočet obce na rok 2017 tak jak to děláme, tzn. předpokládané příjmy a provozní výdaje s tím, že rozdíl bude uveden v kolonce rozpočtová rezerva a na zastupitelstvu 23.1.2017 se budeme bavit o „rozpuštění“ této rozpočtové rezervy.

Samozřejmě lze dohodnout osobní jednání jak s účetní obce, tak se mnou.

František Kopřiva

V Lipovci dne 16.11.2016

P.S. Samozřejmě do toho mohou mluvit všichni občané. Co Vy pokládáte za nutné - snad se někdo vyjádří ??

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.