Obec Lipovec

Obsah stránky

Požární automobil

Výběrové řízení – požární automobil
Starosta uvedl, že především díky p. Josefu Strejčkovi ml. a ing. Ondřeji Zouharovi byly vypracovány technické podmínky, byly vypracovány příslušné tabulky a žádosti a odeslány na MV ČR k registraci. Bylo nám sděleno, že  po registraci MV ČR můžeme spustit vlastní výběrové řízení. Starosta uvedl, že dosud není znám výsledek Zastupitelstva Jihomoravského kraje (nemáme žádný doklad) o přidělení dotace z krajského rozpočtu pro rok 2016. V příloze zápisu jsou všechny materiály, které jsme odeslali na MV ČR a starosta přislíbil, že udělá vše pro to, abychom na ZO dne 22.8.2016 schválili zadávací dokumentaci, soutěžní a hodnotící komisi, náhradníky (1. a 2. zasedání této komise).

Z jednání RO 25.7.2016

Technické podmínky
pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem nákladním kategorie O1.
DA v základním provedení umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly, není vybaven vestavěnou hasicí technologií ani pevnými úchyty pro její stálé umístění.
2. DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií
 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení.
Součástí dodávky je příslušný protikus.
3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena:
 analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá
 výrobce DA.
3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
  klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem 100, výrobce  E-TECH, úchyty pro montáž
 dodá výrobce DA.
3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny
 dodá výrobce DA.
3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybavena:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva
 RAL 3000.
Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIPOVEC“.
3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
3.20 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.
4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
5. Střešní ALU zahrádka s pochozí lávkou + nástupní žebřík
6. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství:
 lékárnička velikost III v batohu 1 ks,
 požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks,
 přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks,
 přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks,
 ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2 ks,
 ruční vyprošťovací nástroj 1 ks,
 rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 ks,
 vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 ks,
 vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks.
7. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem. 
8. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Součásti dodávky je požární přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN“).
16. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
17. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
18. PN je vybaven:
a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm,
b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu,
c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
e) nejméně 2 zakládacími klíny.
19. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi z plechů a profilů
z žárově zinkované oceli, o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
20. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu.
21. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích PN.
22. Pro výrobu DA a PN se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
23. Technická životnost DA a PN je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PN plně funkční.
24. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 28.07.2016 08:57
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 17.04

1. Tento týden v pátek 19.4.2024 od 15:00 do 19:00 hodin a v sobotu 20.4.2024 od 8:00 do 15:00 hodin bude v areálu pod obci (u obloukové haly) probíhat sběr velkoobjemového odpadu. Ukládat zde odp...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky