Obsah stránky

Podporované byty

pondělí, 27. červen 2016 | Ostatní

Podporované byty 8 b.j. Lipovec

Ve čtvrtek 23.6.2016 jsme kolaudovali splaškovou kanalizaci a ČOV u stavby „B.j. 8 PB-PČB Lipovec“. Ve čtvrtek 30.6.2016 by měla proběhnout kolaudace vlastní stavby „B.j. 8 PB-PČB Lipovec“. Po nabytí právní moci koludačních výměrů dojde k rozdělení bytů a sepsání nájemních smluv na jednotlivé byty. Co se týká vlastních bytů použiji materiály z dříve vydané „bleskovky“ :


Půdorys všech osmi obecních bytů, které se v současné době staví v Lipovci z dotačního titulu MMR ČR – podporované byty:
PODMÍNKY MMR
1. PEČOVATELSKÝ BYT (PČB)
Cíl: Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
• věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+), nebo
• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby viz zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Specifické podmínky pro poskytnutí dotace a nakládání s pečovatelským bytem:
a) stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu;
b) podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2;
c) v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách;
d) v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby;
e) příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu bytu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy nejvíce o další dva roky;
f) v případě, že by došlo k přechodu nájmu pečovatelského bytu na osobu, která nepatří do cílové skupiny, tato osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán. V takovém případě se nájem bytu neobnovuje. V případě přechodu nájmu na osobu, která ke dni přechodu nedosáhla osmnácti let, skončí nájem nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel.

Průměrná měsíční mzda k 31.3.2016 v ČR činí 26.480,- Kč – 0,75 násobek tedy činí 19 860,- Kč (původně 26.287,- Kč – 0,7 násobek tedy činí 18.401,- Kč).

Bližší informace k bytům:
1. Byty by měly být k dispozici od 1.8.2016 (původně 1.7.2016)
2. Výměra jednoho bytu je 30,5 m2.
3. Součástí bytu je kuchyňská linka délky 3 m, elektrický sporák (samozřejmostí jsou všechny zařizovací předměty – záchodová místa, sprchový kout, baterie, konvektory-elektrické vytápění, obklady, podlahy…).
4. U každého bytu bude předzahrádka s možností jejího využívání nájemníkem
5. Předpokládané měsíční nájemné v bytě činí 1744,- Kč.
6. Průměrné měsíční náklady včetně vody, plynu, el.energie a nájemného nepřesáhnou 3000,- Kč (samozřejmě při běžné spotřebě).

Tolik "upravená"  bleskovka.

K dnešnímu dni tj. k 27.6.2016 „evidováno“ 14 žádostí o tyto byty.
V radě obce jsme došli k následujícímu postupu přidělování bytů:
1. Ze seznamu se vyčlení žadatelé, kteří splňují všechny podmínky (věk, příjem) a dle data došlých žádostí si mohou dle vzniklého pořadí vybrat „svůj byt.
2. V případě, že zůstane nějaký volný byt, přijdou na řadu zbývající uchazeči (kteří nesplňují věk). Opět v pořadí v jakém došly na radnici jejich žádosti.

Je reálný předpoklad, že oficiální nájemní smlouvy budou sepsány k 1.8.2016.

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.