Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Pár slov

 

Mnoha spoluobčanů se dotýkají současně prováděné práce na místních komunikacích v lokalitě garáže pod digitální ústřednou, osmibytovky, řadovky, Údolíčko I, komunikace ke dvanáctibytovce. V současné době se provádí silniční obrubníky, které jsou předpokladem pro provádění živičného krytu této komunikace. Samozřejmě stavební práce ztěžují provoz v této lokalitě - na komunikaci jsou palety se stavebním materiálem, odval, stavební mechanismy apod.

Chtěl bych říct pár slov k provádění silničních obrubníků:

1. V lokalitě napojení místní komunikace na státní silnici II/378 jsme zrušili chodník nad bytovkou Lipovec 247 - celá plocha bude po položení živice rozdělena a část původního chodníku bude sloužit pro podélné stání osobních automobilů.

2. V lokalitě pod bytovkou 268 a 269 vznikne parkoviště s kolmým stáním na místní komunikaci a dále zde bude průjezdná komunikace od parkoviště u mateřské školy.

3. Řadovky - zde se v současné době jeví největší problém. Na pravé straně (při příjezdu do Údolíčka) se včera položily přejezdné obrubníky na poměrně prudké místní komunikaci. Výšku obrubníků jsem volil tak, aby nedošlo k zaplavování garáží  u nemovitostí čp. 300 - 307. Bohužel, oplocení řadových domů, přístupové chodníky k jednotlivým řadovkám a vjezdy k jednotlivým řadovkám nebyly při výstavbě nijak výškově koordinovány, takže při položení obrubníků (ve vzdálenosti cca 35- 50 cm od současného oplocení) vznikly velké problémy, které je nutno vyřešit. Faktem je, že přístupové chodníky i vjezdy k jednotlivým řadovkám jsou v podstatě vodorovné, přitom silniční přejezdový obrubník je v prudkém spádu, takže na jedné straně jsme pod úrovní vjezdu, na druhé straně jsme nad vjezdem. Hodně jsem přemýšlel nad řešením této situace - v žádném případě jsem si nedovolil snížit obrubníky, aby komunikace měla spád k řadovkám (znovu připomínám garáže, které jsou "hluboko" pod niveletou komunikace) a tak prostor mezi obrubníkem a oplocením (který jsem původně uvažoval provést ze zámkové dlažby, ale to nejde - "schody") navrhuji provést ze slovenského kačírku 16/22 pod kterým bude položena v celé lokalitě flexibilní drenáž průměru 80 mm, zaústěná do kanalizační šachty u Pliskových 300. Pevně věřím, že především majitelé řadovek později přivítají provedené úpravy - živičná krytina komunikace, obrubníky, veřejná zeleň.  A myslím si, že časem postupně najdou i nový způsob napojení svých domků na tuto novou místní komunikaci.

4. Hodně jsme diskutovali povrch mezi současným oplocením jednotlivých nemovitostí a silničními obrubníky (samozřejmě kromě garáží). Původní úmysl byl tento prostor vyplnit kačírkem, ovšem po provedení obrubníků jsme zjistili, že jsou to poměrně rozsáhlé plochy a ani kačírek dle zkušeností není bezúdržbový, takže jsme se vrátili k zeleným plochám (s nějakým keřem).

5. Dalším problémem bylo to, že každý chtěl u svého domku parkovací stání pro osobní automobil. Myslím si, že jsme brali v úvahu možnosti parkování - celkem v této lokalitě bude cca 32 nových parkovacích stání (12 podélných stání v lokalitě Švédovi 307, dvanáctibytovka 338, 12 podélných parkovacích míst v lokalitě hydroforka, státní silnice II/378 - místo nevyužívaného chodníku a 10 kolmých stání v lokalitě před 268 a 269). Která lokalita toto má? Navíc bytovky mají své garáže u bytovek včetně zpevněných ploch, dvanáctibytovka má své parkoviště....

Je třeba si prolédnout i přilloženou fotodokumentaci s popisem a pokud Vás něco "rozumného" napadne, je třeba se obrátit přímo na mě (603 867 567, případně na některého z radních).

Nechci šířit poplašné zprávy, ale bude "hůř", tedy co se týká provozu na místních komunikacích v této lokalitě. Začátkem června se bude provádět příčný odvodňovací rošt na hraně kamenné opěrné zdi pod bytovkou 268,269 a směrem ke školce - takže  komunikace bude úplně tři,čtyři dny uzavřená (otázka hasičů, záchranky...), další příčný rošt se bude provádět hned u státní silnice II/378 (opět úplná uzávírka tři, čtyři dny - i když zde se to dá "objet") a třetí se bude provádět napříč komístní komunikace v lokalitě Mikolášovi - Švédovi (chceme zabránit "lagunám" ....). Nutno dodat, že dokud jsou místní komunikace nezpevněny, případně zpevněny, ale hodně překopány - nejsou v podstatě problémy s dešťovými srážkami...po vyasfaltování je to obyčejně problém. No a co teprve zima a prudké spády místních komunikací v podstatě v celé této lokalitě - zde jen posypové nádoby, písek a "samoobsluha".....

 

František Kopřiva

Částečně zachycený přejezdný obrubník u Zouharových 324
Celkový pohled - komunikace mezi osmibytovkami - bez problémů.
Celkový pohled na obrubníky Bouškovi 369 - Mikolášovi 328 - bez problémů.
Celkový pohled na přejezdné obrubníky u řadovek.
Celkový pohled na přejezdový obrubník v lokalitě Kolmačkovi 305 - Švédovi 307. V potaz se bral především sklon komunikace. Dle mého názoru se muselo zabránit možnému zatopení garáží v celé lokalitě při průtržích. Faktem je,
Dtto, ale druhá strana. Zrušený chodník - na jeho místě bude podélné stání pro vozidla. Povrch bude živice a parkoviště bude vyznačeno vodorovným značením.
Konec silničního obrubníku u záchytného roštu u Bejčkových 286 - bez problémů.
Konec silničního přejezdného obrubníku před záchytným roštem u Pliskových 300.
Obratiště u Bejčkových 286.
Příjezd k
Příjezd k jednotlivým garážím by měl být proveden ze zámkové dlažby - viz dohoda při ústním jednání s majiteli garáží.
Přejezdný obrubník na obecní pozemek pod bytovkou 268 a 269 a silniční obrubník u opěrné zdi v prostoru mezi obrubníkem a opěrnou zdí bude kačírek 16/22 - kabely VO a NN.
Přejezdný obrubník u Bouškových 369 - bez problémů.
Pohled na
Pohled na komunikaci mezi bytovkami - bez problémů.
Pohled na silniční obrubník pod bytovkou 250 a 275 - v podstatě bez problémů, jenom v tomto místě bude chodník se zámkovou dlažbou.
Pohled na silniční obrubník v zatáčce u garáže Kuchařových 269.
Pohled na silniční přejezdné obrubníky v lokalitě garáží - bez problémů.
Problém 1 - vchod ke Švédovým 307 - v
Problém 2 - vjezd ke Švédovým 307 - v meziprostoru zřejmě drenáž průměru 80 a kačírek 16-22
Problém 3 - příchod ke Kompaníkovým 306 - relativně rovná plocha původního přístupu se
Problém 4 - příjezd ke garáži Kompaníkových - řešení - viz předcházející fota.
Problém 5 - přístup ke Kolmačkovým 305 - řešení opět drenáž průměr 80 a kačírek 16/22.
Problém 6 - příjezd do garáže Kolmačkových 305 - řešení - viz přecházející foto.
Problém 7 - vjezd do garáže u Bédiové 304. Řešením opět bude zřejmě drenáž průměru 80 a kačírek 16/22.
Silniční obrubník - Mikolášovi 328 a Bouškovi 369 - bez problémů - plocha mezi obrubníkem a oplocením bude zeleň
Silniční obrubník u Bejčkových 286 - bez problémů - v prostoru mezi obrubníkem a oplocením bude veřejná zeleň - část pozemku je ve vlastnictví Bejčkových (takže po dohodě).
Silniční obrubník u Mikolášových 328 - bez problémů, zbývající plocha zeleň
Silniční obrubník u Zouharových 324 - problém poměrně velká výška hrany obrubníku nad stávající zelenou plochou
V prostoru za výkopem (směrem k MŠ) bude odstavné parkoviště s kolmým stáním na komunikaci.
Vchod a vjezd k Vondálovým 322
Vyzvednutý poklop místní kanalizace v lokalitě u obecních garáží - problém objíždění.
Záchytný rošt, silniční obrubník  včetně přejezdových u Vondálových 322 - zbývající plocha mezi obrubníkem a oplocením veřejná zeleň
Zde je patrná výška silničního obrubníku vůči stávající zeleni u Zouharových 324.
Znovu zachycen přejezdný obrubník k Vondálovým 322 - prostor mezi obrubníkem a oplocením - veřejná zeleň (samozřejmě ne v místě přejezdových obrubníků).

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 19.05.2017 14:33
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky