Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Obec a peníze k 30.9.2017

 

Výsledky hospodaření obce k 30. 9. 2017

Starosta uvedl, že radní obdrželi v předstihu podrobný materiál dotýkající se hospodaření obce k 30.9.2017.

V příjmové oblasti starosta nevidí žádný problém, plnění k 30.9. je 93,45 % plánovaných ročních rozpočtových příjmů. Vzhledem ke stavu republikové ekonomiky předpokládá, že daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty překročí plánované příjmy střízlivým odhadem částku 1,5 mil. Kč – což je samozřejmě dobře. V podstatě všechny paragrafy (dá se říci i položky) jsou v souladu s plánovanými příjmy. Jistý problém bude v paragrafu nebytové hospodářství – dětská lékařka (příjmy nebudou za listopad a prosinec) – navíc zřejmě tyto příjmy nelze plánovat ani v roce 2018 (a to i v případě, že se podaří, aby v Lipovci dětská lékařka ordinovala alespoň jeden den v týdnu ). Jedná se o roční příjem ve výši necelých 16.000,- Kč.


Co se týká výdajové části – výdaje k 30.9.2017 jsou čerpány na 66,36 %. Zde starosta upozornil na fakta dotýkající se výstavby obce. V paragrafu silnice jsou k dnešnímu dni již všechny finanční prostředky na položce 6121 vyčerpány (jedná se o komunikaci v Údolíčku – fakturace ukončena v plánované výši 3.219.000,- Kč – ve výsledku hospodaření k 30.9.2017 je pouze částka 2.466.000,- Kč). Další položka, která ovlivňuje plnění rozpočtované výdajové části je paragraf 3631 jedná se o veřejné osvětlení. I zde je k dnešnímu dni vyčerpána plánovaná výdajová částka ve výši cca 640.000,- Kč – v hospodaření k 30.9. je čerpání 350.000,- Kč. Podobně i ostatní služby – jedná se o stavbu garáží, kde k dnešnímu dni opět je vyčerpána částka 496.000,- Kč, k 30.9.2017 v hospodaření je pouze 246.000,- Kč. Asi největší markantní rozdíl v rozpočtu a čerpání je stavba hasičské zbrojnice, kde na rozpočet výdajů 3 mil. Kč (včetně dotace 1 mil. Kč) je k 30.9. čerpáno pouze 154.000,- Kč. Co se týká této akce, starosta doporučil snížení výdajové části, a to na cca 1.500.000,- Kč (dle smlouvy s krajským úřadem by měla být celková prostavěnost k 31.12. min. 1.428.572,- Kč – je to v podmínkách přidělení dotace). Jenom na doplnění starosta uvedl, že k dnešnímu dni čerpání na této stavbě 736.652,- Kč.
Starosta tyto položky uvádí z důvodu „nízkého“ čerpání výdajové části.
Co se týká běžných „mandatorních“ výdajů nevidí starosta v podstatě v žádném paragrafu problém. Otázkou je základní školství kde dochází k přečerpání finančních prostředků určených na nákup DHIM. Zde jsou dvě varianty, a to buď čerpání z rezervního fondu – a nebo povýšení rozpočtu. Starosta by doporučil vzhledem k finanční situaci povýšení rozpočtu ZŠ v této položce (DHIM). Otázkou zůstává kapitola vnitřní správa ve vztahu k povýšení mzdových prostředků.

K hospodaření měl připomínky JUDr. Kolmačka: Dotaz, proč v rozpočtu příjmů bytové hospodářství je řádek Bartoň (starosta k tomu uvedl, že Bartoň tam minimálně 2 roky nebydlí, bydlí tam Lenka Kopřivová, starosta dořeší s účetní a dá vědět). Podobný dotaz se týkal položky bytové hospodářství – Šmehlíkovi , kde se původní rozpočet snížil na nulu – ptal se na základě čeho. Starosta nevěděl, dořeší s účetní a dá vědět.

Rada obce vzala zprávu starosty o hospodaření obce k 30.9.2017 na vědomí.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 31.10.2017 13:13
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky