Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (480 hlasů)
23% (337 hlasů)
15% (215 hlasů)
16% (236 hlasů)
14% (200 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

"Noční klid" v RO

Z jednání RO 3.10.2016 - bod Různé

    JUDr. Kolmačka upozornil na „nutnost“ vydat obecně závaznou vyhlášku dotýkající se nočního klidu. V diskusi bylo konstatováno, že od 1.10 2016 platí novelizace  zákona č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 47 odst. 6 zákona).

    V podstatě platí:
    Obecně závaznou vyhlášku o „nočním klidu“ nemusíme (jako obec) vydávat, ale…. V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí,
b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč
c) zákaz činnosti,
d) propadnutí věci,
e) zákaz pobytu.

   Takže pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu si tak jako doposud rozhoduje sama obec (ale ne radnice resp.obecní úřad, ale zastupitelstvo obce a to jen prostřednictvím OZV).
    Z ustanovení věty druhé § 47 odst. 3 zákona o přestupcích vyplývá, že veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat. Takové dny je pak třeba vymezit buď konkrétním datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.
    Vymezení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou buď kratší než stanoví zákon, „nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná.“

    Dlouho se diskutovala otázka kontroly dodržování „nočního klidu“. Kdo a na základě čeho, jakého posouzení apod.

    Starosta slíbil radním, že do zápisu z jednání doplní metodický materiál MV ČR, který obdržel k této problematice obecní úřad a dále se radní dohodli, že starosta osloví jednotlivé spolky pro dodání termínů či spíše názorů pro zpracování  OZV  ( i když… „nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná“…..)

    Obecně závaznou vyhlášku dotýkající se „nočního klidu“ připraví starosta pro jednání nejbližšího zasedání ZO.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 2 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 05.10.2016 09:36
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2018 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.12

1. Zahradnictví Kolmačka oznamuje, že má k prodeji vánoční stromky různé výšky, vše za 490,- Kč – jedle kavkazská, smrk pichlavý, bor černý. Dále má v nabídce vánoční hvězdy, bramboříky, svícny a...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky