Obsah stránky

Nemáme kde stavět...

středa, 02. listopad 2016 | Ostatní

Nemáme kde stavět….

V zápisech z jednání rady obce průběžně vedeme:

25.7.2016 – starosta informoval, že obeslal poslední dva majitele pozemků v této lokalitě s tím, aby se do dnešního dne vyjádřili jak a co dál. Jan Musil odpověděl e-mailem:
Obec Lipovec mně v současné době nabízí za prodej mého pozemku 100kč/m2. Asi před sedmi lety byla slibována vlastníkům pozemků v lokalitě kostel – sokolovna cena až 130kč/m2.V nedávné době vykupovaly obce Senetářov a Kotvrdovice pro zástavbu nezasíťované  pozemky za částku okolo 300 - 400kč/m2.
Ptám se tedy, proč je nabízená výkupní cena v Lipovci tak, nízká?
Tato nabízená cena 100kč/m2 je pro mě v současné době neakceptovatelná!
Pokud by se výkupní cena blížila běžně nabízeným výkupním cenám v okolních vesnicích, pak jsem ochoten jednat o podmínkách  prodeje mého pozemku.
S pozdravem       Jan Musil

Ing. Zouhar se vyjádřil, že parcely dotýkající se komunikace by prodal, parcelu se zemědělskou půdou by směnil za stavební pozemek a chtěl vědět cenu stavebního pozemku.
Starosta k tomu dodal, že cena pozemku by byla cca 450,- Kč/m2.

27.07.2016 – podrobněji jsem se zabýval cenou budoucích stavebních pozemků (hrubý nezávazný odhad. Tato  cena bude skutečně trochu jiná. V původní ceně pozemku pro Údolíčko III byla výkupní cena od majitelů 30,- Kč, dnes nabízíme min. 100,- Kč, takže to je povýšení o 70,- Kč a dále inflace stavebních prací od roku 2011 tj. 420x(1,9 inflace 2011, 3,3 inflace 2012, 1,4 inflace 2013, 0,4 inflace 2014, 0,3 inflace 2015)x inflace = cca 452,- Kč. Takže při ceně pozemků 100,- Kč/m2 by vyšla cena stavebního pozemku cca 522,- Kč/m2 (jedná se o hrubý odhad). Ještě je tam otázka projektu, inflace stavebních prací….
Takže při průměrné rozloze stavebního pozemku 820 m2 by byla cena 428.000,- Kč + DPH 15 % tj. 493.000,- Kč.

5.9.2016 – starosta se dotázal Ing. Tomáše Zouhara jak se rozhodl (co se týká prodeje pozemků). Ing. Tomáš Zouhar odpověděl, že celou záležitost dořeší Ing. Ondřej Zouhar. Starosta ho pouze požádal, aby byl dodržen přijatelný termín (nejlépe do konce září 2016 tak, aby se dalo realizovat reálné dělení a odprodej pozemků tak, aby nepropadly smlouvy o smlouvách budoucích Pernicová, Kolmačka).

24.10.2016 – starosta znovu otevřel problematiku odprodeje pozemků od Ing. Tomáše Zouhara. Uvedl, že zaslal e-mail Ing. Ondřeji Zouharovi (který to měl údajně dořešit – viz 5.9.2016). Na tento e-mail nebyla žádná reakce, ale dle evidence nemovitostí je majitelem této parcely neustále Ing. Tomáš Zouhar. Po krátké diskusi Ing. Tomáš Zouhar sdělil, že pozemky prodá za cenu 1000,- Kč/m2. Starosta k tomu uvedl, že se jedná o částku, která je neakceptovatelná (jedná se o 3272 m2, což by znamenalo 3.272.000,- Kč). Starosta se v této souvislosti zeptal Ing. Tomáše Zouhara, proč je zastupitelem, případně radním obce, když v podstatě jde proti záměrům obce. Při této příležitosti se vrátil i k uvažované přípojce vody pro hřbitov, která se neprovádí pouze z důvodu nesouhlasu Ing. Zouhara (jeho argument-znehodnotil by se pozemek). Ing. Tomáš Zouhar uvedl, že při souhlasu s uložením vodovodního potrubí nového přivaděče ze skupinového vodovodu Jedovnice – Ostrov si dal písemnou podmínku, že do výkopu bude připomoženo toto potrubí (údajně sepsaáno za účasti ing. Mikuláška – náměstka VAS). Starosta uvedl, že Smlouvu o budoucí smlouvě s Ing. Tomášem Zouharem má (ale od AQUAPROCONu..) a tato podmínka tam není. Ing. Tomáš Zouhar řekl, že písemnou smlouvu (s Ing. Mikuláškem) donese na příští zasedání rady. Po bouřlivé diskusi bylo dohodnuto, že tento bod bude vyřazen z nesplněných úkolů a celá lokalita pro výstavbu nových rodinných domků resp. práce spojené s výkupem pozemků zastaveny. Starosta jen uvedl, že se jedná o velkou škodu (pro obec) neboť propadnou již podepsané smlouvy o budoucích kupních smlouvách s Pavlem Kolmačkou (kde se jedná o 3.606 m2) a Jiřinou Pernicovou, (kde se jedná o 3.984 m2),  termín platnosti smluv je do 31.12.2016.

JUDr. Kolmačka uvedl, že je velkou chybou, že obec nemá vhodné zainvestované pozemky, které by mohl nabídnout stavebníkům a že je nutno tento stav řešit. Starosta na vysvětlenou uvedl, že ve schváleném územním plánu z roku 2003 (případně v jeho změnách) jsou pro výstavbu RD uvedeny čtyři lokality – Údolíčko II, Kostel-kříž, Kostel-sokolovna a „Víry“. Lokalita Údolíčko II je zainvestována a rozprodána. Kostel-kříž je v soukromých rukou a probíhá postupná výstavba (Doleželová, Pytlíček, Knoflíček, Tejkl, Kajtár, Ševčík, Jirava, Kučera D., Pernica Jan, Štěpaník, Pernica) - zde se jeví obrovský problém s inženýrskými sítěmi resp. s jejich financováním. Lokalita Kostel-sokolovna byla dnes vyřazena. Lokalita „Víry“ po smrti p. Jana Pernici „usnula“ – resp. neochota zbylých majitelů podílet se na inženýrských sítích, případně uveden pozemky odprodat obci za 100,- Kč/m2.
Dále JUDr. Kolmačka uvedl, že by bylo vhodné stavět na obecních pozemcích – třeba v lokalitě pod teletníkem. V podstatě bude nutno přikročit ke změně územního plánu obce, případně vytipovat další varianty. Starosta ještě uvedl, že v lokalitě pod VKT je nutno vidět ochranné pásmo lesa, fotovoltaiku, budovy po bývalém VKT a především komunikační napojení celé této lokality (současná příjezdná komunikace napojená na státní silnici II/378 je na cca 25 parcelách, které nejsou ve vlastnictví obce, navíc jsou dlouholeté zkušenosti se špatnou zimní údržbou této komunikace – prohrnuje se i když sníh nepadá. V úvahu asi nepřipadá ani komunikační napojení z obce – především v místě komunikace kolem Nedopilové 81). Další problémy jsou s vedením vysokého napětí a středotlakého plynu, které přes tuto poměrně velkou parcelu (759/57 o výměře téměř 5 ha) vedou. Starosta uvedl, že by bylo dobré, aby se radní nad tímto problémem zamysleli a případně vytipovali nové lokality. Starosta uvedl, že je to určitě problém na několik let a tato problematika určitě souvisí s přepracováním územního plánu obce. To znamená otevřít tedy otázku, zda-li nejít do přepracování územního plánu obce hned teď.Starosta požádal radní, aby se nad touto problematikou zamysleli a vrátíme se k ní na dalším zasedání rady.

Ze zápisu RO 24.10.2016.

Poradíte Vy???

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.