Obec Lipovec

Obsah stránky

Marianín

Činnost osadního výboru Marianín – společná schůze RO a OV 3.7.2017 na Marianíně.

Krátkou zprávu o činnosti osadního výboru přednesla Hana Švédová. V podstatě konstatovala, že se osadní výbor schází minimálně –  „dle potřeby“. Z akcí uvedla zajištění pálení čarodějnic a dětského dne.
Poté vyzvala starostu obce, aby seznámil občany se současným děním v obci a výhledem  na rok 2018. Starosta v krátkosti seznámil přítomné s hlavními problémy obce (jako nejdůležitější vyzvedl :  zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody, zajistit vhodná stavební místa – obec v současné době nemá „zainvestovaný“ stavební pozemek a řešit ČOV )
Poté seznámil přítomné s probíhajícími akcemi v letošním roce a předpokládanými „hlavními“ akcemi ve výstavbě na rok 2018 (hasičská zbrojnice, pokračování LED osvětlení, pokračování na opravě místních komunikací…).

Starosta se vrátil k činnosti osadního výboru a uvedl, že se mu nelíbí některé části veřejné zeleně (cca 6 zelených ploch, které jsou „zarostlé“, neudržované, nezavlažované – některé nově vysazené keře schnou). V péči o veřejné plochy vidí náplň pravidelné práce osadního výboru (trvalky, keře – naopak chodníky bez „zeleně“ a „čisté“), ale i třeba v „osvětě“ o pravidelnou starost o fasády rod. domků apod. 

Následně vyzval přítomné k diskusi, námětům…
Z diskuse vybírám:
p. Vlastimil Pernica – proč je nedokončen „rybník“, proč tam není voda, jak chce starosta přinutit majitele přilehlých nemovitostí, aby udržovali obecní pozemky, obecní zeleň, keře. Kritika místního rozhlasu, hlasitá hudba.
pí. Marie Svobodová – hraniční kámen – údajně ho někdo posunul, veřejná zeleň za rybníčkem – přislíbená ornice na úpravu jejího pozemku v sousedství rybníčku, údajně jí teče při větších srážkách voda do vrat…
p. Martin Hrubý – kdy konečně starosta provede kanalizaci.
+ několik dalších „všeobecných“ příspěvků nesoucích se v tomto duchu (kanalizace, veřejná zeleň, rybník, rozhlas).

Starosta se k diskusi stručně vyjádřil:
Vodní nádrž je v podstatě dokončená… Faktem je, že původním úmyslem bylo provedení zámkové dlažby kolem bočních stěn vodní nádrže a zakončení ztraceného bednění stěn nádrže „stříškou“. Ovšem vzhledem k významu, k využití ….se od těchto dalších prací upustilo a pouze se urovnal okolní terén
Co se týká vody ve vodní nádrži – lze konstatovat, že se současný stav dal předpokládat – faktem je, že původně zde bylo něco jako žumpa – s kamennými stěnami a jílovitým dnem, ale vše bez „přepadu“, bez odvodnění…Při výkopu pro veřejný vodovod se v hloubce cca 1,2 m objevovala “spodní“ voda. Podobně, když se prováděly stavební úpravy na čp.22 lze říci, že v hloubce cca 1,0m byla spodní voda. Při zahájení stavebních úprav v osadě (cca v roce 2012)  jsme dospěli k závěru, že po vyasfaltování komunikace (a jejím odvodněním), po vybudování chodníků se
zámkovou dlažbou dojde k poměrně velké akumulaci srážkových vod a tyto vody by měly sloužit jako zdroj vody pro tuto nádrž. Proto se nádrž „obnovila“, ale stěny se provedly pouze ze ztraceného bednění a betonu, dno zůstalo z jílovité zeminy. Celá věc byla konzultována s pracovníkem Vodohospodářských staveb Brno, problémem je kanalizace (s obsypem prosívkou) za obvodovou zdí nádrže, která tvoří v podstatě drenáž a voda se drží pouze do výše této kanalizace. Pokud by se chtěl tento problém řešit, je nutno provést dodatečnou izolaci – což před
stavuje odhadem částku cca 300. 000,- Kč. Starosta zároveň zdůraznil, že v současné době radnice neuvažuje s uvolněním finančních prostředků na tuto akci. V nádrži je podle jeho názoru cca 50 m3 vody (pofiderní kvality). Faktem je, že v provozu není ani jedno ze dvou čerpadel, které jsou umístěny v přilehlých obecních studních (tato voda měla sloužit jako zdroj vody pro vodní nádrž) a to především z důvodu letošního velkého sucha. Starosta uvedl, že i pro rok 2018 se spíše uvažuje s finančními prostředky pro Lipovec (hasičská zbrojnice, komunikace, veřejné osvětlení). Uvedl, že v období 2012 – 2016 se do Marianína investovalo téměř 10 mil. Kč. Co se týká dotazů k údržbě veřejné zeleně, veřejných ploch, čistoty chodníků, čekárny apod. -   starosta uvedl, že na Marianíně je „obecní“ křovinořez, postřikovač, roundap, žebřík, hydrantový nástavec, hadice cca 50 m, takže nevidí důvod „neúdržby“ obecní veřejné zeleně, nevidí důvod, proč by měly loni vysázené keře usychat či v malých ostrůvcích půdy růst „lebeda“…. Navíc uvedl, že si myslí, že je to i vyjádření vztahu občana k ostatním v osadě a k pěknému životnímu prostředí vůbec….takže žádné nucení či přikazování, ale….(třeba vzít v úvahu skládku dřeva, ale i skládku písku na obecním chodníku – bez zeptání, bez poplatku – třeba viz vyhláška obce….).
Co se týká vody paní Svobodové – přejezdový obrubník má rezervu 3 cm a sklon od vrat dalších min. 5 cm, takže téměř vylučuje, aby voda tekla do nemovitosti čp. 19, ale „rád“ se přijede na zavolání podívat.
Co se týká hraničního kamene – jedná se zřejmě o lom v trase telefonního kabelu, který byl v minulosti několikrát vytyčen a vyjádřil pochybnost, že by ho někdo někam posunul. V případě dalších pochybností starosta nabídl, že zajistí vytyčení hranic geometrem. Co se týká ornice, uvedl, že na pozemek paní Svobodové byla navezena min. 3 auta ornice – zemina rozhrnuta. Navíc uvedl, že u paní Svobodové byl proveden kus kanalizace (myslí si, že cca 30 m), které „nikdo nehradil“ a pozemky byly uvedeny v podstatě do původního stavu.
Co se týká připomínek k místnímu rozhlasu, starosta uvedl, že v pátek 30.6.2017 se přešlo v Lipovci na nové zemní kabelové vedení místního rozhlasu a zprovoznění nových reproduktorů místního rozhlasu na nových sloupech veřejného osvětlení. Přitom část Lipovce zůstala napojena na vedení na sloupech E.Onu – takže na starém venkovním vedení a starých reproduktorech (údajně je rozdíl mezi odporem ocelového drátu na sloupech a odporem  měděného drátu v zemi). No a Marianín zůstal bezdrátový, ale původní….. Starosta uvedl, že je objednáno u společnosti Rozhlasy Bártek Valašské Meziříčí „vyladění“ ústředny na radnici – jestli to pomůže ??
Co se týká odkanalizování zbývajících nemovitostí  -  starosta uvedl, že odstěhováním mechanismů a stavebních hmot z osady je problém s financováním těchto prací – buď si je musí majitelé nemovitostí uhradit sami, případně se musí do rozpočtu zahrnout částka cca 100.000,- Kč a tuto větev kanalizace provést.
Další diskuse byla všeobecná,opakující se a  chaotická …

 

bez komentáře
bez komentáře
bez komentáře
bez komentáře
bez komentáře
bez komentáře
bez komentáře
bez komentáře
mně se to líbí
mně se to líbí
mně se to líbí
tráva na chodníku
tráva na chodníku - vyústění dešťového svodu
tráva u obrubníků
tráva u obrubníků
voda pofidérní kvality

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 9 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 12.07.2017 11:11
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.05

1. Zveme občany na 14.zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, které se koná v úterý 21.5.2024 od 18:00 hodin ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci. Podrobný program jednání je zveřejněn na fyzi...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< květen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky