Obec Lipovec

Obsah stránky

Komentář k hospodaření

Připravený materiál pro jednání rady 3.5.2017 a zastupitelstva obce 15.5.2017

Komentář k hospodaření  právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených Zastupitelstvem obce Lipovec

I.
Komentář k hospodaření společnosti STEMD s.r.o. Lipovec
Firma STEMD s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Obec Lipovec, hospodařila v roce 2016 se ztrátou ve výši  86.161,46,- Kč. Náklady celkem byly ve výši  16.173.152,24 Kč, celkové výnosy činily  16.086.990,78 Kč.

Jednotlivé provozy skončily s následujícími výsledky:
Stavební  - zisk ve výši  220.694,62 Kč (tržby ve výši 4.038.913,25 Kč).
Rozebírat jednotlivé akce budu pouze stručně, rozpis jste dostali přílohou – navíc se během roku o nich bavíme při projednávání plnění „obecního rozpočtu“. Jenom dodám, že tržby byly poloviční při porovnání s rokem 2015 ( 8.067.427,58 Kč) – ovšem ne každý rok v takové výši „asfaltujeme“ ( a samozřejmě to má návaznost i na finanční prostředky obce, dotace, úvěry….). 

Stavební činnost se orientovala pouze na akce financované obcí. Ve stavební skupině je celkem 6 pracovníků, z toho dva jsou dlouhodobě nemocní. Faktem je, že utlumením investiční výstavby  („baráků“) a především „opuštěním zajišťováním“ dotací je stav pracovníků takový jaký je a ve spolupráci s Alešem Petrželou a Vojtěchem Zouharem ( oba OSVČ) „stačí“ na požadavky a druh práce zadaný obcí. 

Z hlavních stavebních prací  je třeba jmenovat „Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa“ – tj. pokračování kolem místních komunikací ( mimo státních silnic II/378 a III/3783)  – trasa od digitální telefonní ústředny Údolíčko – kde byl „vyveden“ samostatný rezervní kabel 4x16mm2 od hlavního rozvaděče. Celkem bylo na trase postaveno bylo 36 sloupů AMAKO, včetně LED svítidel.Trasa měřila  1.748m.

„Terénní a sadové úpravy v Marianíně“ včetně dokončení chodníků (v lokalitě Zvonička) či přeskládání přilehlých zpevněných ploch (čp. 8).
V roce 2016 bylo na Marianíně provedeno 347m2 červené zámkové dlažby tl.8cm (celkově 1.099m2) a 94m2 přírodní zámkové dlažby (celkem 389m2). Navíc se provedla úprava zpevněných ploch kolem zastávky ČADu včetně obrubníků a nátěru čekárny.

„Rekonstrukce místního rozhlasu kolem místních komunikací“ – jedná se o stejnou trasu jako kabelizace veřejného osvětlení v této lokalitě tj. 1.748m + vytažení kabelu na 18 sloupů AMAKO. Dále se dodatečně provedla montáž 55tlakových reproduktorů kolem státních silnic II/378 a III/3783. Po dlouhých letech se opět „hlásí“ na Marianíně.

„Terénní úpravy  kolem 8b.j. + odstavné parkoviště“  -  jedná se o odstavné parkoviště pro 11 vozidel, provedené ze zámkové dlažby tl.8cm a kousek „pobytové zeleně“(altán,lípy,veřejné osvětlení).

„Bytový dům podporovaného bydlení pro seniory 8 b.j. Lipovec – oplocení a veřejná zeleň“. Jedná se v podstatě o oplocení bytového domu z plastových plotovek na ocelovou tenkostěnnou konstrukci.

  Z drobné údržby či drobných investičních akcí lze jmenovat akce : „Vodovodní přípojka pro obecní garáže a hasičku 233/1 k.ú. Lipovec“, „Kanalizace Čtvrtníček“, Čekárna ČAD  „ U Plaváčka“ apod.

   Během roku se samozřejmě pracovníci podíleli na běžných pracích v obci – jarní, podzimní úklid, zimní údržba komunikací, zprovoznění „ucpaných“ kanalizací, zajištění provozu obecních bytů a budov apod. Nutno zde uvést i skutečnost, že činnost stavební skupiny vzhledem k situaci na úseku zaměstnanosti nebyla  posilována pracovníky obce  na veřejně prospěšné práce – i když požadavek byl na  8 pracovníků a smlouva s úřadem práce na 4 pracovníky.

Průmyslová prodejna – zisk ve výši 20.652,26 Kč (tržby ve výši 2.824.854,32 Kč)
Lze konstatovat, že tržby postupně rostou, ovšem v nákladech je pouze symbolické nájemné za obecní prostory.

Potraviny – zisk ve výši  30.648,58 Kč (tržby ve výši 8.290.864,39 Kč)
Zde se jeví neustálý problém především při řešení připomínek občanů – krájení salámů, sortiment pečiva, zboží s prošlou lhůtou spotřeby…“technicky“ jsme na dnes již slabé úrovni – čárové kódy, placení kartou. Na straně druhé se postupně něco vylepšuje – v roce 2016 třeba klimatizace. Situace není jednoduchá ani ve mzdových prostředcích
Samostatně vedeme prodejnu na Marianíně – v roce 2016 došlo k poměrně velkému poklesu tržeb – dle mého názoru i s podílem prodavačky. Takže na začátku letošního roku došlo ke změně….Prodejna skončila se ztrátou 51.801,01 Kč – a to stojí za úvahu.

Mechanizace – lze konstatovat, že oba základní mechanismy DH 112 i UN 053 jsou staré. Větší „zimní oprava“ nakladače způsobila celkovou ztrátu -234.874,29 Kč při vnitro tržbách 420.170,00 Kč. Zde bude nutné rozhodnout jak dál…

Doprava  - skončila nepatrným ziskem 12.600,33 Kč. Lze konstatovat, že i zde budeme stát před „zásadním“ rozhodnutím…

Správa – náklady na správu jsou rozpočítány dle mzdových prostředků na jednotlivé provozy , akce, mechanismy.

I přes v podstatě „negativní“ hodnocení finančního hospodaření v roce 2016 lze říci, že obchody plní své poslání – nakonec už v roce 1998 při zahájení jsme si na tomto úseku nekladli žádné velké cíle – naše zbožné přání bylo nejít do „červených čísel“ a to se v podstatě každoročně daří a to i přes ztrátový prodej na Marianíně či zajištění nedělního prodeje v potravinách. Čtyři pracovníci ve stavební činnosti představují minimální počet nutný pro každodenní zajištění požadavků na ně kladených – své sehrávají i „důchodci“ Vojtěch Zouhar, Josef Kolmačka a Jiří Grim – ale i Antonín Kopřiva či Aleš Petržela.

Je složité vysvětlovat, proč to (ho - STEMD mít) – ono je složité vysvětlovat a vyvracet argumenty typu -  většina obcí to  v takové podobě nemá a jsou a jsou na tom třeba daleko lépe. Každý z nás je jiný, každý má jiné představy, každý má jiný cíl, čeho chce dosáhnout  a toto je a byla má cesta, já chtěl, lépe řečeno chci, něco smysluplného tvořit – a tak jsem si to takhle vytvořil. Neustále argumentuji i „běžnou“ potřebou chodu obce. Myslím si, že nemusíme uklízet dědinu pro nějakou soutěž, my to děláme, protože zde žijeme. Někdy se to složitě vysvětluje, že to trvá,  někdy se to „pěkně“ vrací (při „odfláknuté“  práci) a někdy to nejde vysvětlit vůbec. Firma STEMD s.r.o. zaměstnávala v průběhu roku 2016 cca 13 zaměstnanců. Jsem rád, že STEMD s.r.o. je a jsem na výsost přesvědčen, že má své opodstatnění v životě obce.

 

Návrh na usnesení z valné hromady STEMDu s.r.o. :

Usnesení ……….
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje výsledky hospodaření STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2016 a z pozice zřizovatele rozhodla o hospodářském výsledku organizace takto: ztráta ve výši 86.161,46 Kč bude pokryta z kapitálového fondu společnosti, který k dnešnímu dni činí 1.167.500 Kč (vlastní kapitál společnosti 1.477.302,- Kč tj. vklad 200.000 + kmenové jmění 1.167.500 + rezervní fond 195.964 + hospodářský výsledek 2016 – 86.161,46 ).

Usnesení  ………….
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  schvaluje Účetní závěrku STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2016 dle předložených materiálů 2016 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví .

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 17.05.2017 07:13
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 19.02

1. Sdělujeme občanům, že ve středu 21.2.2024 bude mít Marie Kopřivová úřední hodiny na Obecním úřadě v Lipovci pouze do 12:00 hodin. 2. Drůbežárna Prace bude ve středu 21. 2. v 10:45 hod. před ob...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< únor 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky