Obec Lipovec

Obsah stránky

Komentář k hospodaření - STEMD s.r.o.

 

Komentář k hospodaření společnosti STEMD s.r.o. Lipovec

Firma STEMD s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Obec Lipovec, hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 15.434,67 Kč (v roce 2016 se ztrátou ve výši  86.161,46,- Kč). Náklady celkem byly ve výši  18.717.731,- Kč ( v roce 2016 byly16.173.152,24 Kč), celkové výnosy činily 18.733.165,67 Kč (v roce 2016 činily  16.086.990,78 Kč).

Jednotlivé provozy skončily s následujícími výsledky:

Stavební  - zisk ve výši 286.769,- Kč (v roce 2016 ve výši 220.694,62 Kč), tržby byly ve výši 6.557.328,- Kč  (tržby v roce 2016 ve výši 4.038.913,25 Kč).
Rozebírat jednotlivé akce budu pouze stručně, rozpis jste dostali přílohou – navíc se během roku o nich bavíme při projednávání plnění „obecního rozpočtu“.

Stavební činnost se orientovala pouze na akce financované obcí. Ve stavební skupině jsou celkem 4 pracovníci (v období květen-prosinec 2017 7 pracovníků – Kunc, Ševčík, Musil – HPP na dobu určitou). Faktem je, že utlumením investiční výstavby  („baráků“) a především „opuštěním zajišťováním“ dotací je stav pracovníků takový jaký je a ve spolupráci s Alešem Petrželou a Vojtěchem Zouharem ( oba OSVČ) „stačí“ na požadavky a druh práce zadaný obcí. 

Z hlavních stavebních prací  je třeba jmenovat „Místní komunikace 2017“. Jedná se o úpravu místních komunikací v řadovkách, bytovkách a v garážích u bytovek. Celkové náklady byly 2.697.076,- Kč a zisk z této akce byl 41.282,- Kč.

 „Hasičská zbrojnice v Lipovci na pozemku parc.č. 233/1 v katastrálním území Lipovec ku Blanska“. Celkové náklady na tuto akci v roce 2017 činily 1.644.062,- Kč. Akce zůstala bez zisku s rozpracovaností ve výši 350.491,- Kč.

„Rekonstrukce veřejného osvětlení III.etapa“. Celkové náklady na tuto akci byly 641.824,- Kč.

Z drobné údržby uvádím: oprava sokolovny, oprava střešní konstrukce MŠ, garáže přístřešek.....


Během roku se samozřejmě pracovníci podíleli na běžných pracích v obci – jarní, podzimní úklid, zimní údržba komunikací, zprovoznění „ucpaných“ kanalizací, zajištění provozu obecních bytů a budov apod. Nutno zde uvést i skutečnost, že činnost stavební skupiny vzhledem k situaci na úseku zaměstnanosti nebyla  posilována pracovníky obce  na veřejně prospěšné práce – i když požadavek byl na  8 pracovníků a smlouva s úřadem práce na 4 pracovníky.


Průmyslová prodejna – zisk ve výši 19.811,- Kč (v roce 2016 ve výši 20.652,26 Kč), tržby ve výši 2.869.919,- Kč (v roce 2016 ve výši 2.824.854,32 Kč).
Lze konstatovat, že tržby postupně rostou, ovšem v nákladech je pouze symbolické nájemné za obecní prostory.

Potraviny – ztráta ve výši 38.968,42 Kč (v roce 2016 zisk ve výši  30.648,58 Kč), tržby ve výši 8.655.633,58 Kč (v roce 2016 ve výši 8.290.864,39 Kč).
Samostatně vedeme prodejnu na Marianíně – v roce 2017 došlo k mírnému navýšení tržeb. Prodejna skončila se ztrátou 31.442,61 Kč (v roce 2016 ztráta 51.801,01 Kč.

Mechanizace – lze konstatovat, že oba základní mechanismy DH 112 i UN 053 jsou staré. Mechanizace skončila v roce 2017 ztrátou 161.127,- Kč. Přehled o jednotlivých mechanismech je přílohou. Faktem je, že náklady na mechanismy jako malotraktor (který se využívá v letním období na veřejnou zeleň) a zametací stroj (který se používá především v zimním období na čištění chodníků)  se obci neúčtují.

Doprava  - skončila ztrátou ve výši 58.113,- Kč (v roce 2016 ziskem 12.600,33 Kč).

Správa – náklady na správu jsou rozpočítány dle mzdových prostředků na jednotlivé provozy , akce, mechanismy.

Můj návrh na usnesení z valné hromady STEMDu s.r.o. :

Usnesení ……….
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje výsledky hospodaření STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2017 a z pozice zřizovatele rozhodla o hospodářském výsledku organizace takto: zisk ve výši 15.434,67 Kč bude převeden do rezervního fondu. Vlastní kapitál společnosti k dnešnímu dni činí 1.492.737 Kč (základní kapitál 200.000 + kapitálové fondy 1.081.339 Kč + zákonný rezervní fond 195.964 + výsledek hospodaření 2017 + 15.434,67 Kč).

Usnesení  ………….
Rada obce Lipovec v roli jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  schvaluje Účetní závěrku STEMD s.r.o. Lipovec za rok 2017 dle předložených materiálů 2017 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2017, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví .

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 4 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 30.04.2018 14:09
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.05

1. Zveme občany na 14.zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, které se koná v úterý 21.5.2024 od 18:00 hodin ve spolkové místnosti Domu služeb v Lipovci. Podrobný program jednání je zveřejněn na fyzi...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< květen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky