Obec Lipovec

Obsah stránky

Komentář II

Připravený materiál k jednání rady obce 3.5.2017 a zastupitelstva obce 15.5.2017 

 

II.

Komentář k finančnímu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Obec Lipovec. Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 2016 neinvestiční dotaci ve výši 1.300.000,- Kč a v této výši byla dotace poskytnuta.

Z dotace byly hrazeny provozní výdaje školy, zejména výdaje na energie, dále na nákup materiálu, opravy a údržbu a ostatní drobné výdaje. Největší položkou v nákladech tvoří energie (voda, elektrika, plyn) a to 706.729,50 Kč (pro srovnání v roce 2015 jsme za energie dali 752.514,17 Kč, v roce 2014 jsme za energie dali 699.809,00 Kč  a v roce 2013 nás energie stály 976.055,54 Kč).

Příspěvková organizace účtuje v podvojném účetnictví to znamená, že v účetnictví jsou faktury a doklady, které patří do příslušného účetního období bez ohledu jestli jsou zaplacené. Takže ve ztrátě  jsou také faktury, které patří do roku 2016, ale budou zaplacené až v roce 2017.

Příjem školy nad rámec schváleného rozpočtu:
Příjem se skládá z vybraných peněz na ŠD, předpisu na úhradu vzdělání v MŠ, nájmu z tělocvičny, zisku z plesu a tržby ze stravného. K 31.12.2016 byly tyto příjmy ve výši 1,125.705,11 Kč.
Tyto peníze lze čerpat jen do výše příjmu na pomůcky do VV v MŠ a ŠD, na odměny žáků při soutěžích a na nákup potravin. K 31.12.2016 bylo vyčerpáno celkem 1,125.239,09 Kč.
 Rozdíl je+ 466,02  Kč.

Příspěvek od obce za rok 2016 byl ve výši 1,300.000,-- Kč. Celkové náklady z byly za rok 2016 ve výši 1,544.833,88 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2016 nad rámec „provozního“ rozpočtu částku 236.000,-- Kč na renovaci PC učebny, pořízení interaktivních tabulí a s tím spojených nákladů na instalaci a dovybavení, přičemž musí být tato částka použita výhradně k těmto účelům s řádnou dokumentací.
K 31.12.2016 bylo vyčerpáno:
  86.449,-- Kč na interaktivní tabuli
  38.459,-- Kč licence pro 19 počítačů
  20.328,-- Kč licence do nooteboků
  41.460,-- Kč programy k interaktivní tabuli
--------------------------------------------------------------
186.696,-- Kč

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ k 31.12.2016 skončil ztrátou ve výši - 230.538,18 Kč.
Lze říci, že ztráta byla naplánována „vědomě“ s tím, že ztráta bude pokryta z rezervního fondu školy, který k 31.12.2016 činil 414.891,01 Kč – viz rozpočtové opatření.

Základní škola a Mateřská škola v Lipovci, příspěvková organizace v roce 2016 neobdržela ani nevyplatila žádné finanční prostředky poskytnuté z Evropských dotací.

Ve výsledovce po zakázkách jsou pouze peníze, které ZŠ a MŠ dostala ze státního rozpočtu a jsou určeny na mzdy, zdrav. a sociální odvody a ostatní neinvestiční výdaje. Celková částka poskytnutých fin. prostředků byla 10 075 586,-Kč. Z výsledovky vyplývá, že poskytnuté fin. prostředky byly v plné výši vyčerpány. Tato částka souhlasí s fin. vypořádáním dotací poskytnutých krajům.
Jednotlivé částky  z výsledovky po zakázkách analyticky jsou ve výkazu zisku a ztráty obsaženy na jednotlivých syntetických účtech.
Stav běžného účtu 162936565/0600 ke dni 31.12.2015  1 263 101,31
Stav běžného účtu 162936565/0600 ke dni 31.12.2016  1 093 723,53
Stav běžného účtu 163264983/0600 ke dni 31.12.2015 - FKSP 37 851,25
Stav běžného účtu 163264983/0600 ke dni 31.12.2016 - FKSP 28 019,93  

Návrh na usnesení z jednání rady obce:

Usnesení ……

Rada obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2016 a z pozice zřizovatele rozhodla o hospodářském výsledku organizace za rok 2016 takto: ztráta ve výši 230.538,18 Kč Kč bude uhrazena z rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 3.5.2017 činil 414.891,01 Kč.

Rada obce projednala a schválila výsledky hospodaření ZŠ za rok 2016 a doporučuje pro ZO dne 15.5.2017 vzít tyto výsledky hospodaření na vědomí

Usnesení 

Rada obce projednala a s chválila výsledky Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace za rok 2016 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví.
Rada obce doporučuje následující usnesení pro ZO dne 15.5.2017: Zastupitelstvo obce Lipovec bere na vědomí  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace za rok 2016 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 17.05.2017 07:16
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 17.04

1. Tento týden v pátek 19.4.2024 od 15:00 do 19:00 hodin a v sobotu 20.4.2024 od 8:00 do 15:00 hodin bude v areálu pod obci (u obloukové haly) probíhat sběr velkoobjemového odpadu. Ukládat zde odp...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky