Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (480 hlasů)
23% (337 hlasů)
15% (215 hlasů)
16% (236 hlasů)
14% (200 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Kolaudace

Kolaudace .

Dne 30.6.2016 proběhla kolaudace stavby „Bytový dům podporovaného bydlení pro seniory -8 b.j. Lipovec“. Účastníci prošli jednotlivé byty, okolí domu. Porovnávala se skutečnost se schválenou projektovou dokumentací. Byl jsem rád, že se kolaudace zúčastnil ing. Flasar, jednatel dodavatelské firmy, který zodpověděl celou řadu dotazů zástupců „hygieny“, „hasičů“ a stavebního úřadu. Bylo konstatováno, že došlo k drobným změnám  - na severovýchodní straně objektu byl vybudován odvodňovací žlab napojený na jednotnou kanalizaci. Další změnou je umístění francouzských oken v „rohových“ bytech.


Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závady bránící užívání stavby. Stavební úřad vydá kolaudační souhlas po splnění následujících podmínek:
- Je třeba doložit doklad o předepsaném součiniteli (protiskluzovosti) tření podlah (lamino + dlažby)
- Je třeba doložit atest o bezpečnostním skle ve francouzských oknech
- Je třeba doložit závazné kladné stanovisko HZS JMK

Pokud budou doklady předloženy stavebnímu úřadu do 12 dnů bude vydán kolaudační souhlas, v opačném případě bude kolaudační řízení přerušeno (což nechceme). První dva body resp. požadované doklady zajistí dodavatel. Poslední doklad  musí zajistit obec ( krátce k této problematice – obec byla investorem akcí  „36 TI Lipovec p.č. 711/36, 711/4, 711/5, 711/37,695/5 vše k.ú. Lipovec u Blanska“ a „Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Li 2, II.etapa ,Obec Lipovec“ – k oběma akcím bylo vydáno stavební či vodohospodářské povolení, obě akce mají i tyto sítě zkolaudované – samozřejmě ke všem povolením či kolaudacím bylo vydáno souhlasného stanoviska „hasičů“. Je mi trochu záhadou, proč se najednou mění vteřinové litry apod., když je vodovod zkolaudovaný a počet RD či bytů nepřekročený – tj. 36. Faktem je, že po dodání dokladů o tlakových zkouškách nadzemních hydrantů – 2 ks v „Údolíčku“ a 1ks u sokolovny – byl druhý den doklad resp. kladné závazné stanovisko HZS JMK vydán a zaslán na stavební úřad).

Takže čekáme.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 03.07.2016 08:25
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2018 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.12

1. Zahradnictví Kolmačka oznamuje, že má k prodeji vánoční stromky různé výšky, vše za 490,- Kč – jedle kavkazská, smrk pichlavý, bor černý. Dále má v nabídce vánoční hvězdy, bramboříky, svícny a...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky