Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Kanalizace a tráva

Kanalizace….a tráva.
Včera jsme měli společné zasedání rady obce a osadního výboru. Hana Švédová přivítala radní a stručně přednesla zprávu o činnosti osadního výboru. Po té mi předala slovo. Dá se říci, že jsme v posledních 3 letech do Marianína  „hodně investovali“ (cca 9mil. Kč) a tak se mi hovořilo dobře. Stál jsem u všech prováděných prací – většinu úprav jsme prováděli a „projektovali“ přímo na místě. Navíc dnes byl uveden do užívání i místní rozhlas – po provedených úpravách lze hlásit z radnice jenom na Marianíně či jenom v Lipovci – případně v obou lokalitách najednou – to jenom na okraj.  Myslím si, že osada dostala „solidní tvář“ a že se nemáme za co stydět…
Pak začala diskuse – a zde bych se chtěl pozastavit a to i v souvislostech se současně prováděnou „obnovou“ kanalizace v lokalitě L 218 – L81 s připomínkami ohledně kanalizace. Provozovatelem kanalizace je prozatím – v Lipovci i Marianíně -  obec. Máme zhotovený pasport kanalizace, máme provozní řád kanalizace, máme schválený kanalizační řád, máme povolení k vypouštění odpadních vod….Minulý týden jsem „vedl doslova válku“ ve výše citované oblasti – padaly vyložené nesmysly typu:  že já musím (tedy obec) do 15m provést domovní přípojky na náklady obce, já (obec) musím … prostě já (obec) musím všechno….
Někdy si připadám jak v „Jiříkově vidění“ a na mysl se mi vrací „za dobrotu na žebrotu“.
Tak jsem hledal – no a z našeho „kanalizačního řádu“ cituji:
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti a stává se tak jejím vlastníkem.
No a § 1013 občanského zákoníku říká:
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

No a to jsem ani nestudoval zákon a vodovodech a kanalizacích...

No a že obecní úřad důsledně nevyžaduje žádost, projekt, povolení, dodržování parametrů „kvality“ vypouštěných vod, ale i žádost a povolení zvláštního užívání místní komunikace, povolení k překopu, dopravní značení….prostě kdyby úřad chtěl -  byla by z toho „administrativní spoušť“. To ale většinu občanů téměř nezajímá - oni jsou přesvědčeni, že obec pro ně nic nedělá a jen jim komplikuje život– ani jim nevadí doslova bezohlednost vůči dalším sousedům, když oni bydlí „na kopečku“a voda do kopečka neteče...

Já vím, majitelka nemovitosti M27 a soused se mohou  cítit „poškozeni“ – v jiných lokalitách se kanalizace provedla (včetně přípojek, lapačů střešních splavenin) a leckde i 2x a přitom si toho dotčení ani „neváží“. Beru i to, že jsem provedení kanalizace slíbil…ale je zajímavý ten útočný styl jednání – něco chci ( a zadarmo) a ….
No a když slyším některé  majitele nemovitostí L218 – L81 je to hodně podobné. Co jsme to za lidi ??

Co Vy na to???

Až trochu směšná mně připadla připomínka, že za rybníčkem je vysoký plevel a že „zamoří“ sousední zahrádky…Do roku 2014 od nepaměti v dané lokalitě byl močál a travní porost, který v podstatě nikdo „nesekl“. Po odbahnění „žumpy“ se terén upravil a na podzim 2015 se tam vysadilo cca 60 ks ovocných stromů – pološvestek. Samozřejmě i trávu mezi nimi posečeme, ale po plochách uvnitř obce, chce to jen trpělivost.

Na závěr chci říct, že i když nejsem rád, že jsou takové připomínky,  je dobré – že jsou. Lidem alespoň není jedno co se kolem nich děje….

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 9 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 28.06.2016 08:00
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky