Obec Lipovec

Obsah stránky

Hasiči, hasiči....

Požární bezpečnost obce, revizní zprávy el. instalací, hromosvodů, kontrola hasících přístrojů, hydrantů, plynových spotřebičů, spalinových cest v objektech ve vlastnictví obce, činnost ZJ SDH  a její  připravenost.

Velitel zásahové jednotky SDH Josef Strejček informoval členy rady o práci a zásazích v roce 2015 – 2 zásahy (strom přes silnici + únik plynu za bývalou průmyslovou prodejnou) + jedno prověřovací cvičení. Seznámil členy rady s odbornou přípravou (odbornou způsobilostí) členů ZJ SDH – roční plán, měsíční rozpis školení (podpisy) na rok 2016. Jedná se vždy o první středu v měsíci – kondiční jízdy, vedení dokumentace, údržba a úklid……Dále seznámil členy rady obce s „Dokumentace o odborné způsobilosti“ resp. platnosti jednotlivých osvědčení u konkrétních členů. Samozřejmostí jsou zdravotní prohlídky  a školení řidičů. Dále předložil plán této činnosti  - témata odborné způsobilosti - na rok 2016. Následně informoval radní o stavu techniky – technické prohlídky jak „casky“  tak avie bez problémů .Na závěr hovořil o možnosti dotace na činnost SDH v roce 2016  prostřednictvím dotačního titulu Jihomoravského krajského úřadu či MV ČR.

Starosta zprávu doplnil – uvedl, že na základě Zřizovací listina ZJ SDH Lipovec resp. složení zásahové jednotky byly vypracovány smlouvy a na jejich základě vyplaceny v lednu 2016 (prosincové výplaty) finance dotyčným hasičům ZJ za 2015 a to: Josef Strejček – velitel 3.000,- Kč a strojníci Ondřej Kučera, Vlastislav Pernica, Zdeněk Ševčík, Jiří Voráč, ing. Ondřej Zouhar, Štěpán Zouhar,  Tomáš Zouhar, Petr Kučera a ing. Tomáš Zouhar – všichni po 600,- Kč.

Pro rok 2016 bude  upřesněno složení ZJ SDH – na základě "hlášení" HZS Jihomoravského kraje – dosud nedošla „návratka“…. a následně RO schválí  dohody o pracovní činnosti a výši odměn.

ZJ SDH Lipovec je zařazena do JPO V,  v roce 2015 měla 21 členů (dle příslušného zákona 247/2001 Sb. v platném znění) musí mít minimálně 9 členů – 1 velitel, 2 velitelé družstva, 2 strojníci a 4 hasiči). Úrazové  pojištění je na 9 členů (pojištění je bezejmenné), pojištění na trojnásobek (na smrt úrazem 90000,- /hlava, trvalé následky 180.000,- Kč /hlava a doba nezbytného léčení 30.000,- Kč/ hlava).
Starosta jenom podotkl, že je nutné, aby min. 9 členů ZJ SDH mělo lékařskou prohlídku. Roční pojistné členů ZJ SDH Lipovec tedy činí 400,- Kč/osoba, což je 3.600,- Kč. Pojištění je bezejmenné.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli - vztahuje se i na členy zásahové jednotky a řidiče.
-pojistná částka 120.000,-Kč..řidič,dobrovolný hasič,pouze na území ČR....................570,-Kč/rok/osoba
-pojistná částka 200.000,-kč..řidič,dobrovolný hasič,pouze na území ČR.....................800,-Kč/rok/osoba
K tomu je nutno kompletní údaje pojištěných včetně rodných čísel,obec bude jako pojistník a on ( každá pojistná smlouva bude na jedno jméno) bude pojištěný!!
Rada obce Lipovec odsouhlasila v roce 2015 pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli na pojistnou částku 200.000,- Kč – výše pojistného 800,- Kč/rok/osoba. Pojištění se  vztahuje na řidiče ZJ SDH (jsou to ing. Ondřej Zouhar, Zdeněk Ševčík, Petr Kučera, Jiří Voráč, ing. Tomáš Zouhar). Pojištění platí dál, seznam osob – řidičů  bude upřesněn do 29.2.2016.

Starosta dále uvedl, že v souladu s kontrolou revizí je zpracován seznam „obecních budov“ a doplňuje se stav jednotlivých revizí – revize el. instalace (v podstatě 1x za 3 roky), hromosvodů (1x za 5 let), kontrola hasicích přístrojů (1x ročně), nástěnných hydrantů (1xročně), nadzemních hydrantů (1x ročně), kontrola plynových spotřebičů (2x ročně), zkoušky nouzového osvětlení (1xročně) a revize bezpečnostního a požárního zabezpečení objektů (1x ročně) - o těchto revizích lze říci, že jsou v pořádku u všech budov ve vlastnictví obce ( ZŠ + byty, MŠ + byty, dům služeb, radnice + byty, stará pošta čp.95, dvanáctibytovka čp.338, zdravotní středisko + byty,sokolovna + byt, Marianín čp.8, oblouková hala).
Problém je v revizi spalinových cest – poslední jsou z roku 2013 – dle zákona musí být min. 1x ročně – bylo dohodnuto, že tyto revize pro rok 2016 zajistí starosta obce.
Druhou problematickou oblastí je revize plynových rozvodů v „obecních“ budovách – starosta dostal za úkol v roce 2016 tyto revize plynových rozvodů zajistit.

Dále starosta hovořil o zdrojích vody pro „hasící“ účely. Jenom pro připomenutí pro obec Lipovec pro požární účely stačí dva nadzemní hydranty – máme k dnešnímu 4 vyhovující – dle dohody zůstávají provést nadzemní hydranty  - naproti samoobsluze a nad RD čp.132 – je to otázka peněz – 1 nadzemní hydrant to je cca +60.000,- Kč (letos by měl být proveden nadzemní hydrant u čp.132).
Voda v „Sedlákovým“ rybníku je „pofiderní“ kvality a nelze s ní pro běžnou „hasící“ vodu počítat.


Dále byla připomenuta problematika „hlášení o pálení“ – bylo konstatováno , že dle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat (problematika připomenuta, neboť loni byla jedna „stížnost“ na tuto „činnost“.


Znovu byla otevřena možnost vydání   „Obecně závazné vyhlášky obce, o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů“. Starosta konstatoval, že v našich podmínkách na základě dosavadních zkušeností není nutno takovou vyhlášku přijímat.
Starosta dále zopakoval podmínky z „Nařízení JMK - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích“ týkající se společných akcí s účastí více jak 250 lidí (požární hlídky….).
Starosta dále podotkl, že by bylo vhodné ve zpravodaji zase připomenout povinnost občanů v návaznosti na „Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“  dotýkající se čištění a odborné prohlídky komínů doplněné třeba o seznam kominíků – v naší oblasti není s kominíky problém (Lipovec, Krásenko, Jedovnice…)

V souvislosti s touto problematikou vznesl Mgr. Halla připomínku „ke stáří“ plynových kotlů v bytech….Starosta k tomu uvedl, že rozhodující jsou „zprávy“ od pana Kubíčka resp. potvrzení, že příslušné plynové zařízení vyhovuje bezpečnému a spolehlivému provozu. Faktem je, že celá řada plynových kotlů není nejnovějších (první kotle jsou z roku 1997), ale obměna skutečně navazuje na „revize“. Problematiku „senzorů“ CO v bytech je nutno řešit s odborníky (revizní technik či kominík).

Dále se diskutovala problematika dotací – bylo dohodnuto, že se v úterý 23.2.2016 sejde Strejček Josef a František Kopřiva a zváží možnosti podání žádosti……

Strejček otevřel možnost úhrady mezd hasičů v souvislosti s opravou „casky“. Uhrazení mezd bylo odsouhlaseno, budou sepsány dohody o provedení práce s konkrétními lidmi (odměna cca 100,- Kč/hod.).

Starosta informoval o projektové přípravě nové „hasičské zbrojnice“. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

Závěrem se starosta  zeptal přítomných radních zda-li mají ještě nějakou připomínku či podnět k této problematice – jelikož tomu tak nebylo byl tento bod v jednání rady obce ukončen.

Ze zápisu z jednání RO 22.2.2016.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 1 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 23.02.2016 08:14
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 19.02

1. Sdělujeme občanům, že ve středu 21.2.2024 bude mít Marie Kopřivová úřední hodiny na Obecním úřadě v Lipovci pouze do 12:00 hodin. 2. Drůbežárna Prace bude ve středu 21. 2. v 10:45 hod. před ob...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< únor 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky