Obec Lipovec

Obsah stránky

Co týden dal I

Co týden dal  I:

Bc. Štěpán Zouhar se mnou domlouval pracovní schůzku na pondělí 4.2.2018 s tím , že se pobavíme o vizích a představách o budoucnosti obce a STEMDu, probereme rozpracované akce, které je potřeba dokončit a tak.

Na schůzku se v 17.30 dostavili Bc. Štěpán Zouhar, Ing. Ondřej Zouhar a Vojtěch Zouhar ( a moje maličkost – a dál nebudu užívat tituly).

Faktem je, že schůzka trvala cca 3 hodiny. Myslím si, že řadu věcí či problematiku obce vysvětluji pořád dokola - i na těchto stránkách (navíc Vojtěch Zouhar byl místostarostou obce, Ondra byl zastupitel – oba dostávali pravidelně zápisy z jednání rady obce – jenom podotýkám, že zápisy z rad dostávali všichni zastupitelé). Navíc, po posledním jednání zastupitelstva obce,  přišel 5.říjen a správce jmenovaný MV ČR (musím dodat, že spolupráce s ním, z mého pohledu, byla velmi dobrá), takže se v podstatě nemohlo po „stránce obce“ uskutečnit nic nového (správce, jmenovaný  MV ČR totiž nemá a neměl  pravomoci zastupitelstva ).

Otázkou, co „z mé filozofie“  z pohledu obce převezmou – já navíc jsem většinu svých představ o budoucím vývoji obce napsal i na těchto webových stránkách. Navíc, jméno Kopřiva asi na řadu zvolených zastupitelů působí jako červený hadr na …Skutečností je, že "oni" o svých představách a plánech neřekli vůbec nic, takže nevím - mají nějaké??

Předpokládám , že všichni ví, že nejpalčivějším problémem současné obce je územní plán, konkrétně lokality pro novou bytovou výstavbu a jejich zasíťování  (  no a kromě rod. domků vidím znovu výstavbu  dotovaných obecních bytů). Ono bez nových, mladých lidí není budoucnost obce (jsem rád, že počet obyvatel naší obce pořád roste – máme kolem 1.150 obyvatel). Že na těchto mladých lidech je závislý chod mateřské školky, základní školy (ale i školní jídelny – s ohledem třeba na důchodce ), ale i obchody, lékaři,  pošta…prostě každodenní slušný život obce, to snad nemusím pořád zdůrazňovat. Předpokládám, že tento bod bude projednáván a budou přijata příslušná opatření hned na prvních zasedáních jak rady tak zastupitelstva obce – i tak to bude trvat dva, tři roky než budou nové stavební pozemky.

Že na „STEMD“ máme odlišný názor to se přeci ví minimálně deset let. Já si ho držel zuby nehty až do dnešních dnů…faktem je - já už to napsal-  že na schůzce nepadly žádné představy, názory, nápady od dalších tří zúčastněných….

Tož tak….

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 2 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
18.02.2019 | 07:29
Bydlení pro mladé. Já si skutečně myslím (dokonce si dovolím tvrdit, že to vím – na základě dlouholetých zkušeností) , že prvořadým úkolem nového zastupitelstva obce je vytvořit podmínky pro jakoukoliv formu výstavby bytů či rod. domů. Na základě posledního příspěvku jsem si udělal „hrubý“ rozbor obecních bytů – obec má k dnešnímu dni 47 obecních bytů. Mohu zodpovědně prohlásit ( a nakonec je to dohledatelné i v materiálech na radnici, že všechny byty „přidělila“ rada obce – ne tedy jeden člověk. V obecních bytech nebydlel nikdo ani jeden měsíc bez placení nájemného. K dnešnímu dni nikdo nedluží v obecních bytech nájemné , v obecních bytech bydlí k dnešnímu dni rovná stovka občanů (dle evidence obyvatel) a tato stovka nám na nájemném a sdílených daních přináší v současné době přes 3 miliony korun do příjmů našeho obecního rozpočtu (je to málo, je to moc, je to zanedbatelné ???)– to jen tak,na úvod. V minulosti jsme byli – jako radnice - postaveni před problém, co s obecními objekty - snad jsou pamětníci, kteří si to připomenou, doporučuji i podívat se do fotogalerie. Objekty byly většinou v havarijním stavu (stará pošta – čp.95, střecha radnice čp.200, budova sokolovny čp.196, ale i škola čp.167, střecha mateřské školky čp. 264, Marianín čp. 8 – některé prázdné prostory se dokonce nabízely k podnikání ( třeba na čp.282 – původně obrovské dětské a ordinace gynekologie– čp. 282 je zdravotní středisko). Takže nové budovy jsou jen 12 bj. čp. 338 a 8bj. čp.388. Některé obecní byty byly postaveny bez státních dotací – 5 bytů na radnici, 1 byt na sokolovně, 1 byt na zdravotním středisku, 2 byty na čp.338 (půdní prostor), 1 učitelský byt na čp.167. Některé byty byly postaveny díky poměrně velkým finančním příspěvkům (předplacené nájemné) občanů – zájemců o byt (což byla jednu dobu hlavní podmínka)– 2 podkrovní byty na čp.338 – příspěvky kolem půl milionu korun, dva byty na čp. 95 – opět po téměř půl milionu korun, to samé dva byty na zdravotním středisku čp. 282. V podstatě i v jiných bytech se skládali sdružené finanční prostředky – ale „pouze“ kolem 250.000,- Kč. Později dotační titul MMR neumožňoval sdružovat finanční prostředky na státem dotované byty– týká se to deseti bytů na čp.338, osmi bytů na čp.388, pěti bytů na zdravotním středisku a dvou bytů v Marianíně na čp.8. Ono všechno má svou historii (leckdy nelehkou - třeba pouze jeden učitel s bydlištěm v Lipovci….). Faktem je, že původní myšlenku – dočasné bydlení ( a stavbu „svého“) - splnilo cca 8 nájemníků a ti si postavili své domky či řeší nebo řešili bydlení „jinak“ (Ondřej Školař, Veronika Bartoňová, Jitka Keprtová, Václav Školař, David Bartoň, Lucie Hronová – Sedláková, Helena Ševčíková- Vítková, Jiří Polášek…snad jsem na nikoho nezapomněl). Dále je nutno zdůraznit i to, že řada nájemníků řešila obecními byty i krizovou životní situaci. S obecními byty je nějak spojeno i osm současně zvolených zastupitelů obce, myslím si, že u budoucí starosta bydlí v obecním bytě. Ale i to je přeci normální a chceme, aby obecní byty nebyly prázdné. Když pominu osm seniorských bytů, tak poslední obecní byty byly zkolaudovány někdy kolem roku 2008. To je minulost. Pokud sledujete „velkou“ politiku, bydlení se stává opět středem zájmu „státu“ a obce mohou využít dotačních titulů, jednak na „zasíťovaní“ obecních stavebních pozemků, a pak i dotace na stavbu obecních bytů (dokonce až do výše 80% nákladů). V minulosti (za mé „éry“) se vykoupilo přes 10 ha pozemků pro stavbu domků a bytů, na 7 ha stojí odhadem sedmina nového Lipovce a bydlí tam šestina obyvatel Lipovce. Vliv na školku, školu……to přeci nemusím stále opakovat. Podmínky pro novou výstavbu domů a bytů vidím jako nejdůležitější úkol nového zastupitelstva obce (že jsme ztratili nesmyslně pět měsíců, to víme všichni, jenom ať neztratíme další roky….). Omlouvám se za to, že ne všechna čísla jsou přesná na korunu a že ne u všech jmen jsem uváděl tituly. Tož tak.
Odkaz: http://
Bydlení pro mladé
(IP: 91.197.129.74)
17.02.2019 | 10:55
Výstavba dotovaných obecních bytů z důvodu nových mladých lidí je hezká myšlenka. Bylo by ale zajímavé se podívat na to, kdo v současných dotovaných bytech bydlí. Těch mladých s předpokladem nových potomků tam asi moc nebude. Obec se musí soustředit hlavně na výstavbu rodinných domů a pozemky přidělovat pouze místním tak jak je tomu i v okolních obcích.
Odkaz: http://
Jiřina
(IP: 188.75.172.43)
15.02.2019 | 05:43
anebo na to nemáte a jen plyvete
Odkaz: http://
Valentýn
(IP: 194.8.253.156)
14.02.2019 | 20:00
Myslím, že ať je diskuze k článku anonymní nebo registrovaná, stejně je to k ničemu. V ní platí zásada, že bývalý starosta má vždysky pravdu. On pokaždé bude diskutovat tak, aby se hrálo podle jeho not a když se dostame do úzkých, obrátí diskuzi úplně jinam nebo na jiné problémy, případně začne kulantní formou osočovat a ponižovat oponenty. Mluvit s ním znamená většinou "já o voze a on o koze". Diskutovat s ním je ztráta času.
Odkaz: http://
Kopřiva
(IP: 188.75.190.91)
13.02.2019 | 08:14
Ještě jednou zopakuji - že já osobně nebudu kandidovat do zastupitelstva obce jsem uvedl na jaře 2018, včetně toho, že s Jaruškou nebudeme ani nic organizovat. Kandidátka č.3 skutečně vznikla, ale jenom proto, aby u nás nepokračoval správce (a já nemám vůbec nic proti JUDr. Šromovi – byl velice solidní).Těžko někomu vysvětlovat, že názor, že starosta je v Lipovci na plný úvazek na nic, když správce všechno zvládne za 2 hod. týdně.... jenom pro ty, kteří si to myslí : myslíte, že někdo projednal hospodaření obce, školy, STEMDu za III. čtvrtletí 2018 (včetně nějakých opatření), za celý rok 2018, myslíte, že jsou podrobné rozpočty školy, obce na rok 2019. Myslíte, že někdo vyhodnotil dotace spolkům, dal pravidla pro rok 2019. Myslíte, že se pohnuly dotace na školu ve výši 4,8 mil. Kč, které nám již byly přiděleny. Kdepak jsou projekty na řemesla na hasičku, co územní plán…. Copak se bude dělat v roce 2019...kdo udržoval chodníky, komunikace, připravil volební místnost, strom z hrobu, vyvezl ČOV……mohl bych pokračovat. Někdo napsal - zapšklý člověk - já jsem rád, že jsem dotáhl rok 2018 do konce - to nikdo nikdy nedocení a omlátil bych to o hlavu těm, co stáhli kandidátku do řádných voleb (a pak šli znovu do voleb – ztratilo se pět měsíců – ze čtyř let je to dost). Je mi 64 let, mám myslivost, kaktusy, včely, zahrádku, Jarku a plno vnoučat . jenom se potřebuji „odstřihnout“ od Lipovce. Obci jsem dal vše , včetně 3 infarktů - loni i lázně....to nikdo nepochopí. Že jsem schopen pomáhat, to pořád platí - jenom to nemůže za každou mou větou končit sdělením , že ví odkud vítr vane – viz pondělí 4.2. No a ty "skříně" - místostarosta, radní a všichni zastupitelé se mohli na cokoliv zeptat, cokoliv připomínkovat, dostávali všechny zápisy ( a myslím si, že kromě Josefa Strejčka a Bc. Maršálkové ...a JUDr.Kolmačky se nikdo na nic nezeptal – ještě spíše osobně ing. Zouhar, ale nechci ubližovat). Já doporučuji neurážet, spolupracovat (ale ne jak při složení rady). Jde přeci o nás, o naše děti...STEMD a všechno „staré“ kolem obce a způsob řešení různých problémů v minulosti - to byla moje cesta...nakonec i to, jak jsme skončili rok 2018 za činnosti správce- to přeci je úspěchem.Většina neví o čem mluvím, to si prostě musí každý prožít. Noví si musí zvolit také svou cestu. Doporučuji dívat se dopředu.... a na úplný závěr - kritizovat je velice jednoduché - zvlášť anonymně. Ničit , bořit - je taky jednoduché (mohl bych doplnit...). Ale já bych doporučoval tvořit - a proč nezveřejňovat názory ( a ne anonymně) a pak z toho něco rozumného zplodit (jeden můj předchůdce říkával - ale to bolí...).
Odkaz: http://
Inna
(IP: 84.244.72.92)
12.02.2019 | 19:11
Jo každej tady říká že bývalej starosta udělal hovno ale za 32 let co je starostem a ja tady bydlím 35 let tak si myslim že je tady udělán kus práce ale někteří si myslí že ne ale každej má právo říct svůj názor. A to že čtu článek na obecních stránkách nebo ve spravodaju že obec ušetřila takovou cifru díky tomu že to udělal STEMD sice to trvá o něco dýl ale furt lepší stemd a mít tady naký kluky uz na uklid obce sečení trávy posyp a práce po obci než na vše brat firmu a zjistit že už nemám peníze a nic se dal budovat nebude.Firma co pokládá plovoucí podlahu bere 240 kč za metr ctverecni + zalistování 80 kč lepení polysterenu +dve vrstvy lepidla 250 až 300 kč barva 200 za metr čtvereční vatování stropu 100 kč a tak můžu pokračovat dal vim sama dobře že je to těžký ale proč zhazujete stemd že tam byly alkoholici ale ti tam nejsou a kecat že stemd je blbost je jen váě vymysl. Zkuste se podivat co vše stemd udelal na hasičce a pak můžete říkat že jsou alkoholici pohunci a poskoci měli by jste to uvážit jestli je nechat či zrušit ale obec může vzkvétat dál že. A strana č 1 co vyhrála at si uvedomi sve
Odkaz: http://
eRKo
(IP: 91.219.240.4)
11.02.2019 | 20:36
Jdu s hlavou vztyčenou - musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty , je-li pravdivý a čestný. (Milada Horáková) Opravdu mi nepříjde správné zpochybňovat činost zastupitelstva, které dosud nebylo ustanoveno třeba slovy: "To jsem zvědav jak.....", jako už několikrát na těchto stránkách. I Odcházení od Václava Havla bylo zábavnější a hlavně kratší...
Odkaz: http://
ing. Václav Kašpar
(IP: 192.95.4.125)
11.02.2019 | 19:45
To víno cos nám nalil Františku, není zas tak úplně čistý ... ještě v tom něco plave ... že jo?
Odkaz: http://
Datum a čas: 11.02.2019 12:00
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 17.04

1. Tento týden v pátek 19.4.2024 od 15:00 do 19:00 hodin a v sobotu 20.4.2024 od 8:00 do 15:00 hodin bude v areálu pod obci (u obloukové haly) probíhat sběr velkoobjemového odpadu. Ukládat zde odp...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky