Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
Sobotkovi
33% (481 hlasů)
Babišovi
23% (337 hlasů)
Bělobrádkovi
15% (216 hlasů)
Fialovi
16% (236 hlasů)
Kalouskovi
14% (200 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Blíží se pololetí IV

Vnitřní správa

Radnice
- maximálně využijeme možnosti zaměstnání našich spoluobčanů prostřednictvím veřejně prospěšných prací k provádění běžných stavebních prací především
na údržbě obce a k zabezpečení přijatelných každodenních potřeb v naší dědině;
- budeme dbát, aby agenda související s výkonem státní správy, byla na dobré úrovni, podobně i ostatní služby (Czech point, smlouvy – dotýkající se obecních pozemků, oblast povinných subjektů o svobodném přístupu k informacím apod.).

Zastupitelstvo
- budeme se snažit pokračovat v jednotném postupu v problematických oblastech;
- chceme navázat na „včasné“ předkládání materiálů k projednávaným bodům s cílem poskytovat dostatečné informace zastupitelům pro snazší rozhodování;
- budeme se snažit aktivně dohlížet na dodržování „Obecně závazných nařízení“
a svých vlastních usnesení.

Požární ochrana 
- budeme podporovat činnost zásahové jednotky SDH a udržíme vybavení zásahové jednotky na odpovídající úrovni;
- budeme podporovat odbornou přípravu členů zásahové jednotky SDH včetně jejich pojištění;
- zajistíme další 2 nadzemní hydranty v rámci „Krizpointu“ (u č.p.132 a v parku naproti samoobsluze Jednoty);
- jsme si vědomi, že v případě „bleskových“ živelných katastrof a nenadálých událostí musíme spoléhat především sami na sebe – je to nejúčinnější;
- budeme se snažit o realizaci stavby nové hasičské zbrojnice (čtvrtá a poslední velká investice pro období 2014 – 2018) i s výhledem pořízení „nového“ cisternového požárního auta.

Místní program obnovy vesnice 
- každoročně provedeme podrobné vyhodnocení tohoto programu s aktualizací jednotlivých oblastí

Vytvoření obecního znaku a praporu 
- v zájmu zvýšení sounáležitosti obce a jejích občanů a ve spolupráci s odborníky
na tuto oblast vytvoříme obecní znak a prapor s cílem jeho využívání při běžném provozu obce i při slavnostních příležitostech
Územní plán obce – projednáme a schválíme nový územní plán obce

Hodnocení oblasti Vnitřní správa:
Začnu od konce – povinnost „předělat“ územní plán obce byla termínově prodloužena – z roku 2015 na rok 2020 a my jsme se na Zastupitelstvu obce dohodli, že změnu územního plánu necháme na novém zastupitelstvu po volbách v roce 2018.

Obecní znak a prapor – úkol splněn – především díky JUDr. Kolmačkovi
i když chybí jejich praktické zhotovení.

MPOV – provádíme každoroční lednové vyhodnoceni.

Postupně nacházíme shodu i v oblasti požární ochrany- snad jsme už jednotní i co se týká stavby hasičské zbrojnice.31.8. ing. Kala předal "upravené půdorysy základů" (výsledek posledního jednání projektanta, členů rady obce a zástupců hasičů). Teď už nebrání nic (kromě peněz - naše žádost o dotaci byla zamítnuta kvůli "malému celospolečenskému"  významu naší ZJ SDH), aby se se stavbou započalo. Nutno dodat, že především do vybavení ZJ SDH se v letech 2014 a 2015 hodně investovalo (i díky dotacím). V současnosti stojíme před pořízením nového zásahového vozidla ZJ SDH (dotace MV ČR 450 tis., dotace "kraj" 300 tis. Kč - zbývající částku dofinancuje obec).

Jsem rád, že prozatím máme vysokou účast zastupitelů na jednání zastupitelstva obce – snad až na Luďka Kolmačku ( ten nedokáže ani svoji neúčast nějak omluvit…). Kladně i hodnotím zájem zastupitelů o problematiku obce. Mojí největší oporou je JUDr. Jiří Kolmačka. Trochu problémy (a to již při letošním auditu) je činnost, či spíše nečinnost, finančního výboru – kontrola hospodaření – především kontrolní činnost  (jako zřizovatel) vůči  ZŠ a MŠ, příspěvková organizace  je nutná a dokonce "povinná" . Martin Kubeš je takový „váhavý střelec“ – věřím, že jen dočasně (spíše je zarážející, že se finanční výbor od jeho zvolení nesešel...). 

V letech 2014 a 2015 jsme využívali pracovníky na veřejně prospěšné práce. V letošním roce jsme měli požadavek na 8 pracovníků, úřad práce nám potvrdil tři a nemáme k dnešnímu dni nikoho. Udělal jsem pro minulé zastupitelstvo takovou orientační kalkulaci :  14.000,- Kč /1 osoba na veřejně prospěšné práce – resp. dotace /měsíc – hodnota 6 měsíců 8 lidí  tj. 672.000,- Kč dotace – hodnota prací při kalkulaci 200 Kč/hod 1.536.000,- Kč  ….tj. to, co nám dělá čáru přes rozpočet na úseku oprava, údržba a veřejná zeleň obce.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 1 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 02.09.2016 06:16
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2018 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.12

1. Oznamujeme občanům, že zítra tj. 19.12.2017 ve 12.00 hodin se budou u obecního úřadu prodávat živé ryby – Pohořelický kapr: - první třída (do váhy 2,5 kg) 96,- Kč/kg - výběr (nad 2,5 kg) ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky