Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (407 hlasů)
21% (259 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Z jednání RO

Z jednání RO 18.9.2017.

Místní hospodářství obce -  místní  komunikace, chodníky, parkoviště, autobusové zastávky

Místní komunikace
I v letošním roce přibylo  několik stovek metrů  - cca 439m - „upravených“ nových obecních místních komunikací a to v lokalitě garáže – řadovky – dvanáctibytovka.

Na tuto akci jsme odsouhlasili částku  3.216.130,- Kč.
K dnešnímu dni je proinvestováno 1.464.458,- Kč ( nejsou dosud vyfakturovány práce prováděné v srpnu + nevyfakturované práce resp. vrácená faktura  DEAS s.r.o.).
Členění nákladů dle jednotlivých objektů:
-obrubníky 622.450,- Kč (dodávka obrubníků – cca 878bm - včetně dopravy, zemní práce včetně hutnění podloží a dodávky odvalu 0-32mm, betonové lože a „montáž“ obrubníků)
-vlastní „těleso“ komunikace 270.350,- Kč (jedná se o zemní práce  - především odval 0-63mm, odval 0-32mm…),
-kanalizace 164.888,- Kč (jedná se o odvodnění komunikace včetně silničních vpustí – nové vpusti na odstavných plochách, nové příční rošty, výšková úprava stávajících roštů ).
- odstavná stání – 406.770, - Kč (Švéda – dvanáctibytovka + zahradní obrubníky - cca 275m2, „hydroforka“ + zahradní obrubníky – cca 272 m2. Podloží – odval 0-32, štěrk 4-8mm, zámková dlažba tl.8cm. Chodník – cca 80 m2 a palisády pod 8 bj. – 24 bm + napojení na schodiště u Pliskových, u bytovky 4x + HTÚ)

Vlastní „asfaltování“ + přípravné práce ( rovnání a zhutnění odvalu 0-63 a pokládání odvalu 0-32 finišerem, výšková úprava armatur, podkladní vrstva z asfaltobetonu, konečná vrstva z asfaltobetonu) probíhaly od 21.srpna. Práce jsou ukončeny - nabídka a podepsaná smlouva - STEMD s.r.o. s firmou DEAS s.r.o. Boskovice 1.322.998,- Kč (včetně DPH) – zůstává provést konečnou fakturace dle skutečně provedených prací- myslím tím STEMD x DEAS.
Starosta dále uvedl, že při přípravě rozpočtu na rok 2018 by bylo vhodné zařadit do rozpočtu obce opět částku cca 3 mil. Kč a pokračovat v „asfaltování“ nezpevněných místních komunikací.

Tolik z jednání RO 18.9.2017.

Jenom doplním z „Programového prohlášení ZO na období 2014 -2018“

Místní komunikace

slib

- chceme majetkově dořešit pozemky pod komunikací „k moštárně a palírně“ s následující opravou jejího povrchu a propojením s místní komunikací ke kostelu;

Bohužel – tento bod nesplníme, snad nový starosta či zastupitelstvo  (nemůžeme se dohodnout Kopřiva x Ing. Ševčík).
 

slib


- musíme dokončit opravu komunikace v bytovkách (včetně garáží), část příjezdové komunikace do řadovek v „Údolíčku I“ včetně parkoviště před bytovkou 268, 269;

To jsme nedávno dokončili. Jsem rád.

slib

- provedeme parkoviště u sokolovny, kde po majetkoprávních problémech a instalaci nadzemního požárního hydrantu nic nebrání k dokončení této potřebné investice, a v souvislosti s touto investicí se budeme snažit hledat možnosti alespoň částečné opravy komunikace k sokolovně (od překopu u RD č.p. 333);

Toto se nám podařilo splnit v letech  2015 – 2016.

slib

- provedeme zpevněnou plochu ve středu obce – k pohostinství Harašta včetně parkování a částí komunikací k č.p. 12, 13, 14, 16 a 98 (samozřejmě po provedení vodovodního výtlačného řádu);

Bohužel, příprava akce, která řeší napojení stávajícího vodovodního systému v obci na skupinový vodovod Jedovnice-Ostrov, se značně opozdila (nesouhlasem Ing. Zouhara ). Takže nesplníme.
 

slib

- budeme se snažit obnovit úsilí o zpevnění cyklostezky „Kojál“ -  „Kaštan“;

Prozatím se nedaří.

slib

- budeme pokračovat ve snaze majetkoprávně vypořádat pozemky pod místní komunikací za zdravotním střediskem;

Zde je zásadní nesouhlas majitele části pozemku pod uvažovanou místní komunikací – Antonín Škvařil. Nebude splněno. Snad nový starosta – zastupitelstvo.

slib

- komunikace v osadě, ale i k Marianínu (od lesa) - je to priorita této oblasti;

Podařilo se provést v letech 2015-2016. Jsem rád - i kvůli p. Bláhovi, p.Švédovi ale i ing. Plchovi.


František Kopřiva

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 6 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 20.09.2017 16:01
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky