Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (407 hlasů)
21% (259 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Blíží se pololetí I.

Blíží se pololetí….
Za chvíli budeme v polovině tohoto volebního období. Předkládám Vám „své“ hodnocení tohoto období – zřejmě neprovedu vyhodnocení všech oblasti „programového prohlášení“ tohoto zastupitelstva, ale pokusím se :
Doprava
Dopravní obslužnost
- současný stav – počet spojů i finanční zátěž resp. současná spoluúčast obce na zajištění dopravní obslužnosti vyhovuje;
- ve spolupráci s pracovníky KORDIS JMK a.s. a zástupci okolních obcí (resp. obcí „na trati“) minimálně zachovat současné jízdní řady;
- podporujeme Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.
Čekárny
- kromě pravidelného provádění úklidu chceme provést poměrně rozsáhlou opravu zastávky ve středu obce (u Kotulanových). Je to jedna ze vstupních bran do naší obce.
Místní komunikace
- naším cílem je majetkově dořešit pozemky pod komunikací „k moštárně a palírně“ s následující opravou jejího povrchu a propojením s místní komunikací ke kostelu;
- musíme dokončit opravu komunikace v bytovkách (včetně garáží), část příjezdové komunikace do řadovek v „Údolíčku I“ včetně parkoviště před bytovkou 268, 269;
- provedeme parkoviště u sokolovny, kde po majetkoprávních problémech a instalaci nadzemního požárního hydrantu nic nebrání k dokončení této potřebné investice, a v souvislosti s touto investicí se budeme snažit hledat možnosti alespoň částečné opravy komunikace k sokolovně (od překopu u RD č.p. 333);
- provedeme zpevněnou plochu ve středu obce – k pohostinství Harašta včetně parkování a částí komunikací k č.p. 12, 13, 14, 16 a 98 (samozřejmě po provedení vodovodního výtlačného řádu);
- budeme se snažit obnovit úsilí o zpevnění cyklostezky „Kojál“ -  „Kaštan“;
- budeme pokračovat ve snaze majetkoprávně vypořádat pozemky pod místní komunikací za zdravotním střediskem;
- komunikace v osadě, ale i k Marianínu (od lesa) - je to priorita této oblasti;
Chodníky 
- dokončení rekonstrukce chodníků (zámková dlažba) včetně výměny silničních a záhonových obrubníků bude hlavním úkolem pro období 2014 – 2018. I toto by měla být práce pro STEMD s.r.o.;
- navíc chceme do chodníků dát nové rozvody veřejného osvětlení, místního rozhlasu;
- součástí chodníků bude rozmístění „odpočinkových souprav“ po obci – v lokalitách Černá skála, park pod benzinkou, lípa u č.p. 49, zastávka ČAD uprostřed obce, kostel, obchod u č.p. 82.
Zpevněné plochy 
- budeme se snažit řešit úpravu zpevněné plochy u silnice III/3783 – v lokalitě naproti samoobsluhy - včetně dopravních napojení přilehlých místních komunikací.

Hodnocení oblasti Doprava:
V této oblasti jsme prozatím „utratili“ hodně peněz. Přesto zde máme ještě celou řadu úkolů a slibů, které máme plnit. Určitě lze kladně hodnotit dokončení chodníků kolem státních silnic II/378 a III/3783. Podařilo se dokončit i parkoviště sokolovny a částečně opravit místní komunikaci k sokolovně. Myslím si, že kladně lze hodnotit opravu místní komunikace v Marianíně včetně příjezdné komunikace od „Hatmanu“ a opravu chodníků a zpevněných ploch v osadě. U některých „slibů“ se nám nedaří pokročit v majetkoprávních záležitostech – mám na mysli odkoupení pozemků pod místními komunikacemi (obě akce jsou doprovázeny přestřelkami – ústními i písemnými a řešení je v nedohlednu) tj.  kolem moštárny (ing. Jan Ševčík 87) a za zdravotním střediskem (Antonín Škvařil 14) – bez majetkoprávního vypořádání pozemků nelze nic dělat s povrchem těchto místních komunikací. U „jiných slibovaných akcí“ probíhají nutné přípravné práce – myslím tím vodovodní přípojku pro novou hasičskou zbrojnici mezi garážemi u bytovek (provedenou duben, květen 2016), dodatečné nové podzemní vedení místního rozhlasu a veřejného osvětlení v „Údolíčku“ (částečně provedeno květen 2016 a dále se bude provádět v září 2016) – což je předpokladem oprav komunikací v bytovkách, mezi garážemi či příjezdné komunikace k řadovkám (resp. k Pliskovým 300) včetně parkoviště před bytovkou 268,269. Komunikace a zpevněné plochy uprostřed obce  resp. provedení jejich povrchových úprav je odvislé od provedení nového vodovodního řádu napojeného na skupinový vodovod Jedovnice- Ostrov. Velký dluh máme u zpevněné plochy  naproti samoobsluze. Ta je v majetku Jihomoravského kraje – SÚS Blansko. Lze konstatovat, že se jednak „zaspalo“ při přípravě investice v roce 2011 – a tato část se nezařadila do „dotované akce“ a později to už nešlo a dále nám bylo v roce 2014 přislíbeno, že po geometrickém zaměření opravené státní silnice provedeme majetkové vypořádání pozemků, a pak může obec provést „nějakou“ opravu – svým způsobem zvláštní – no, ale….

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 30.08.2016 16:51
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky