Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (407 hlasů)
21% (259 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Zkuste přijít....

 

Zkuste přijít......

 

Obec Lipovec

Starosta obce Lipovec

 

Lipovec  6.3.2017

 

Počet listů: 1

 

Svolání 21. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám 21. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec:

 

Místo konání: Obec Lipovec – dům služeb čp. 318, spolková místnost.

 

Doba konání: pondělí 20.3. 2017 od 18.00 hod.

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení.
 2. Zabezpečení požární ochrany v obci, povinná dokumentace PO a zásahové jednotky, požární řád obce. Revize elektro, hromosvodů v objektech obce. Kontrola plynových spotřebičů. Kontrola spalinových cest. Kontrola hasicích přístrojů a požárních hydrantů – vnitřních i vnějších.
 3. Místní komunikace, jejich stav. Zajištění předpokládané „údržby“ MK. Pasport MK.
 4. Vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu obce a z „Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ pro rok 2017.
 5. Vyhodnocení poskytnutých dotací spolkům v roce 2016.
 6. Schválení směnné smlouvy – dle geometrického plánu č. 766-217/2016 ze dne 7.12.2016 (lokalita „kostel-kříž“) , a to takto p.č. 1027/34 a p.č. 1095/6   v k.ú. Lipovec u Blanska (pí. Koudelková x Obec Lipovec)
 7. Schválení odkupu pozemku parc.č. 1066/50 o výměře 69 m2 v k.ú. Lipovec u Blanska (pozemek pod chodníkem) od p. Karel Zouhar, Vysočany
 8. Schválení OZV 1/2017 o nočním klidu.
 9. Projednání odkupu zemědělských pozemků p.č. 711/103, p.č. 744 a p.č. 759/56 v k.ú. Lipovec u Blanska.
 10. Schválení nových kritérií pro přidělování obecních bytů.
 11. Schválení bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, SÚS a pozemků ve vlastnictví obce Lipovec.
 12. Smlouva o   převodu investorství ( dle §1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník) stavby „Lipovec – napojení na skupinový vodovod Jedovnice – Ostrov u Macochy“
 13. Rozpočtové opatření č. 2 v hospodaření obce Lipovec za rok 2017.
 14. Různé.
 15. Diskuse, závěr.

 

 

František Kopřiva v.r.

starosta obce Lipovec

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 2 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 09.03.2017 15:45
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky