Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (402 hlasů)
21% (257 hlasů)
15% (184 hlasů)
16% (196 hlasů)
14% (167 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Spolková činnost.

Podpora spolků - ze zápisu z jednání ZO 17.10.2016:

ad 5) „Program pro poskytování  dotací nebo návratných finančních výpomocí“ z rozpočtu obce pro rok 2017

    Všichni členové ZO obdrželi v patřičném předstihu návrh „Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ z rozpočtu obce Lipovec pro rok 2017. Tento materiál obdrželi i zástupci jednotlivých spolků v obci, kteří byli zároveň na jednání ZO přizváni.
Starosta konstatoval, že v roce 2016 bylo navrženo uvolnění 300.000,- Kč z rozpočtu obce Lipovec právě na realizaci tohoto „Programu“. Pro rok 2017 navrhl zahrnout do rozpočtu obce částku 350.000,- Kč.

   Starosta vyzval členy ZO a občany k diskusi.

   Pí. Bejčková  (Sdružení zdravotně postižených Lipovec) – poděkovala za dotaci od obce v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč. Požádala členy ZO aby zohlednili činnost STP a v dalším období jim bylo poskytnuto více prostředků.
   p. Jan Sedlák (zahrádkáři) – poděkoval za podporu v roce 2016.
   Mgr. Lucie Pernicová (Paleček) – seznámila členy ZO s činností organizace – zabývají se „prací“ s malými dětmi.

   Starosta – konstatoval, že ZO bude nakloněno podporovat hlavně větší akce (které přesahují „hranice obce“), ale vyzval všechny spolky, aby podali žádost dle schvalovaného „Programu“ s plánem jednotlivých akcí. ZO se poté bude žádostmi individuálně zabývat.

  Další diskuse nebyla vedena.
  Starosta přednesl návrhy na usnesení.

Usnesení č. 5/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec na rok 2017 na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 6/18/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje zahrnutí částky 350.000,- Kč do rozpočtu obce Lipovec na rok 2017 k realizaci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec na rok 2017 na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity“.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.


A na úplný závěr (už ne ze zápisu):
Kromě konkrétních akcí jednotlivých spolků částkou cca 350 tis. Kč, je nutno k podpoře spolkové činnosti připočíst  přímé náklady na užívání
- spolkové místnosti v domě služeb (cca 21 tis. Kč ročně), které je pro spolky zdarma
- spolkové místnosti na Marianíně (cca 12 tis. Kč ročně), opět pro spolky zdarma
- prostory sokolovny (333 tis. Kč ročně ), opět pro nevýdělečné spolkové akce zdarma
- tenisové hřiště (cca 19 tis. Kč), zdarma pro „všechny“
- klubovna hasičů (i když slouží i ZJ SDH) cca 10 tis. Kč
- skautská klubovna (ve škole) – náklady se nevyčíslují
- tělocvična (ve škole) – pro děti a občany do 18 let zdarma – náklady se nevyčíslují
- příspěvek spolkům na akce a plesy od STEMD u s.r.o. (100% vlastníkem je obec) – v roce 2015 16 tis. Kč

Takže tak.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 19.10.2016 10:02
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.10

1. AGRO LIPOVEC s. r. o. se sídlem Jedovnice, Legionářská 597, 679 06 Jedovnice oznamuje vlastníkům pozemků, že nájem za rok 2017 bude vyplácen dne 14. 10. 2017 od 13,30 hod. do 16,00 hod. ve...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky