Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (406 hlasů)
21% (258 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Přijďte....

 

Opět si Vás dovolím pozvat na pondělní jednání zastupitelstva obce - viz pozvánka.

 

Obec Lipovec
Starosta obce Lipovec

 

Lipovec  14.6.2017


Počet listů: 1

 


Svolání 23. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec
Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám 23. zasedání Zastupitelstva obce Lipovec:

 

Místo konání: Obec Lipovec – dům služeb čp. 318, spolková místnost.


Doba konání: pondělí 26.06.2017 od 18.00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení.
2. Projednání smlouvy o právu stavby a budoucím zřízení služebnosti a o spolupráci při jednání s vlastníky stavebních dotčených pozemků dotýkajících se stavby „Pitná voda Jedovnicko“.
3. Projednání smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK na akci „Vybavení IT knihovny v Lipovci“.
4. Projednání smlouvy o poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu JMK na akci „Hasičská zbrojnice v Lipovci na pozemku parc.č. 233/1 v k.ú. Lipovec u Blanska“.
5. Projednání „Vnitřní organizační směrnice obce Lipovec č. 1/2017 k vyřizování žádostí o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ a to včetně přílohy č.1 (sazebník úhrad).
6. Projednání „Vnitřní organizační směrnice č. 2/2017 o veřejných zakázkách (dle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a předpisů souvisejících)“.
7. Odkup části pozemku p.č. 1063/13 v k.ú. Lipovec u Blanska (část chodníku – p. Vlastimil Kotulan).
8. Prodej části pozemku p.č. 51/10 v k.ú. Lipovec u Blanska díl „g“ 10 m2 a díl „h“ 78 m2 dle GP č. 762-235/2015 (vyrovnání současného oplocení kolem RD 23 a 228).
9. Různé.
10. Diskuse, závěr.

 

František Kopřiva v.r.
starosta obce Lipovec

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 6 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 22.06.2017 09:35
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky