Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (406 hlasů)
21% (258 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Poplatek TDO 2017

Z materiálů pro jednání RO 3.10.2016

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Lipovec č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dle Čl. 4, odst. 2)


Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 2015
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok:

Příjmy a výdaje za odpad 

Příjmy 2014

Poplatek od občanů 600 600,00
  

Výdaje 2014

nebezpečný odpad 12 660,00
odpad elektrozařízení 3 968,00
RESPONO komunální odpad-kontejner 38 818,00
komunální odpad-popelnice 441 944,00
ostatní odpad-plast 41 041,00
ostatní odpad-papír 11 228,00
ostatní odpad-sklo 19 665,00
ostatní odpad-pneu. 3 916,00
ostatní odpad-stemd 14 501,00
ostatní odpad – biologický odp. 13 323,00
Celkem 601 064,00
  
  
Příjmy 2015 

Poplatek od občanů 630 945,00
  
Výdaje 2015

nebezpečný odpad 16 630,00
Odpad elektrozařízení 8 059,00
RESPONO komunální odpad-kontejner 45 500,00
komunální odpad-popelnice 444 841,00
ostatní odpad-plast 48 341,00
ostatní odpad-papír 11 218,00
ostatní odpad-sklo 20 700,00
ostatní odpad-pneu.                     7 288,00
ostatní odpad-stemd 20 091,00
ostatní odpad- biologický odp.                    26 963,00 
celkem 649 631,00

Pro výpočet poplatku se nepočítají náklady na „tříděný“ komunální odpad (takže pouze „modré“ položky).

Netříděný komunální odpad:     2014                      2015
              
                                                  38 818,00 Kč       45 500,00 Kč
                                                441 944,00 Kč     444 841,00 Kč
                                                  14 501,00 Kč       20 091,00 Kč
Celkový součet                        495 263,00Kč     510 432,00 Kč

Stav obyvatel k 31.12.2014  1084         
Stav obyvatel k 31.12.2015  1088 + 58 chaty,chalupáři
Poplatek na 1 občana                    393,817 Kč         445,403 Kč
Celkový poplatek:           250 + 394= 644,- Kč          250 + 445=  695,- Kč

Poplatek může být až 1 000,- Kč/občan/rok - samozřejmě ve zdůvodněných případech. Zdůvodněná výše poplatku je součet  :  základ 250,- Kč + podíl  z nákladů z „posledního“ uzavřeného hospodářského roku tj. 445,- Kč = 695,- Kč (což je maximální možná částka).

Já navrhuji  250,- Kč +  330,- Kč tj. 580,- Kč.

Zdůvodnění:
V roce 2015 jsme na „poplatek“ dopláceli 18 686,- Kč. Je požadavek na 2 hnědé „biokontejnery“, musí se řešit „papír“ (týdenní svoz či kontejner navíc…).

Návrh pro usnesení:
Dle usnesení ZO ze dne ……..2016 se stanovuje poplatek pro rok 2017  580,- Kč/osoba /rok
(max. možný poplatek v "našich podmínkách"  je 695,- Kč/občan/rok).

František Kopřiva, starosta obce Lipovec

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 4 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 29.09.2016 14:52
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky