Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (402 hlasů)
21% (257 hlasů)
15% (184 hlasů)
16% (196 hlasů)
14% (167 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Místní komunikace

 

Místní komunikace,jejich stav. Zajištění předpokládané „údržby“ MK – akce „bytovky“. Pasport MK.

Místní komunikace

Dle pasportu MK z 27.11.2013 máme v evidenci 8,787 km místních komunikací o celkové ploše 27.685 m2. Nutno dodat, že „máme v evidenci“ – dle nás, ale většina je nezkolaudována, geometricky nezaměřena ( v katastru jsou většinou zavedeny celé „obecní“ parcely, na kterých většinou  nejsou jenom „komunikace“). Část místních komunikací leží dokonce na soukromých pozemcích…..(např. za zdravotním střediskem = Škvařil Antonín, od telefonní budky k sokolovně = JUDr. Kolmačka Jiří, zahradnictví – benzinka = Vintr Miroslav). V období 2012 – 2014 jsme dávali dohromady geometrické zaměření chodníků kolem II/378 a III/3783 a provedli jejich majetkové „vyrovnání“  i s vložením na katastr  (ještě zůstávají některé majetkově nedořešené -  Karel Zouhar, Vlastimil Kotulan a především SÚS Blansko – největší část = dolní pohostinství – točna, Černá skála – Sloukovi, Boží muka u bývalé administrativní budovy ZD…). Víme, že to není jednoduchá věc, trasy geometricky zaměřit, zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci současného stavu, vypořádat pozemky a získat „schválení" Městským úřadem odborem stavební úřad ) a to včetně změn kultur atd. atd….  Svým způsobem vidím opačné řešení – komunikace postupně „opravovat“ – živičný koberec – a potom teprve zaměřit a….má to jeden háček – možný nesouhlas majitele pozemku….. Většina MK je nezpevněna 5,607 km (17.282 m2) či pouze částečně zpevněna.

Zpevněné plochy

Samostatnou kapitolou jsou „poměrně rozsáhlé“ zpevněné plochy – parkoviště u 8b.j. senioři čp.388 (zkolaudováno) – povrch zámková dlažba, parkoviště „Údolíčko III“ – při vjezdu (zkolaudováno) – povrch zámková dlažba, parkoviště u 12 b.j. čp.338 (zkolaudováno) – povrch zámková dlažba, parkoviště u MŠ – povrch zámková dlažba, parkoviště u ZŠ (zkolaudováno) – povrch zámková dlažba, parkoviště u zdravotního střediska (zkolaudováno) – povrch zámková dlažba, parkoviště za zdravotním střediskem – povrch zámková dlažba, parkoviště u radnice – povrch zámková dlažba, parkoviště u kostela – povrch neurčitý, původně asfaltem prolité kamenivo, zadrcené štěrkem, parkoviště u sokolovny - povrch „balená“, parkoviště nad hřištěm (zkolaudováno) – povrch „balená“, parkoviště u hotelu (zkolaudováno) – povrch „balená“, parkoviště za hotelem – povrch „balená“….   (parkoviště u dolního pohostinství  x pozemky pod parkovištěm nejsou ve vlastnictví obce ???). Ono i ta údržba těchto ploch se zámkovou dlažbou něco stojí – kromě zimní údržby to je i „letní“ údržba – 2x ročně postřik „ROUNDAPEM“….ale i min. jarní a podzimní úklid…

Co letos musíme a co chceme….

 V letošním roce musíme provést vodorovné dopravní značení parkovacích míst  u parkoviště nad hřištěm, vodorovné a svislé dopravní značení (2x zdravotně postižení) u sokolovny… jsou to „dluhy“  z kolaudací akcí dotýkající se komunikací a parkovišť – viz závěr roku 2016….V letošním roce chceme provést opravu komunikace v bytovkách a řadovkách + parkoviště pod bytovkami 268,267 a v „Údolíčku I“ nad Švédovými L 307 (viz „skici“ z minulého zasedání RO). Po dlouhých úvahách se „pustíme“ i do komunikace u novostaveb u „kříže“ na horním konci obce (směrem ke „Kojálu“).

Zimní údržba

Jelikož máme skoro jarní období a letos byla zima jaká má být tj. s dostatkem sněhu, mohu připomenout „zimní údržbu“ resp. problémy s prohrnováním sněhu (že zima působí celou řadu problémů souvisejících navíc i s jinými oblastmi – svoz komunálního odpadu…). Tradičně jsou problémy s parkováním vozidel na místních komunikacích, problémy jsou se sněhem v době, kdy nepadá, ale sníh je a fouká vítr ( takže vznikají závěje  a těchto lokalit přibývá – Marianín, za kostelem, novostavby v „Údolíčku II“ a „III“, pod bývalým areálem VKT… roky uvažujeme o „sněhových polních zábranách“….). Faktem je, že průběžná a pravidelná „zimní“ údržba místních komunikací a chodníků „něco stojí“. I v letošním roce uvažujeme s nákupem dalších cca deseti plastových žlutých posypových nádob a jejich umístění na „inkriminovaná“ místa  (lokalita pod drůbežárnou, „Víry“ ( zde se musí odstranit „letitý“ paradox „jarního“ období – z rybníčku při tání vytéká poměrně dost vody no a „míjí“ kanalizační mříž …a před státní silnicí III/3783 bývá při ranních nízkých teplotách velmi nebezpečné kluziště…),  cesty z III/3783 k sokolovně – „samoobsluha“, „hotel“…..) Na straně druhé člověka potěší pochvaly (třeba dotýkající se povrchu chodníků, ale i jejich „zametání“…). Ale jsou i kritické připomínky – tam, kde je „polní cesta“, vyježděné koleje tam nejde komunikaci dost dobře shrnout….

Informace občanům

Zajištění letošních prací na místních komunikací – během měsíce března svoláme jednotlivé majitele garáží (u digitální ústředny…) a projednáme s nimi jejich podíl na zpevnění zbývající plochy (od uvažované opravované komunikace – jedná se o cca 1,25m). Během měsíce března svoláme jednotlivé majitele rod. domků (za mateřskou školkou) s cílem dořešit způsob napojení jednotlivých nemovitostí na opravovanou vozovku…

 

Co na to rada obce

Usnesení 273/47/RO

Starosta zaslal všem členům RO návrh na řešení místních komunikací v lokalitě garáže, bytovky, řadovky, s návrhem vyslovili radní souhlas, kromě podélného parkoviště nad Švédovými 307 (původní návrh byl podélné parkoviště od Švédových až po současné parkoviště u čp. 338 – nakonec byla odsouhlasena varianta podélné parkoviště od Švédových po konec zahrady Švédových resp. po „sjezd“ k bytovce 338 od jihu).

H: 5-0-0

Usnesení 274/47/RO

Dále starosta informoval radní, že si svolal majitele garáží a to na pondělí 27.2.2017 na 17.00 hod. (spolková místnost domu služeb) s tím, že mezi místní novou místní komunikací a stavbou garáží zůstane prostor cca 1,25 m, který může zůstat buď vyštěrkován anebo s příspěvkem majitelů garáží cca 400 Kč/m2 (bez DPH) bude tento prostor osazen zámkovou dlažbou tl. 8 cm. Rada obce Lipovec souhlasí s navrženým řešením.

H: 5-0-0

Usnesení 275/47/RO

Radní se dále dohodli, že komunikace v řadovkách bude maximální šířky 5 m s tím, že ve vjezdu k RD Bejčkových 286 bude vybudováno obratiště (majitelé souhlasili). Starosta uvedl, že i majitelé RD v lokalitě „řadovky“ jsou sezváni na pondělí 6.3.2017 na 17.00 hodin do spolkové místnosti Domu služeb. Záměrem je informovat je o uvažované opravě MK a její umístění především v návaznosti na sjezdy do garáží u řadovek.

H: 5-0-0

Usnesení 276/47/RO

Celou oblast místních komunikací starosta zakončil dotazem, jak dále postupovat. Navrhl variantu -  místní komunikace postupně opravovat, geometricky zaměřit, stavebně zdokumentovat a „uznat či přiznat“  parcely jako místní komunikace…. Rada obce Lipovec uvedený postup odsouhlasila.

H: 5-0-0

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 8 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 25.02.2017 08:55
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.10

1. AGRO LIPOVEC s. r. o. se sídlem Jedovnice, Legionářská 597, 679 06 Jedovnice oznamuje vlastníkům pozemků, že nájem za rok 2017 bude vyplácen dne 14. 10. 2017 od 13,30 hod. do 16,00 hod. ve...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky