Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (407 hlasů)
21% (259 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Místní komunikace 2017

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 23.1.2017 přijalo mimo jiné následující usnesení:

Usnesení č. 2/20/ZO

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje na rok 2017 uvolnit částku 2.500.000,- Kč – na opravu místních komunikací dle předloženého materiálu, který je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 1 (Josef Strejček)   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Zdůvodnění:

1. Místní komunikace

1.1. Komunikace bytovky – samozřejmě je na zvážení rozsah prováděných prací, např. výměnu obrubníků, provedení chodníků (resp. opravení původních), šířka komunikace (např. mezi garážemi pouze 5 m – co se zbytkem – podíl majitelů jednotlivých garáží???). V mém návrhu jsou následující části:
a) Část komunikace mezi garážemi tj. od komunikace II/378 (u digitální telefonní ústředny) po roh bytovky 270. Šířka komunikace cca 5 m + 2x přejezdový obrubník šířky 15cm, délka komunikace 63 m. S majiteli garáží projednám možnost finanční spoluúčasti na zpevnění celé „obecní“ plochy – tedy až k vratům
b) Komunikace bytovka 270 až po „hydroforku“ – šířka komunikace 5 m (resp. současná mezi stávajícími obrubníky tj. 3,95 či 4,40m), bez chodníků, s výměnou obrubníků. Délka komunikace 66 m
c) „Hydroforka“ konec oplocení MŠ – šířka komunikace 5 m, délka komunikace 44 m, bez chodníků ( pravá strana komunikace obrubník cca 1m ((0,5m))od opěrné zdí pod bytovkami 268, 269 – kabely, sloupy VO. Levá strana přejezdový obrubník a dále by  měla navazovat na zpevněnou plochu odstavného  parkoviště šířky cca  6 m)
d) Konec oplocení u MŠ po rošt u RD Pliskových – šířka komunikace 5 m, nové obrubníky – problematické bude napojení na řadovky – garáže pod úrovní komunikace.  Délka komunikace 123 m.
Celá tato komunikace má tedy 297 m.

1.2. V návaznosti na tuto komunikaci (uvedenou v odstavci 1.1.) bych provedl i opravu komunikace v části od státní silnice  II/378 (nad bytovkou    247)  - „hydroforka“, což je 64 m. Stávající šířka (6,10m), výměna obrubníků, výměna chodníků –   zachování chodníků???

1.3. V návaznosti na komunikaci (uvedenou v odstavci 1.1.) bych provedl i část komunikace v lokalitě „Mikoláš“ až    zpevněná plocha u dvanáctibytovky, což je 100 m (otázka šířky komunikace, resp. možnosti   parkování – např. komunikace šířky 5 m + odstavné podélné parkoviště nad Švédovými 307 šířky 3m??). Zřejmě nové obrubníky.

Když nebudu počítat parkoviště u MŠ a parkoviště nad Švédovými, máme to celkem cca 2305 m2. Po předběžné konzultaci s "předpokládaným - ale nezávazným"  dodavatelem živičné plochy  by tyto práce stály cca 1 670 000,- Kč (samozřejmě není ani objednávka, ani smlouva). Když k tomu připočtu výměnu obrubníků, popř. nové obrubníky, výměnu stávající chodníkové dlažby (další chodníky bych neprováděl), vyjdou mi tyto stavební práce na cenu cca 654.000,- Kč.

Pokud bychom se takto dohodli (a já bych si to přál), je tato akce vyčíslena částkou 2.500.000,- Kč.

 

 

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 7 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Vondálová Kateřina
(IP: 188.75.144.89)
14.02.2017 | 19:19
Jsem pro "balenou"na zmíněných komunikacích
Odkaz: http://
Vondálová Kateřina
(IP: 188.75.144.89)
14.02.2017 | 19:14
Jsem pro "balenou"na zmíněných komunikacích
Odkaz: http://
Vondál Michael
(IP: 188.75.144.89)
14.02.2017 | 19:13
Jsem pro "balenou" na zmíněných komunikacích
Odkaz: http://
Vondál Milan
(IP: 188.75.144.89)
14.02.2017 | 19:11
Jsem pro "balenou" na zmíněných komunikacích
Odkaz: http://
Datum a čas: 11.02.2017 09:17
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky