Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (406 hlasů)
21% (258 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Inventarizace majetku obce

 

Z připravených materiálů pro jednání RO 3.10.2016:


Plán inventarizace na rok 2016


1) Jmenování předsedy a členů hlavní  inventarizační komise
     Provede starosta nejdéle do:  17.10.2016            
     Starosta zároveň rozhodne o způsobu jejich uvolnění pro tuto mimořádnou práci a rozhodne o případné odměně za práci navíc. 

2) Návrh členů event. dílčích inventarizačních komisí
    Návrh podá starostovi současně s návrhem na způsobu uvolnění a případnou odměnu předseda HIK nejdéle do:  11.11.2016

3) Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí
     Provede starosta současně s rozhodnutím o uvolnění a případné odměně nejdéle do:  30.11.2016

4) Školení členů inventarizačních komisí.
    Seznámení s požadavky zákona o účetnictví na inventarizaci, vnitřní směrnicí o provedení  inventarizace, povinnostmi a právy členů inventarizačních komisí, sepsání zápisu o provedení této instruktáže podepsaného  všemi  členy inventarizačních komisí.
     Zajistí předseda hlavní inventarizační komise nejdéle do:  12.12.2016

5) Provedení přípravných prací pro fyzické i dokladové inventury.
    Zajistit podle účtového rozvrhu výchozí podklady pro provedení inventur (evidence dlouhodobého majetku,  zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků). Vyžádat od odpovědných pracovníků písemné prohlášení o tom, že k počátku inventury byly všechny příjmové, výdajové a další doklady předány účtárně k zaúčtování.Event. kontrola všech používaných měr a vah. Rozdělením inventarizovaného majetku a závazků mezi  jednotlivé DIK podle uživatelů, odpovědných osob a podle míst, kde prostředky jsou fyzicky uloženy.  Vypracování podrobného plánu fyzických i dokladových inventur.
     Provede HIK ve spolupráci s DIK nejdéle do: 30.12.2016

 6) Provedení fyzických i dokladových inventur včetně vypracování inventurních soupisů      (podle podrobného plánu dle bodu 5).

     Pod průběžným dozorem předsedy HIK zajistí všechny inventarizační komise nejdéle do:  16.1.2017

 7) Porovnání stavů zjištěných při inventurách se stavy v účetnictví.
     Porovnání inventurních soupisů se stavy v účetnictví, zjištění inventarizačních rozdílů (mank, schodků a přebytků). Prověření' jejich vzniku (příčiny a charakteristiky) a velikosti.      Zajištění vyjádření odpovědných pracovníků k těmto rozdílům. Zjištění správnosti ocenění majetku a závazků v účetnictví.
     Pod dozorem předsedy HIK provedou všechny DIK nejdéle do: 20.1.2017

8) Zhodnocení provedené inventarizace a předání výsledků starostovi
    Zpracování inventarizačního zápisu, návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů a návrhu dalších opatření (zhodnocení technického stavu a event. poškození majetku, návrhy na nezbytnost provedení údržby, oprav, tech. zhodnocení, anebo návrhy na vyřazení, prodej majetku, zhodnocení využitelnosti a upotřebitelnosti  majetku, atd.).
    Provede předseda HIK ve spolupráci s předsedy DIK nejdéle do: 20.1.2017

9) Rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a dalších navržených opatření vyplývající  z inventarizace ¬
    Provede starosta ve spolupráci s předsedou HIK nejdéle do: 20.1.2017

10) Projednáni výsledků inventarizace včetně rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a provedení nezbytných opatření v zastupitelstvu obce.
      Provede starosta ve spolupráci s předsedou HIK nejpozději do: termínu předložení účetní uzávěrky roku na krajský úřad.

 

  Dne:         26.9.2016                                                           Starosta: František Kopřiva v.r.      

 

 

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 9 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 29.09.2016 14:42
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky