Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (407 hlasů)
21% (260 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (169 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Dotace spolkům 2016

Vybírám ze zápisu z jednání ZO 21.3.2016 (podotýkám ještě bez ověření "ověřovatelů"):

Vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu obce a z „Programu pro poskytování   dotací nebo návratných finančních výpomocí“ pro rok 2016.

Všichni členové ZO obdrželi v patřičném předstihu přehled žádostí jednotlivých spolků o dotace z rozpočtu obce Lipovec v roce 2016.

Starosta znovu materiál připomněl, přednesl výčet žádostí a požadovaných částek na dotaci od jednotlivých spolků, také navrhl u některých spolků snížení dotace neboť při projednávání rozpočtu obce na rok 2016 odsouhlasili členové ZO částku 300.000,- Kč na dotaci pro spolky. Vyzval členy ZO k diskusi, připomínkám, případně jiným návrhům.

Diskuse:
p.Josef Strejček – dotázal se na bližší specifikace účelů jednotlivých dotací.
Bylo dohodnuto, že p. Kopřivová zašle členům ZO e-mailem pro přehled podrobný rozpis požadavků jednotlivých spolků.
p. Vojtěch Zouhar – projevil nesouhlas se snížením dotace pro TJ Sokol Lipovec na Rekonstrukci oplocení sportovního areálu – byla požadovaná částka 45.000,- Kč, starosta navrhuje snížení na 28.000,- Kč. TJ Sokol má požádáno o dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokud by obec nepřispěla 45.000,- Kč, museli by případnou dotaci odmítnout. Oprava oplocení je nutná, polovina hřiště je obce.
Starosta – reagoval, že si nevšiml v žádosti uvedené skutečnosti, že TJ Sokol zároveň žádá o dotaci na KÚ JMK. Nemá problém s navýšením, samozřejmě přidělení dotace bude závislé na přidělení dotace z KÚ JMK.
p. Vojtěch Zouhar – nesouhlasil se snížením požadované dotace pro TJ Sokol Lipovec na činnost mládežnických družstev – požadováno 50.000,- Kč dotace, návrh na snížení na 40.000,- Kč.
Starosta – zdůvodnil návrh na snížení tím, že jednak by bylo přesáhnuto 300.000,- Kč/rok/všechny spolky, jednak se mu nezdálo nutné pořízení 38 balónů na 38.000,- Kč, také s ohledem na informaci p. Pavlů, že někdy spadnou k ní do zahrady míče a ani si pro ně mládežníci nepřijdou.
p. Vojtěch Zouhar – v dnešní době musí mít na tréninku každý svůj míč. Míč vydrží cca 1 rok, nekupují se míče např. za 3.000,- Kč, ale za 1.000,- Kč.

Dále byla vedena všeobecná diskuse, ve které se členové zastupitelstva shodli na tom, že bude dodržena navržená částka v rozpočtu obce  300.000, - Kč pro spolkovou činnost v obci v roce 2016.
Členové Zastupitelstva obce Lipovec se dohodli na projednání každé žádosti o dotaci zvlášť.

Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný spolek Lipovec:
Volnočasové aktivity
Předpokládaná hodnota 25.000,- Kč,
Žádost o dotaci 10.000,- Kč.
Starosta navrhl 7.000,- Kč.
JUDr. Jiří Kolmačka navrhl 5.000,- Kč.
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu:
Usnesení č. 6/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 1(starosta)
Usnesení bylo schváleno.

Český svaz žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj, Řehořkova 5, 618 00 Brno:
Kulturní a sportovní vyžití dětí a mládeže, udržování kulturních a lidových tradic.
Celkové předpokládané výdaje projektu: 16.500,- Kč
Požadovaná dotace: 9.300,- Kč.
Starosta navrhl: 9.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 7/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Českého svazu žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj, Řehořkova 5, 618 00 Brno, základní organizaci Lipovec ve výši 9.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 1 (Mgr.Jaroslava Školařová)   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec:
Činnost 9.skautského oddílu,
Předpokládaná hodnota – 24.300,- Kč
Žádost o dotaci 15.000,- Kč
Starosta navrhl 10.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 8/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec, ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec :
Zabezpečení soutěže mladých hasičů okrsku Jedovnice,
Předpokládaná hodnota 16.450,- Kč,
Žádost o dotaci 12.000,- Kč.
Starosta navrhl 12.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 9/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec, ve výši 12.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 2 (Mgr.Darina Zouharová, Ing. Ondřej Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.

Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec:
Údržba zeleně, kulturní akce a oprava budovy zahrádkářů.
Předpokládaná hodnota 129.800,- Kč
Žádost o dotaci 66.000,- Kč
z toho:
Údržba veřejné zeleně  7.500,- Kč
Kulturní a společenské akce 6.500,- Kč
Oprava budovy zahrádkářů – fasáda 52.000,- Kč
Starosta navrhl vyjmout z výčtu akcí údržbu veřejné zeleně (bude řešeno formou dohod o provedení práce). Dále navrhl 6.000,- Kč na kulturní a společenské akce a 35.000,- Kč na opravu fasády,celkem tedy 41.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č. 10/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 41.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Tomáš Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.


Spolek Vápeníček:
Pořádání kulturních a společenských akcí
Předpokládaná hodnota 74.000,- Kč
Dotace 59.200,- Kč
Starosta navrhl 49.000,- Kč
Starosta přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č. 11/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Spolek Vápeníček, ve výši 49.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.


Tělocvičná jednota Sokol Lipovec:
I. Rekonstrukce oplocení sportovního areálu,
předpokládaná hodnota 95.000,- Kč,
žádost o dotaci 45.000,-Kč
Návrh po diskusi: 45.000,- Kč v případě přidělení dotace z KÚ JMK
II. Energie v sokolovně + voda na hřiště
předpokládaná hodnota 100.376,- Kč,
žádost o dotaci 80.000,- Kč
Návrh dotace 80.000,- Kč
III. Činnost mládežnických družstev,
předpokládaná hodnota 87.000,- Kč,
žádost o dotaci 50.000,- Kč
Návrh po diskusi: 40.000,- Kč.
IV. Oslavy 70.výročí,
předpokládaná hodnota 36.150,- Kč
žádost o dotaci 20.000,- Kč
Návrh po diskusi: 0,- Kč v případě přidělení dotace od KÚ JMK na opravu oplocení, v případě nepřidělení dotace od KÚ JMK 15.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 12/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Tělocvičná jednota Sokol Lipovec, v celkové výši 165.000,- Kč v případě přidělení dotace od KÚ JMK na opravu oplocení. V případě nepřidělení dotace od KÚ JMK schvaluje Zastupitelstvo obce Lipovec dotaci pro TJ Sokol Lipovec na rok 2016 v celkové výši 135.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 2 (Luděk Kolmačka, Vojtěch Zouhar)   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

 

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 9 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 24.03.2016 10:42
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky