Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (407 hlasů)
21% (259 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Danajský dar

 

Danajský dar…

Už jsem o této „kauze“  na webových stránkách psal. Jedná se o výměnu (směnu) pozemků mezi Krajským úřadem Jihomoravského kraje a naší obcí. Tyto pozemky se nachází v sousedství pozemků silnic II/378 a III/3783.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 20.3. 2017 schválilo následující návrh:
Návrh ke schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Lipovec u Blanska – pro jednání ZO dne 20.3.2017 takto:


1. Pozemky ve vlastnictví Obce Lipovec, které budou bezúplatně převedeny na Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, právo hospodaření pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno:
- pozemek parc.č. 1066/28, ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2
- pozemek parc.č. 1099/1, ostatní plocha, silnice o výměře 446 m2

Co se týká p.č. 1066/28 – 32 m2  - je to část pozemku pod komunikací II/378 – „mylně“ odkoupeno od pana Kotulana jako pozemek pod chodníkem.
Co se týká p.č. 1099/1 o výměře 446 m2 – je to část pozemku před mostem nad „Novou Rasovnou“ za odbočkou komunikace do Holštejna.

2. Pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, právo hospodaření pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, které budou bezúplatně převedeny na Obec Lipovec:

p.č. 1100/22 – výměra – 432 m2 – pozemek pod chodníkem točna –dolní pohostinství
p.č. 1100/23 – výměra – 184 m2 – pozemek resp. zeleň pod Petýrkovými L230
p.č. 1100/24 – výměra – 66 m2 –  pozemek pod chodníkem Černá skála – Sloukovi L 196
p.č. 1143/16 – výměra  - 87 m2 – pozemek resp. zeleň u „Boží muky“ nad a před bývalou školní zahradou
p.č. 1143/17 – výměra – 36 m2 – chodník v té samé lokalitě
p.č. 1100/26 – výměra – 24 m2 – část chodníku před hotelem

- část pozemku parc.č. 1100/2 o výměře 531 m2 (dle GP 776-41/2017 nově pozemek parc.č. 1100/34)

- část pozemku parc.č. 1100/2 o výměře 835 m2 (dle GP 776-41/2017 nově pozemek parc.č. 1100/35)
 
- část pozemku parc.č. 1100/2 o výměře 720 m2 (dle GP 776-41/2017 nově pozemek parc.č. 1100/36)

Záměr schválen na jednání Rady obce Lipovec  dne 20.2.2017, číslo usnesení 290/47/RO.

Pozemky p.č. 1100/22, 1100/24, 1143/17 a 1100/26 jsou pozemky pod současnými chodníky – o tomto stavu jsme věděli při provádění rekonstrukce komunikací v obci v roce 2014, jen jsme byli odkazováni  SÚS Blansko na geometrické zaměření skutečně provedených oprav komunikací – později se na toto zapomnělo a až uvedením veřejného osvětlení do souladu se stavebními předpisy tento problém opět nabyl aktuálnosti – stavba VO musí být na obecních pozemcích či musí být sepsány věcná břemena či souhlasy s provedením stavby na cizím pozemku….a tak, jak babička říkávala, všechno zlé je na něco dobré.

O pozemku p.č. 1100/34   lze prohlásit, že je to danajský dar – je to „břeh“ naproti p.č. 1100/22 – zelená plocha v lokalitě pod zahradami Grim-Crhonek. Totéž lze prohlásit o parcele č. 1100/35, což je „břeh“ naproti RD čp. 158 až RD čp. 49 (kus skály, porostlý nekontrolovatelnou „buření“). No a p.č. 1100/36   to je parkoviště naproti samoobsluze a hospodě „U Mrázka“ – no a tam se „trochu zaspalo“ při přípravě investice v roce 2011. Teď se s tím budeme – po převodu- rvát sami , jako obec.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 9 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 10.04.2017 12:43
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky